Commentaar

‘Kamp ruimt obstakels duurzaamheid’

Een kartelwaakhond moet onafhankelijk oordelen. Dat wil niet altijd zeggen dat een besluit goed ‘voelt’.

Zo schoof de Autoriteit Consument en Markt in januari 2015 ‘Kip van Morgen’ opzij. Ketenpartijen kregen in dit concept geen vrijstelling voor afspraken over duurzame productie.

Alle betrokkenen waren woedend. Economische Zaken kon de uitspraak niet corrigeren. Minister Henk Kamp kondigde wel direct aan de regels te versoepelen. Het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ ligt nu voor advies voor. Zijn opvolger mag het straks indienen.

Gesneuvelde projecten

Kip van Morgen is overigens niet het enige traject dat sneuvelde. Initiatieven om energiecentrales te sluiten, of eerlijk loon te betalen aan kledingproducenten strandden ook op mededingingsregels.

Aanpassing is volkomen terecht. Een sector moet juist onderling afspraken kunnen maken over verduurzaming. Kamp zegt vooraf duidelijkheid te willen verschaffen. Dat scheelt een hoop tijd en ergernis. ACM oordeelt nu pas in de eindfase. Elk akkoord komt in die eindfase klem tussen concurrentie en mededinging.

Voor Kip van Morgen komt het allemaal te laat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de pluimveesector onder aanvoering van de supermarkten zelf de slag naar een nieuwe basiskip maakt. Maar daar waar de rigide regels andere initiatieven van bedrijven, milieu- en consumentenorganisaties dwarsbomen, haalt Kamp nu obstakels weg.

Of registreer je om te kunnen reageren.