Commentaar

4 reactieslaatste update:22 jun 2017

‘Brabants beleid mag geen wraak zijn’

Stalderen is een klassiek fout uitgangspunt. Geld vloeit weg uit de sector.

Desastreus, noemt ZLTO de plannen van GS Brabant om de veehouderij te verduurzamen. Tot 2028 zullen 780 bedrijven extra stoppen. Het percentage varkens- en melkveehouders onder de armoedegrens stijgt. Gedeputeerde Staten ziet in deze becijfering van Bureau Connecting Agri&Food geen aanleiding om het eisenpakket aan te passen. Het college spreekt over een toekomstige ‘zorgvuldige’ veehouderijsector. De vraag dringt zich op of die route er naartoe ook ‘zorgvuldig’ is.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings beroept zich op een ‘basis’ van dialogen en onderzoeken. Maar in een dialoog luisteren partijen naar elkaar. Zoveel is duidelijk, Brabant ligt op ramkoers met haar boeren. Nu het CDA geen rol meer speelt, grijpen D66 en SP in dit dossier de macht. Coalitiegenoot VVD maakt zich sterk voor die andere economische actoren: technologie en recreatie.

Stikstofdepositie staat centraal

Centraal in de plannen staat de stikstofdepositie. De strengere emissienormen voor stallen gaan al in 2022 in, en niet in 2028 zoals eerder is afgesproken. Volgens GS soupeert de veehouderij 95% van de stikstofruimte op. Andere sectoren hebben weinig ontwikkelruimte. Het is wel erg provinciaals gedacht. In andere regio’s liggen die verhoudingen anders. Emissie houdt niet op bij de provinciegrens.

‘Stalderen remt de vooruitgang’

Een klassiek fout uitgangspunt is staldering. Volgens dit systeem kan een boer pas bouwen als hij een andere stal plus 10% sloopt. De blijver in de sector financiert een sanering, terwijl hij het geld beter in duurzame maatregelen kan stoppen. Stalderen remt de vooruitgang.

Ja, een deel van de Brabantse kritiek op boeren is terecht. In weerwil van de wens van de burgerij groeide de veestapel nog. Let wel: de boeren deden niks onrechtmatigs! Niemand kan een individuele boer kwalijk nemen dat hij zijn bedrijf verder ontwikkelt. Beleid mag geen wraak zijn.

Duurzame veehouderij

Provinciale Staten praten op 7 juli over de plannen. Het zou goed zijn de realiteit onder ogen te zien. Een duurzame veehouderij, jazeker. Maar betaalbaar, uitvoerbaar en met draagvlak. Oók onder boeren.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Nog tijdens het overleg over het fosfaatreductieplan werd door ZLTO afgedwongen dat voer-mestcontracten worden geaccepteerd binnen de AMvB. Het biedt de mogelijkheid om onbegrensd verder te intensiveren. Nu niet met varkens of kippen maar met koeien.
  Het maakt dat ik, ondanks dat ik zelf veehouder ben, begrip begin te krijgen voor de Gedeputeerde Staten van Brabant. De boeren in Brabant hebben werkelijk overal lak aan. Keihard aanpakken is de enigste oplossing. Nu worden de varkens en kippen aangepakt, maar als de melkveehouderij verder blijft intensiveren zal naar verwachting deze op termijn ook worden aangepakt.

 • Hogman1

  Nou ik heb helemaal nergens meer begrip voor
  Het is gewoon puur willekeur
  <>
  <>

 • driepint

  @Bennie het eerste gedeelte van je tekst ben ik volledig mee akkoord, maar het tweede gedeelte absoluut niet. Ik ben een melkveehouder in Brabant, melk 85 koeien op 60 ha lager gelegen beek- en riviergronden, ik weid en ben dus extensief. Toch moest ik afgelopen jaar mijn groei van 70 naar 100 koeien deels weer inleveren vanwege het P-reductieplan door groei die in heel Nederland gerealiseerd werd. Ja, ik vind verdere intensivering ook geen goed idee. Maar dat geldt voor heel Nederland en niet specifiek voor Brabant.

 • Bennie Stevelink

  @driepint, je hebt gelijk, het gaat om een deel van de boeren.

  Mijn zwager had 180 koeien op ruim 60 hectare. 60 hectare is voor Twentse begrippen erg groot. Hij moest zonodig verder groeien maar had daar in Twente te weinig ruimte voor. Hij is verhuist naar Groningen. Daar heeft hij 350 koeien op 148 hectare. Het jongvee is uitbesteedt waardoor hij ongeveer 2,4 koeien per hectare heeft. Wel groot maar niet extreem intensief.
  Boeren in Brabant die zonodig 250 koeien willen houden moeten hetzelfde doen: ga daar naartoe waar de ruimte is en niet steeds verder intensiveren op de bestaande plek.

Of registreer je om te kunnen reageren.