Redactieblog

Fiscaal snoepgoed niet voor elke nieuwe stal

Veel fiscale subsidies zijn niet te versmaden en kunnen heel veel belastingvoordeel opleveren.

Dat geldt zeer zeker voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Als je als boer een grote investering in een nieuwe stal gaat doen, dan wil je natuurlijk graag van dit fiscale snoepgoed gebruik maken. Extra aftrekposten die in de honderdduizenden euro’s lopen, zijn geen uitzondering. Maar hou dan wel goed in de gaten of de gedroomde stal nog wel aan de voorwaarden voldoet. Ieder jaar worden de eisen immers aangescherpt.

Criteria veranderen

Een stal die in een voorgaand jaar nog aan de criteria voldeed, kan zomaar in een volgend jaar niet delen in de fiscale voordelen. En helaas gaat het daardoor soms nog wel eens mis. De bouw kan bijvoorbeeld vertraagd worden door allerlei omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan bezwaarmakers of financiers die niet op tijd mee willen werken. Duurt het te lang, dan geldt de oude aanvraag (voorlopig certificaat) niet meer en moet er voldaan worden aan de strengere voorwaarden die in de opvolgende jaren zijn gaan gelden. En af en toe gaat er zelfs een heel systeem uit. Denk bijvoorbeeld aan de potstal. Sinds de invoering van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in 2015 mag het potstalsysteem niet meer met toepassing van de MIA en Vamil worden gebouwd, omdat de ammoniakemissie te hoog is.

Af en toe gaat er zelfs een heel systeem uit. Denk bijvoorbeeld aan de potstal

Geen fiscale faciliteiten potstal

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft recent zes Kamervragen van het Tweede Kamerlid De Groot (D66) over de toepassing van de MIA/Vamil-regeling op potstallen beantwoord. De antwoorden zijn helder en duidelijk. Omdat sinds 2015 de potstal niet meer is opgenomen als huisvestingssysteem in Bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), komen de fiscale faciliteiten niet meer in beeld. Weliswaar wordt toegegeven dat een potstal ook een positieve invloed kan hebben, maar dat is niet genoeg.

Sinds de invoering van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in 2015 mag het potstalsysteem niet meer met toepassing van de MIA en Vamil worden gebouwd. Foto: Fotopersbureau Dijkstra
Sinds de invoering van het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) in 2015 mag het potstalsysteem niet meer met toepassing van de MIA en Vamil worden gebouwd. Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Alleen bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de Milieulijst komen in aanmerking. En dat zijn in 2017 met name Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) gecertificeerde stallen. En verder nog een enkele proefstal of stallen waarin biologisch geboerd wordt.

Ieder jaar aangescherpt

Let dus bij de bouw van een nieuwe stal ook op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil en besef dat de lijst ieder jaar aangescherpt wordt. Daarvoor is het fiscale snoepgoed toch echt te lekker.

Of registreer je om te kunnen reageren.