Redactieblog

4 reacties

‘Vertrouwen in Van Dam is zeer beperkt’

De Tweede Kamer wil alleen nog de strikt noodzakelijke landbouwkwesties bespreken met het huidige kabinet. Het vertrouwen in Van Dam is zeer beperkt.

De uitkomst van de vergadering waarin de landbouwcommissie van de Tweede Kamer besluit welke onderwerpen nog wel en welke niet meer besproken worden met het demissionaire kabinet, liegt er niet om. De meeste onderwerpen die geen directe urgentie kennen, werden controversieel verklaard. Een meerderheid van de landbouwcommissie wil niet meer met staatssecretaris Van Dam onderhandelen over onderwerpen als het mestbeleid, weidevogels, natuurbeleid, proefdieren, gewasbeschermingsmiddelen en weidegang voor koeien. Ook klimaatgerelateerde onderwerpen staan vanwege de formatiebesprekingen voorlopig ‘on hold’.

Het vertrouwen in Van Dam als staatssecretaris lijkt een dieptepunt te hebben bereikt. Dit ligt volgens sommige politici niet alleen aan de lastige situatie die de PvdA-bewindspersoon had met een VVD/PvdA-kabinet, dat op landbouwgebied zeer verdeeld is. Het ligt ook aan de persoon, klinkt het in de wandelgangen. Het heeft geen zin meer om zaken met hem proberen te doen, want het lukt toch niet, klinkt het uit verschillende hoeken. Bij andere bewindspersonen is de lijst met controversieel verklaarde onderwerpen ook lang niet zo uitgebreid als bij Van Dam. Bij Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Buitenlandse Zaken, of Internationale Handel, gaan vrijwel alle dossiers gewoon door.

Uitstellen is mooie tussenstap

Hoewel de verzoeken om zaken controversieel te verklaren vooral vanuit de rechtse hoek kwamen – VVD, CDA en SGP namen het voortouw – waren er ook vanuit de linkerhoek verzoeken, met name op terrein van natuur en energie. D66 en GroenLinks zien – net als VVD en CDA – nu aan de formatietafel wellicht mogelijkheden om als kabinetsdeelnemer zaken makkelijker te regelen, dan met het huidige demissionaire kabinet. Dan is uitstellen een mooie tussenstap.

PvdA blijft achter haar bewindspersoon staan en is geen voorstander van het controversieel verklaren van de vele onderwerpen. Maar met een fors kleinere fractie heeft de partij weinig meer te zeggen. PvdD en SP zouden diverse onderwerpen ook graag doorzetten. Zij vrezen wellicht dat het met een nieuw kabinet moeilijker is om hun wensen te realiseren dan nu. Zij lopen echter tegen hetzelfde probleem aan als de PvdA.

‘Van Dam moet op de winkel passen, maar nieuwe producten mag hij niet in de schappen leggen’

Wat rest er dan nog voor Van Dam? De onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Brusselse agenda, zoals het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, de derogatieonderhandelingen en de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaan wel gewoon door. De Kamer zal de komende tijd ook maandelijks in debat gaan met de demissionaire bewindspersoon over de landbouwraadsvergaderingen. Van Dam moet de komende tijd simpelweg op de winkel passen, maar nieuwe producten mag hij niet meer in de schappen leggen. Als er ergens een acuut probleem is, is hij wel verantwoordelijk voor een oplossing.

Laatste reacties

 • geen boer

  Van Dam heeft zich laten zien als een ongeïnformeerd en eigenwijs kereltje. Moeilijk in de omgang ook nog.
  Nee, die zien we gelukkig nooit meer terug.

 • jeannettedekker1

  Stokje overgenomen van Sharon,voor de leeuwen gegooid en hopeloos gefaald.

 • groot boerdam

  Mag hij ook nog over de por beslissen of is dat ook controversieel verklaard?

 • Peerke1

  Stuur hem met de VUT gaan en laat hem vrijwilligerswerk doen. Lekker in een bejaardenhuis, kan ie zich ergeren aan de wantoestanden daar. Onze varkens hebben het beter.

Of registreer je om te kunnen reageren.