Redactieblog

1 reactie

‘Het PAS ter discussie’

Het Programma Aanpak Stikstof schijnt goed te werken. Met dit programma kunnen veehouderijen (en uiteraard ook andere projecten) toch nog een natuurvergunning krijgen, terwijl de depositie van stikstof op habitatgebieden toeneemt.

De evaluaties zijn steevast gunstig. Toch staat het systeem ter discussie, en wel bij de rechter. De grote vraag is of het PAS wel in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. Ik ken weinig serieuze juristen die denken dat het PAS bij een rechterlijke toetsing overeind zal blijven.

Hoe langer het duurt, hoe beter

De Raad van State heeft nu een groot aantal zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Voor dat daar de antwoorden op komen, zijn we minstens een jaar verder en dan is de Raad van State zelf weer aan de beurt om een uitspraak te doen. Dat duurt allemaal eigenlijk veel te lang. Maar je kunt ook zeggen: hoe langer het duurt, hoe beter want dan kunnen we nog gewoon verder werken met het PAS.

‘Ik raad iedereen aan om alsnog voor een natuurvergunning te gaan’

En dan moet gezegd: het gaat niet alleen om het verhogen van de stikstofdepositie (terwijl dat eigenlijk niet kan), maar ook om allerlei maatregelen die in Natura 2000-gebieden getroffen kunnen worden om de natuur te verbeteren. En dat is prima. In onze gemeente bleek overigens onlangs dat bijna de helft van de veehouders geen natuurvergunning heeft. Bij de meesten zal de noodzaak tot aanvragen niet gevoeld zijn, omdat men niet heeft uitgebreid. Toch zou ik iedereen aanraden om alsnog voor zo’n vergunning te gaan. Het kost wel wat, maar daarvoor heb je dan ook rechtszekerheid. En ja, nu kan het nog.

Doe aangifte bij het Hof

Bij de toepassing van het PAS blijkt trouwens ook dat voor buitenlandse Natura 2000-gebieden een veel soepeler toetsing geldt. De ontwikkelingsruimte van het PAS is daar vaak helemaal niet voor nodig. Je zou kunnen zeggen: waarom gaan wij er dan ook niet op de Belgische of Duitse wijze mee om? Twee antwoorden. Ten eerste: we hebben dat al geprobeerd maar dat is door de rechter afgeschoten. Ten tweede: de Duitsers en de Belgen handelen ook in strijd met de Habitatrichtlijn. Dan moeten we ervoor zorgen dat ze daarmee ophouden. Doe aangifte bij het Europese Hof!

Eén reactie

  • agro1

    laatste 2 regels: Heil Stasi!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.