Redactieblog

10 reacties

‘Gure wind voor boeren uit Brabant en Brussel’

In Brabant is de beer los. De provincie stelt voor de duurzaamheid te versnellen. De gevolgen zijn onbegrijpelijk voor de boer. Er zullen extra boeren moeten stoppen door de aangescherpte regels.

Daartegenover staat dat de totale omvang van de veestapel gelijk mag blijven. Dus net zoveel varkens, kippen en koeien als nu. Dat betekent veel meer grote bedrijven. En dat is strijdig met de maatschappelijke tendens, die juist het aantal grote bedrijven wil beperken.

Uiterst merkwaardig. Het duurzaamheidprogramma van Brabant verarmt boeren, waardoor er meer moeten afhaken. Hetzelfde programma zorgt ervoor dat de bedrijven sterk groter worden. Wie dit nog begrijpt, mag het zeggen.

Korten op landbouwbudget

Een andere gure wind komt uit Brussel. De voorzitter van het Europese Parlement, de Italiaan Antonio Tajani, wil fors korten op het landbouwbudget. Hij gebruikt daarvoor harde cijfers. De Europese Landbouw levert maar 2% van het bruto Europees product. Ze krijgen echter 40% van het totale Europese begrotingsbudget. Tajani vindt dat onverantwoord en pleit ervoor dit geld voor een belangrijk deel te besteden aan veiligheid, immigratie, jeugdwerkloosheid en klimaatverandering.

Kortom, er wordt geknabbeld aan onze rechten op gelden uit de Landbouwbegroting van de EU. We kunnen onze borst maar natmaken voor het nieuwe Landbouwbeleid in 2020. Het is ook de vraag of er voldoende verzet komt tegen deze gedachtekronkels. Onze eigen LTO-voorzitter Calon heeft al gezegd dat hij een voorstander is van het afschaffen van landbouwsubsidies. Daarmee hebben we Nederland monddood gemaakt.

‘Boeren worden naar de rand van de samenleving geduwd’

Het zal dus moeten komen van onze collega’s uit Duitsland en Frankrijk. Daar zijn de boeren nog wel eensgezind en durven als het nodig is een vuist te maken.

De Nederlandse situatie is zorgelijk. Boeren worden naar de rand van de samenleving geduwd. Er wordt gemeentelijk, provinciaal en landelijk over ons beslist en niet met ons. Om van Brussel maar even niet te spreken. Daar hebben we helemaal geen invloed.

‘We hebben een strijder minder in Brussel om voor onze belangen op te komen’

Vooral niet omdat ons boerenstemmen-kanon Annie Schreijer-Pierik zich heeft verslikt in een bonnetjesaffaire. Ze krijgt ongeveer € 4.300 per maand aan onkostenvergoeding. Daar moest ze bonnetjes voor inleveren, maar als enige CDA‘er weigerde ze. De bonnetjes die ze had mieterde ze in de prullenbak. Ze heeft als rechtgeaarde boerin een hekel aan regeltjes en bonnetjes. Vooral als het geld kan gaan kosten.

Er ontstond rumoer over en dus haalde Annie bakzeil. Ze gaat nu wel bonnen inleveren. Met deze rel heeft ze zich als geloofwaardig Europarlementariër wel onmogelijk gemaakt. En dus hebben we een strijder minder in Brussel om voor onze belangen op te komen. Beetje dom van Annie.

Laatste reacties

 • jd 1958

  Conclusie: Hou op met tegen LTO aanteschoppen en maak LTO samen sterk als ONZE belangenbehartiger

 • hspons

  LTO- voorzitter Calon is voorstander van afschaffen landbouwsubsidies. Weg met LTO!

 • Maas1

  Maak je niet te druk over de EU de problemen in Griekenland zullen een steeds iets groter land aandoen,komt het bij Frankrijk,welke al zeer grote problemen heeft,dan klapt de boel en dan is het game over met de EU.

