Redactieblog

3 reacties

‘Ruimere mestnorm akkerbouw en mais vergt veel rekenwerk’

Na jaren onderhandelen verscheen afgelopen week de regeling voor de ruimere mestnormen bij hoge opbrengsten van akkerbouwgewassen (inclusief mais), de zogenoemde equivalente maatregelen.

Er mag dan meer stikstof en fosfaat op het land bij aantoonbaar hoge opbrengsten voor gewassen als bieten, aardappelen, granen en mais. Ook is een hogere stikstofgift toegestaan, als rijenbemesting in mais wordt toegepast.

Goed nieuws voor bedrijven met hoge gewasopbrengsten. LTO en akkerbouwersvakbond NAV reageerden dan ook verheugd. In ieder geval zijn ze te spreken over de erkenning dat maatwerk mogelijk is. Dat is nu goedgekeurd door Brussel.

Voorwaarden

De kneep zit hem in de voorwaarden. Zo is voor de hogere stikstofnorm een van de voorwaarden dat er minder stikstof uit dierlijke drijfmest op het land mag. Nu is dat maximaal 170 kilo per hectare. Dat wordt maximaal 75 kilo stikstof op zuidelijk zand en löss en 100 kilo op overige grond. Dat is een verschil dat geld kost. Minder mestaanvoer betekent voor een akkerbouwer minder vergoeding voor mestaanvoer. De meststoffen die hij op die manier niet op zijn land krijgt, moet hij compenseren met aankoop van kunstmest, evenals de extra stikstofruimte. En de lagere mestnorm geldt voor zijn hele bedrijf, niet alleen voor het areaal waarvoor de hogere gebruiksnorm geldt. Tegelijkertijd is voor een deel van de gewassen het voordeel ten opzichte van de bestaande friet-biet-graanregeling klein. Wel geldt de nieuwe regeling ook op niet-kleigrond.

De heffing van € 195 om mee te mogen doen, is voor de meeste bedrijven geen probleem. Dat wordt al anders als er een accountantsverklaring moet worden opgesteld, om de hoge gewasopbrengst te verantwoorden. Het voordeel moet komen uit blijvend hogere gewasopbrengsten en behoud van bodemvruchtbaarheid. Rijenbemesting in mais levert op zand- en lössgrond een hogere stikstofnorm op; in Brabant en Limburg 25 kilo en op overige zandgronden 10 kilo stikstof. De grote vraag is of de hogere normen winst opleveren. Het vergt in ieder geval veel rekenwerk.

Laatste reacties

  • John*

    het wordt pas leuk als mineralenconcetraat geaccepteerd wordt als vervanger.

  • Klaasvaak

    Waardeloze maatregel. Vast en zeker een sterke kunstmestlobby aan vooraf gegaan.

  • koestal

    De kunstmestlobby regeert al jaren ,vooral in Brussel,een boer heeft daar niks te vertellen ,ondanks Jan Huitema en Annie Schreijer,kijk maar naar de fosfaatwet

Of registreer je om te kunnen reageren.