Redactieblog

1 reactie

Lange onderhandelingen niet nadelig voor boer

Het land wordt inmiddels al ruim honderd dagen geleid door een demissionair kabinet. Ongunstig voor ondernemers en de staatskas is dit niet.

Ruim honderd dagen na de verkiezingen is inmiddels de derde informateur aangetreden die een poging gaat doen om een nieuw kabinet te vormen. Nadat formateur Edith Schippers eerder constateerde dat het vormen van een coalitie tussen VVD, CDA, D66 GroenLinks of ChristenUnie niet lukte, wist haar opvolger Herman Tjeenk Willink in ieder geval de laatste optie opnieuw leven in te blazen.

Stabiel en duurzaam kabinet

De bal ligt nu bij informateur Gerrit Zalm om het proces tot een succes te maken. Hij hoopt dat het niet nog eens honderd dagen zal duren voordat er een nieuw kabinet is. “Snelheid is prettig, maar is niet het doel. Het belangrijkste is te komen tot een stabiel en duurzaam kabinet”, sprak Zalm.

‘Voorlopig lijken ondernemers vooral voordeel te hebben van de lange onderhandelingen: ze kunnen even ongestoord door.’

Ondertussen past het demissionaire kabinet op de winkel. En het moet gezegd worden: dit pakt niet verkeerd uit. De economie groeit gestaag, de staatskas groeit en het aantal werklozen neemt af. Agrarisch ondernemers worden niet opgezadeld met nieuwe regelgeving en moeten voorlopig vooruit met het huidige beleid.

Nieuw kabinet, nieuw beleid

Een nieuw kabinet neigt altijd naar extra uitgaven en nieuw beleid om op verschillende beleidsterreinen haar stempel te drukken en – in haar ogen- verbeteringen door te voeren. Zolang er een demissionair kabinet zit, veranderen de hoofdlijnen niet. Ook de Tweede Kamer zorgt voor weinig reuring: partijen die aan de onderhandelingstafel zitten, houden de kaarten nog even tegen de borst in de hoop dat ze via nieuw kabinetsbeleid zaken kunnen regelen. Het valt niet mee om op dit moment meerderheden te vinden.

Saaie begroting voor ondernemers niet gek

Voor ondernemers is het dus zo gek nog niet, een demissionair kabinet. Alleen op de dossiers die niet controversieel zijn verklaard of niet kunnen wachten – denk aan het fosfaatdossier – wordt verder geregeerd. Het ziet er bovendien naar uit dat het demissionaire kabinet ook een nieuwe begroting zal moeten maken voor Prinsjesdag. Dat belooft een saaie begroting te worden. Lastige vragen van Kamerleden kunnen bewindslieden makkelijk afschuiven: “Dat is aan een volgend kabinet”, heeft Van Dam al meermaals gezegd.

Asbestsanering niet gestimuleerd

Op enkele dossiers begint de demissionaire status toch een beetje te wringen. Staatssecretaris Dijksma van milieu zou de inzet in het asbestbeleid graag opschalen om de sanering te versnellen, maar het onderwerp is controversieel verklaard. Ook de uitvoering van de sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij kan in de knel komen als dit niet wordt voortgezet.

Asbestsanering is controversieel verklaard. Daarom kan er geen nieuwe stimuleringsregeling worden uitgevaardigd. - Foto: Ronald Hissink
Asbestsanering is controversieel verklaard. Daarom kan er geen nieuwe stimuleringsregeling worden uitgevaardigd. - Foto: Ronald Hissink

Boer kan ongestoord door

Hoe lang de formatie gaat duren hangt onder andere af van de vorm van een nieuw regeerakkoord. Gaan we het fietspadenbeleid of de pluimveehouderij ook in detail behandelen in het regeerakkoord? Of gaan we vooral een akkoord maken over onderwerpen die óf majeur zijn óf zodanig zijn dat een kabinet al snel in problemen komt als hier geen afspraken over gemaakt worden?

Of de toekomst van de landbouw hierbij genoemd zal worden door een van de partijen is nog even de vraag. De situatie in de veehouderij vraagt wel om een duidelijke toekomstvisie en VVD, CDA en ChristenUnie hebben duidelijk een andere visie dan D66. Voorlopig lijken ondernemers vooral voordeel te hebben van de lange onderhandelingen: ze kunnen even ongestoord door.

Eén reactie

  • koestal

    wat denk je dan van het fosfaatreductieplan ??

Of registreer je om te kunnen reageren.