8 reactieslaatste update:12 jun 2017

‘Luchtvaart en landbouw: een aantrekkelijk duo?’

Gebruik de CO2-compensatie uit de luchtvaart voor experimenten met landbouwinclusieve natuur, opperen René van Druenen en Esther Schippers.

Duurzaamheid verovert een steeds duidelijker positie op allerlei agenda’s, zo blijkt uit de vele initiatieven vanuit zowel overheid als bedrijfsleven. Het is jammer dat er vaak weinig oog is voor het zoeken naar samenwerkingsverbanden die initiatieven kunnen versterken. Bijvoorbeeld bij deze drie initiatieven:

 • De luchtvaartsector heeft vorig najaar afgesproken dat vanaf 2020 de CO2-uitstoot niet meer mag groeien. Door de toename van het luchtverkeer is dat een onmogelijk doe. Daarom is toen afgesproken om dan de extra CO2 te gaan compenseren, bijvoorbeeld door iedere passagier een CO2-compensatiebedrag te laten betalen.
 • Op 11 mei hebben twee ministeries samen met 18 bedrijven en organisaties de ‘Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt’ ondertekend. Met als doel na te gaan op welke wijze een nationale koolstofmarkt kan worden ingericht voor die sectoren die (nog) niet onder het Emissiehandelssysteem van de EU vallen. Zoals de luchtvaartsector bijvoorbeeld of de landbouwsector.
 • In zijn brief van eind vorig stelde staatssecretaris Martijn van Dam dat het nodig is om de komende jaren substantiële impulsen te geven aan de uitvoering van de voedselagenda. Waaronder “een landbouw- en levensmiddelensector die is gebaseerd op duurzame grondstoffen en een gezonde bodem, rekening houdt met biodiversiteit en klimaatbestendig is.”

Steun voor experimenten

De luchtvaart- en landbouwsector kampen allebei met een flink aandeel in de CO2-uitstoot. Hier dient zich, in lijn met de door van Dam gegeven impuls, een ongebruikelijk potentieel samenwerkingsverband tussen deze twee sectoren aan: waarom het CO2-compensatiebedrag afkomstig van de luchtvaartsector niet gebruiken om de landbouwsector te stimuleren te gaan experimenteren met landbouwinclusieve natuur?

Die term werd ruim een jaar geleden gelanceerd door Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) en verwijst naar een hoogproductief landbouwsysteem dat de diensten die de natuur levert, effectief gebruikt en borgt, en waarin bedrijven veerkrachtiger kunnen reageren op klimaatveranderingen.

Mogelijk hogere opbrengsten

De verschillende vormen van landbouwinclusieve natuur c.q. agrobosbouw gaan uit van zeven lagen planten, waarbij bomen en struiken een grote rol spelen. Uit diverse Europese onderzoeksprojecten (zie bijvoorbeeld www.agforward.eu) is naar voren gekomen dat agrobosbouw kan zorgen voor een flinke toename van de biodiversiteit en een herstel van de bodem c.q. het bodemleven. En dat met minder onderhoud en het afzien van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen de opbrengst beslist niet lager hoeft te zijn, mogelijk zelfs hoger. En agrobosbouw kan bovendien zorgen voor het vastleggen van grote hoeveelheden CO2.

Voordelen

Door het CO2-compensatiebedrag te investeren in de ontwikkeling van agrobosbouw in Nederland kan er veel worden gewonnen. Zowel voor sectoren als de luchtvaart die op zoek zijn naar compensatiemogelijkheden die in ons eigen land zo veel mogelijk uiteenlopende voordelen kunnen opleveren (van natuur en biodiversiteit tot voedsel, een aantrekkelijk landschap en recreatiemogelijkheden) als voor de landbouwsector zelf. Meer dan genoeg om te onderzoeken op welke wijze agrobosbouw daarin kan worden geïntegreerd, en zo ook een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als de luchtvaart over het quotum gaat moeten ze ook gewoon minderen ipv de vervuiling afkopen. Stel je voor dat melkveehouders boven het fosfaatplafond komen en de consument van zuivel een bijdrage laten betalen om de boete van Brussel te betalen. Het land zou op z'n kop staan.

 • Piet Piraat

  Nee farmerbn, de luchtvaart weet gewoon de zaak beter te verkopen aan de consument waar de landbouw het vaak af laat weten.

 • alco1

  Ze hebben nog steeds niet door dat het voedsel van de dieren juist weer CO2 bindt.
  Kortom kringloop.
  En de luchtvaart delfstoffen nodig heeft, waardoor dus klimaat verandering kan veroorzaken.

 • WGeverink

  Hoe kun je het verkopen dat van CO2 buiten de kas de wereld vergaat terwijl van toegevoegde CO2 in de kas de planten het prachtig doen. Nu het
  bekend is dat CO2 niet slecht is voor het klimaat waarom moet er dan toch zo negatief over gedaan worden? Volgens de geschiedenis boeken heeft Columbus nog steets Amerika ontdekt terwijl we weten dat de Vikingen hier al honderden jaren eerder aan wal stonden. Mischien is te genant om het te corrigeren?

 • alco1

  Geverink.
  Ik las een artikel in onze krant van een zoals hij zelf zei, een linkse man.
  Hij beweerde ook dat opwarming maar een fabel was.
  Hij werd daardoor ook bijna nergens meer voor een spreekbeurt uit genodigd.
  Ook te gênant voor het nieuwe denken??
  Wat hij schreef was echter uiterst interessant.
  Daarbij mijn volgende opmerking:
  Hoe kan het dat voordat er delfstoffen gevormd werden in de bodem er wel veel plantengroei was.
  Als Groen Links dus iets aan de verwelking van de aarde wil doen, moeten ze het niet zoeken bij die weg en vooral niet bij de boeren.
  Misschien eens stil staan bij de chemische fabricage van luxe producten en straling die gevormd wordt?

 • new kids

  Laten we de luchtvaart wereldwijd dmv een top in Parijs eens een week stil leggen.
  Ik voorspel u dan: de temperatuur op onze aardbol zal dan 1 tot 2 graden zakken, zoals die op 9/11 in 24 uur een kwart tot halve graad zakte in de US.
  Zijn we er in ieder geval uit waardoor de grootste opwarming van de aarde wordt veroorzaakt.
  De koude instraling vanuit het heelal tijdens zonsondergang zal dan zijn werk weer veel beter kunnen doen door de schonere lucht.
  Maar ja, dan kan de consument niet meer naar Turkije of de Maledieven dus gaat het feest niet door.

 • WGeverink

  Voor uitleg over hoe de klimaat maffia de wereld bedonderd bekijk de onderstaande titel op YouTube:
  Tim Ball - The Deliberate Corruption of Climate Science.

 • Piet Piraat

  @ new kids: Ik geloof het direct. Als je alleen al kijkt wat er bij ons hoog over komt draaiend richting het kleine eindhoven vliegveldje, dan kun je geloven wat er zo naar schiphol komt met al hun uitstoot die je in de lucht ziet.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.