Expertblog

1 reactie

‘Heerlijk helder overleggen in Brussel’

Bij de borrel voor betrokkenen bij het GLB spreken de beleidsmakers ontspannen met elkaar.

Contacten leggen gaat het beste met een biertje, dat bent u vast met me eens. Dat bleek weer bij een borrel voor mensen die betrokken zijn bij het Brusselse landbouwbeleid. Elke maand komen wij zo bij elkaar. Zelfs voormannen uit Nederland komen speciaal naar Brussel rijden: ontspannen spreken ze met de beleidsmakers daar.

Deze week hadden we geluk met een boeiende spreker: de Duitse CSU-Europarlementariër Albert Dess. Die naam zegt u misschien weinig, maar hij coördineert wel het landbouwbeleid binnen de grootste fractie van het Europarlement (de christendemocratische fractie EVP). Een sleutelfiguur dus en zelf een boer en zuivelcoöperatiebestuurder uit Beieren.

Haast maken met nieuw GLB

Met een Nederlandse bitterbal en biertje in de hand blikte Dess vooruit op het Europese landbouwbeleid voor na 2020. Van groot belang natuurlijk voor iedereen in de sector. Hij drong aan op haast: volgens hem moet eigenlijk alles al dit jaar en volgend jaar in de steigers staan. Want het jaar 2019 valt voor Brussels overleg eigenlijk uit wegens de Europese verkiezingen.

Aanscherping vergroening van de baan

Hij vertelde verheugd dat aanscherping van vergroeningseisen voor de landbouw al van de baan is. Onder leiding van zijn EVP-fractie hadden Europarlementsleden in de landbouwcommissie een stokje gestoken voor het onzalige besluit om gewasbeschermingsmiddelen in de ecologische aandachtsgebieden te verbieden. Eerder stelde ik hierover namens het CDA al vragen aan de Europese Commissie.

Mineralenconcentraat

Nog meer goed nieuws klonk daar. Wat betreft de mest hebben wij in de Europarlementscommissie voor Milieu de deur geopend naar mestver- en bewerking. Mineralenconcentraat als zodanig moet vermarktbaar worden in de hele Europese Unie. We stemden ook voor de erkenning van hoogwaardig verwerkt mineralenconcentraat als groene kunstmestvervanger, zonder de discriminerende bovengrens van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest die de verouderde Nitraatrichtlijn voorschrijft.

Een belangrijke stap naar betere verwaarding van waardevolle nutriënten uit dierlijke mestverwerking! Ik ben hier al 30 jaar in politiek en bestuur mee bezig. Mooi dat we in mijn Milieucommissie deze stap konden zetten. Nu gaan we aan de slag om ook andere Europarlementsleden en de EU-landen mee te krijgen. Meer mestverwerking is goed voor de landbouw, water, bodem, voedselzekerheid én ook voor klimaat.

Europa moet voortouw nemen voor klimaat

Mijn oproep om klimaatefficiënte boeren te belonen voor hun inspanningen kreeg gelukkig steun van de Europarlementscommissie Milieu.

Wat betreft klimaat moet Europa nu zelf echt het voortouw nemen. Op Donald Trump hoeven we niet meer te rekenen. De Amerikaanse president is afgehaakt bij het Klimaatakkoord van Parijs, waar bijna alle andere landen van de wereld wel aan meedoen.

Het mag duidelijk zijn: Trump helpt vooral zijn vrienden in de olieproducerende landen als Saudi-Arabië en Rusland. Maar de toekomst van de aarde is geen spelletje: het gaat hierbij om hittegolven, misoogsten, watertekorten en overstromingen.

Het blijkt dus dat officiële conferenties zoals de G7 deze Amerikaanse president niet kunnen overtuigen. Misschien dat Europese regeringsleiders eens met Trump moeten praten met een Nederlands biertje en bitterbal in de hand. Dat gaat vast beter!

Eén reactie

  • EMERGO!

    rijdend naar Brussel, een biertje drinken, beetje praten en weer terug? met drank op? lekker voorbeeld! of nee we laten ons rijden, kost allemaal niets!
    vervolgens een heel jaar (!!!) ertussen uit omdat er verkiezingen zijn? zo belangrijk zal Brussel dan toch niet zijn? Ik kan in ieder geval geen jaar ertussen uit!
    Misschien maar in Brussel solliciteren?

Of registreer je om te kunnen reageren.