Redactieblog

2 reacties

‘Fosfaatdebat leidt tot niets’

Met grote haast wilde de Kamer een debat over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij. Het debat kwam er, maar leidde – zoals verwacht – tot niets.

Na de uitspraak van de Haagse rechtbank in het kort geding dat vijftig melkveehouders hadden aangespannen, wilde de Kamer met spoed debatteren over het fosfaatreductieplan. Snel werd een debat op de agenda gezet. Het is meer regel dan uitzondering dat bij problemen op welk front dan ook de politiek haar plasje wil doen over actuele zaken.

Vijf uur lang werd gedebatteerd over de melkveehouderij. Het werd een levendig debat waarbij politici vooral met een verwijtende vinger naar elkaar wezen. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) kreeg de wind van voren.

Draagvlak fosfaatreductieregeling onder druk

De vele wijzigingen van het fosfaatreductieplan hebben voor veel verwarring gezorgd. De combinatie met de uitspraak van de Haagse rechtbank die procederende melkveehouders vrijstelde van het verplicht afvoeren van koeien in het fosfaatreductieplan, heeft ervoor gezorgd dat het draagvlak voor de regeling zwaar onder druk staat.

Van Dam had volgens de fracties meer regie moeten nemen in het geheel. ‘”Een bewindspersoon hoort in zo’n belangrijk dossier toch geen figurant te zijn?”, klonk het bezorgd. De PvdD vond de kritiek van andere partijen op de ontstane chaos in de melkveehouderij nogal makkelijk. De partijen konden beter de hand in eigen boezem te steken, omdat ze hadden ingestemd met de huidige gang van zaken.

Bal bij sector

Van Dam kreeg het niet echt moeilijk tijdens het debat. Hij verwees de verantwoordelijkheid door naar de sector. Van Dam heeft het plan van de sector alleen in een ministeriële regeling omgevormd vanwege de uitvoerbaarheid ervan, liet hij de Kamer weten. De vele wijzigingen komen volgens hem door de haast waarmee het maatregelenpakket is opgesteld.

Van Dam ziet het bovendien van de zonnige kant; de wijzigingen lossen problemen in de sector op. Het is voor de sector van groot belang dat er gehoor wordt gegeven aan de problemen en dat er een oplossing wordt geboden, vindt Van Dam. Een dringende oproep van een aantal Kamerleden om nu toch echt met een langetermijnvisie te komen op de veehouderij, in plaats van brandjes te blijven blussen met steeds nieuwe wetgeving, legde Van Dam naast zich neer. Dat leek hem meer iets voor een nieuw kabinet.

Grote verdeeldheid

De Kamer uitte tijdens het debat haar bezorgdheid over de grote verdeeldheid in de sector, waardoor het ook voor politici moeilijk is om het belang van de verschillende argumenten te wegen. Die grote verdeeldheid zet zich voort in de Tweede Kamer. De traditionele landbouwpartijen maken zich vooral zorgen over een goede knelgevallenregeling en behoud van ontwikkelingsmogelijkheden, terwijl linkse partijen meer waarde hechten aan het ontzien van biologische bedrijven en het beperken van de veehouderij. Bij de stemmingen deze week blijkt voor geen enkel voorstel een meerderheid. Alleen een verzoek om betere communicatie – een motie van VVD en SP – kreeg unaniem steun. In de praktijk zal dit niet tot veranderingen leiden, want Van Dam vindt al dat het ministerie zijn uiterste best doet om zo goed mogelijk te communiceren over het fosfaatdossier.
Al met al leverde alle ophef van Kamerleden niets op. Ze dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was.

Laatste reacties

  • ENDE902

    Inzake de knelgevallenregeling wil ik nog even de volgende gedachtegang neer leggen. De groeiers die voor een eventuele regeling in aanmerking komen, hebben naar ik aanneem in veel gevallen ook een hypotheekverstrekker. Als er voor deze groeiers regelingen worden getroffen, wordt daarmee ook het risico van de hypotheekverstrekker veilig gesteld. Omdat ik de politiek meerdere heb horen aangeven geen banken meer te willen helpen, vraag ik mij af hoe ze hier mee omgaan. Het uitgeven van fosfaatrechten zal immers ten koste gaan van andere veehouders, die minder verdienvermogen krijgen en hiermee het bovengenoemde risico wegnemen.

  • wmeulemanjr1

    Het blijkt toch wel dat er geen draagvlak is, maar dat maakt toch ook niet uit, alsof er pure tirannie speelt zo word alles er even doorheen gejast en telkens aangepast.
    Er is ons melkveehouders toch ook niks gevraagd over draagvlak?

Of registreer je om te kunnen reageren.