 • Koen Franken

  Van mij mogen ze alle landbouwsubsidies afschaffen , maar dan ook alle Brusselse regels in de prullenbak .

 • John*

  de zorg en veiligheid dragen ook niet bepaald bij aan het bnp.. maar zijn wel noodzakelijk voor een sterke gezonde samenleving en daarmee samenhangend de economie. Voedsel past in hetzelfde rijtje. Door de subsidies hebben de europese burgers altijd de beschikking over voldoende veilig voedsel van ook nog een uitmuntende kwaliteit. De subsidies zijn hier de verzekering voor! Stel de voedselproductie wordt echt winstgedreven en de producenten gaan het productieniveau zoeken waarbij de meeste winst gemaakt wordt i.p.v. het niveau waarbij alle monden gevoed worden, wanneer zijn we dan beter af? Landbouwsubsidies zijn een verzekeringspremie voor het voedselpakket! Deze komen nu rechtstreeks bij de boer en hoeven niet de hele keten door waarbij er door partijen die geen risico lopen veel van afgeknabbeld wordt voordat deze bij de boer is.

 • 8911077012

  wie wwet hoe het moet mag het zegge
  maar dat lto weer voor zijn beurt praat en langs de lijn komt te staan is toch wel heel diep triest
  eerst fofaat plafon aan geven waar we nu op afgerekent worden
  nu dit weer door meneer calon
  lopen ze strak ook nog achter van hout aan ( 2020)
  hans HUIJBERS ALS JE HIER OOK MAAR EEN REGELTJE AAN TOE GEEFT
  NEEM IK AFSCHIJD VAN LTO
  WANT DAN ZIET IK HET NUT VAN SAMEN STERK NIET MEER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Bennie Stevelink

  Boeren in andere EU-landen zijn veel meer afhankelijk van subsidie dan de Nederlandse boeren. Afschaffing van subsidies zal de productie in andere landen sterker doen dalen dan in Nederland. Daardoor kunnen Nederlandse boeren hun inkomen meer uit de markt halen.

 • agratax(1)

  Helaas landbouw subsidies gaven een zekere garantie voor voedselzekerheid binnen de EU grenzen. Deze zekerheid kan eenvoudig worden overgenomen door de goedkope landbouwproducten uit de wereldmarkt een markt die de lage prijzen veroorzaakt. Dat hiermee de voedselzekerheid van de armsten der aarde in het gedrang komt zal de EU leiders een "worst" zijn. De gevolgen van de honger onder de armsten der aarde, die leidt tot de eindeloze stroom vluchtelingen, gaat aan het denkvermogen van de Europeaan voorbij. Ik zou denken een goede voedselvoorziening op regionaal niveau geeft kans op een afname van de vluchtelingen stroom en misschien geeft het minder reden op schermutselingen / oorlog ten gevolge van regionale voedsel tekorten. Tekorten die het rijke deel van de wereld veroorzaken door hun koopkracht en koopgedrag (in de winter zomergroente eten e.d.). De vrije wereld markt is de vervanger van het kolonialisme, waarbij ook de eigen productie financieel wordt uitgemergeld.

 • haj146

  idd wat bennie zegt is dat andere eu landen er veel meer afhankelik van zijn. die zullen dus moord en brand gaan schreeuwen. Calon moet wat mij betreft direct weg. Zon milieu gekkie van het pvda clubje zit niemand op te wachten. Verwacht wel van de belangenbehartigers dat dit hele klimaat gezeur (hype) kei en keihard gespeeld wordt. dus niet boeren met bedachte problemen opzadelen

 • JKr

  Als ze nu eens een max- subsidie instellen per bedrijf. Er zijn nu bedrijven die meer dan 1 miljoen incasseren, dit gaat ook nergens over. Gewoon 25.000 max per bedrijf. En degene die dan zijn bedrijf gaat splitsen gelijk niks meer geven. Er zijn gewoon teveel mee-eters.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.