Redactieblog

14 reacties

‘Is LTO wel rijp voor een minister?’

De verwensingen vlogen door de lucht. Wat Martijn van Dam ook zei, het was nooit goed. En dat niet alleen, alles wat verkeerd ging was zíjn schuld.

Dan heb ik het vooral over zijn rol in Brussel met betrekking tot de fosfaattoestand. Hij had er geen verstand van, hij had de boel verkwanseld, hier te kort, daar te breed.

Als ik de lezer even mag herinneren: het melkquotum ging eraf, op aandringen van vooral LTO. Want, zo vond men daar, de wereld zat te springen om Nederlandse zuivel, het was een schande dat boetes werden opgelegd voor quotumoverschrijding, terwijl Chinese kinderen stierven door melktekort. De melkveehouder moest en zou vrij produceren. Bevrijdingsdag werd dat genoemd, niet omdat de dag op 5 mei viel, maar omdat eindelijk iedere koeboer tegen de klippen op kon melken. Het bleek de grootste 1 aprilgrap aller tijden.

‘Akkerbouwers kenden het probleem van te veel productie, maar de LTO-bestuurders niet’

Terwijl iedereen kon aanvoelen dat er te veel melk en mest zou komen, stoomde LTO de boer klaar voor de wereldmarkt. Toe maar jongens. Onverantwoord, heb ik veel collega’s horen roepen. Maar ja, dat waren akkerbouwers, die kenden het probleem van te veel productie. Maar niet de LTO-bestuurders die zich met hun ‘Duurzaam Ondernemen’-button onschendbaar achtten. Ze waren in het uitzetten van een verstandige productie totaal afwezig.

Martijn van Dam als zondebok

Wat iedereen verwachtte, gebeurde: te veel melk, te veel mest, probleem in Brussel. Staatssecretaris Martijn van Dam moest in Brussel, waar concurrerende politici als een roedel hongerige wolven toezeggingen van hem eisten, de boel recht breien. Een hondenklus. Wat daarop volgde was een schandelijke vertoning. Martijn van Dam werd als zondebok aangewezen voor de ontstane problemen, terwijl hij nooit heeft gezegd: ‘melken maar, the sky is the limit’. Dat was toch echt LTO zelf.

En toen moest de pijn natuurlijk worden verdeeld. Op een vraag van een weerspannige biologische veehouder stelde LTO-man Hans Huijbers een wedervraag: ‘melkt u ook meer koeien dan 20 jaar geleden?’. Zo probeerde hij de vragensteller af te bluffen. Ongehoord. Alsof je een fietser vraagt of hij ook meer kilometers maakt dan vroeger. Zo ja, dan moet hij ook meer dieselaccijns betalen. De rechter besliste anders; met name bioboeren en grondgebonden melkveehouders hoeven niet te delen in de pijn.

‘Gaat zo’n opruiend clubje ook nog eens beloond worden met een minister?’

En nu komt dan de wens naar voren boeren eindelijk eens serieus te nemen, en dat zou alleen lukken met een minister van landbouw in plaats van slechts een staatssecretaris. Wel heb ik ooit. Gaat zo’n opruiend clubje dat op zo’n dubieuze manier de schuld afschuift op Martijn van Dam ook nog eens beloond worden met een minister? Ik weet het zo net nog niet.

Laatste reacties

 • erardus1

  Hoe veel verdraaiingen moeten er nog bij voordat de heer Vermue zich zelf niet meer geloofd?
  Ja er is vraag naar melk
  Ja in de nieuwe regelgeving zoals voor gesteld is er ruimte voor 20% boven kwotum tijdperk
  Ja er wordt een goede prijs voor betaald!
  Ja er is aangegeven dat er beperking in millieu ruimte zit.
  Ja de staatsecretaris was niet in staat om binnen 1,5 jaar het fosfaten rechten stelsel in te voeren!

  En Ja we vechten elkaar de tent uit


 • massan

  Vermuë, wil je even verklaren waarom op dit moment de melkprijs zo hoog is , ondanks dat steeds meer melk wordt aangevoerd bij de melkfabrieken?
  Jou redenatie is dus niet juist; het afschaffen van het melkquotum heeft zeer weinig effect op de melkprijs. De vraag op de wereldmarkt naar zuivel bepaalt de prijs.
  Ook de mest is geen probleem. Het probleem is de juiste afspraken maken in Brussel; als geëxporteerde mest (fosfaat) meegenomen wordt in de berekening i.v.m bereiken van fosfaatplafond is er niets aan de hand. Dit wordt nu niet meegenomen in de berekening; dus gewoon een probleem op papier.
  Jammer dat Van Dam, LTO en Campina zich niet inzetten om dit in Brussel goed te regelen.

 • landboer

  Helemaal eens met Vermue!
  De hele meerproductie van 2016 werd door Brussel opgekocht ,hoezo geen probleem?
  Mest geen probleem ? Je wilt geexporteerde mest van het plafond aftrekken? Hoe naief ;het gaat helemaal niet om de plaatsing maar om een PRODUCTIEplafond!! Dat is /was de eis van Brussel bij verlenging derogatie, en dat heeft LTO met Brussel afgesproken!! We zitten trouwens ook al boven het ammoniakplafond dus krimpen moeten we. Vrije markt is een utopie in dit land.

 • @ landboer; en je denkt dat dit door de Nederlandse productie kwam? Men moet Nederland niet zo overschatten.

 • Bennie Stevelink

  Eens en niet eens met Vermuë.
  LTO wilde van het quotum af, niet omdat boeren dan zo veel mogelijk konden uitbreiden maar om verlost te worden van het enorme luchtkapitaal wat in melkquotum zat. In de hoogtijdagen van het quotum zat de helft van het kapitaal van een melkveebedrijf in quotum.

  Het melkquotum had echter een nevenfunctie binnen de Nederlandse mestwet. Met het wegvallen van het quotum viel er een gat in de mestwet. Het was de taak van de overheid om hier tijdig een vervanging voor in te voeren. Binnen de regering was er een patstelling tussen de PvdA en de VVD waardoor dit niet gebeurde. Ook binnen LTO was er dezelfde patstelling waardoor ook daar geen keuze werd gemaakt.

  Wat betreft de wedervraag van Huijbers aan de biologische boer heeft Huijbers gelijk. Al in 1984 is besloten om de veestapel te begrenzen op basis van mestPRODUCTIE en niet op basis van PLAATSING. Het is onmogelijk om productiebegrenzing en plaatsingsbegrenzing door elkaar heen te gebruiken. Varkens en kippen zijn begrensd op basis van productie dus KUNNEN we niet anders dan melkvee ook op basis van mestproductie te begrenzen. Het hele grondgebonden verhaal is in dit verband dus een nepverhaal.

 • alco1

  Massan. Groot gelijk met je conclusie van waarom de prijs nu dan zoveel hoger is.
  Maar @landboer heeft ook gelijk dat het plafond een productieplafond is.
  Hierbij de opmerking dat van Dam, het LTO en de Zuivel zich hadden in moeten zetten tegen het gedateerde fosfaat en ammoniakplafond. Dat derogatie verleent moet worden op de feiten die er toe doen en nimmer als chantage middel gebruikt mag worden.

 • vragenantwoord

  ik sta er versteld van dat iedereen er in mee gaat in de plafonds, fosfaatrechten, derogatie enz. !
  volgens mijn is iedereen vergeten waar het nou eigenlijk om gaat en dat is de water kwaliteit ! dat moet het uitgangs-punt zijn en Brussel en Nederland
  moeten zich gaan heroriënteren waar die vervuiling vandaan komt, dat is zeker niet alleen de Nederlandse landbouw . als men dat nou eens doet en export en verbranding toestaat zou dat het leven van een agrarisch ondernemer een stuk aangenamer maken . plus dat we er in de publieke opinie ook weer beter uitspringen want het is natuurlijk belachelijk dat we dieren moeten afvoeren om deze reden en de burger ons als milieu vervuilers zien waardoor ze op groenlinks of nog erger gaan stemmen omdat die de landbouw met 70% wil laten krimpen !!

 • Wesseling76

  Rinus je bent misschien op en top akkerbouwer, maar van melkvee heb je weinig kennis zo te horen. al deze warboel van regels komt door de overheid. hun hebben de vergunningen afgegeven. er is vraag naar melk. zie melkprijs. de afvoer van mest is geen probleem elk jaar is het nog goed gekomen. jullie akkerbouwers profiteren lekker als de prijs wat aantrekt. het gaat om productie plafon. wat de haven binnen komt produceren wij niet maar krijgen wij wel op ons bord. dus het is het 1 of het ander. niks telt er mee. of aanvoer telt mee bij de haven en export gaat er weer van af. En door de bemoeienissen van de overheid zijn de stoppers veel te lang door gegaan. en de mest norm in Nederland moet omhoog. als u zelf het een beetje weeg wat u van u land haal zult u merken dat dat meer is dan de kg fosfaat die u der op mag brengen. dus de fout ligt direct bij de overheid. en probeer nu niet ons koeien boeren tegen elkaar op te zetten.

 • j.verstraten1

  Rinus geeft goed weer hoe velen van buiten de melkveesector tegen de problematiek aankijken. Shoppen in beeldvorming en uitspraken van critici zonder van de hoed en de rand te weten. Framing oftewel suggestief. Maar ondermaats voor iemand die de titel filosoof draagt. Ik mis de wijsheid die daar bij hoort. Trouwens ik lees vaker het verwijt dat lto aan de hand van van dam loopt dan dat lto hem verwenst en overal de schuld van geeft.

 • driepint

  @j.verstraten. wat Vermue doet is absoluut geen framing. Framing betekent opzettelijk een verkeerd beeld wegzetten, terwijl Vermue weergeeft hoe het overkomt bij hem. Dat het inhoudelijk niet juist is, ben ik met je eens. Maar wat Vermue nu doet is exact hetzelfde wat LTO de melkvee sector heeft voorgehouden: verkeerde informatie geven.

 • haj146

  @ vraag en antwoord verwoord het perfect. En Vermuë, jammer dat een akkerbouwer ook al roept van een mestprobleem. Ook jullie exporteren, zijn het uien aardappelen of mest, maakt niks uit

 • boerke brabant

  Vermuë mag op zijn manier er tegen aan kijken en zijn mening geven net als ieder ander. Wat ik zelf jammer vind is dat we aan het wijzen zijn naar elkaar, wie wel of geen gelijk zou hebben. Ondertussen wordt er niets opgelost. We zijn in nederland maar een klein onderdeel in Europa. En daar worden uiteindelijk de regels gemaakt. Door al het gekissebis over het fosfaatreductieplan vrees ik dat we uiteindelijk als landbouw/veehouderij er allemaal als verliezer uit gaan komen. Geen fosfaat reductie, geen derogatie, ... wat dan ? kan alleen maar erger vrees ik.

 • j.verstraten1

  driepint, framing is zeker niet per definitie opzettelijk. Ik mag hopen dat Rinus het onbewust framed. Als het bewust is dan moet hij zich schamen en daarbij verwijs ik naar de reactie van boerke brabant. Ondertussen wordt er volop gemolken, vee geëxporteerd en volop geslacht, de melkprijs gaat omhoog en de slachtprijzen stabiel. Communicerende vaten beperken zich niet tot wat er in Nederland gebeurt en dat snappen akkerbouwers ook.

 • 344412

  Zeldzaam slecht onderbouwde column.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.