Redactieblog

9 reacties

‘Noodzaak tot hervorming LTO is groot’

Bij LTO moet het roer om. De macht wordt gedecentraliseerd. Een Ledenraad gaat zich buigen over het beleid.

Binnen LTO verschuift de macht van regionale LTO’s naar landelijke vakgroepen die onder LTO Nederland vallen. Laatstgenoemde wordt voortaan niet meer louter gecontroleerd door de voorzitters van de regionale LTO’s, maar door een Ledenraad. Het beleid, de organisatiewijze, de prestaties en de jaarrekening moeten in de toekomst door een Ledenraad worden goedgekeurd.

Democratisch tekort voorkomen

Daarmee wordt voorkomen dat door een verschuiving van de macht van regionale LTO’s naar LTO Nederland een democratisch tekort ontstaat. Naast het aanpassen van de organisatie moet de lobby zelf worden veranderd. Naast de traditionele lobby wil LTO meer gebruik maken van initiatieven van leden. Met de ‘laarzenactie’ en de actie ‘kalf bij de koe’ gaven boeren al met succes een (sympathiek) gezicht aan een mening.

Naast de traditionele lobby wil LTO meer gebruik maken van initiatieven van leden. Met de ‘laarzenactie’ en de actie ‘kalf bij de koe’ gaven boeren al met succes een (sympathiek) gezicht aan een mening.

Vijf voor twaalf geweest voor LTO

De noodzaak voor verandering is groot, vindt voorzitter Marc Calon. Hij heeft gelijk. Juist nu boeren kwetsbaarder worden, neemt de lobbykracht af. Boeren worden kwetsbaarder omdat de overheid minder dan voorheen bereid is agrariërs te steunen bij calamiteiten als dierziekten en extreem weer. Prijzen schommelen omdat markten minder beschermd worden. Lagekostenlanden dwingen tot een omslag van bulkproductie naar toegevoegde waarde.

‘De noodzaak voor verandering is groot, vindt voorzitter Marc Calon. Hij heeft gelijk. Juist nu boeren kwetsbaarder worden, neemt de lobbykracht af.’

Landbouwlobby is verzwakt, schappen zijn ontmanteld, LTO is verzwakt

De landbouwlobby verzwakt omdat het aantal boeren en tuinders krimpt, het landbouwministerie is opgeheven en de productschappen zijn ontmanteld. LTO zelf is verzwakt door de opkomst van activistische vakbonden en toenemende interne verdeeldheid – gevolg van het feit dat steeds meer onderwerpen in meer dan één sector spelen.

‘LTO zelf is verzwakt door de opkomst van activistische vakbonden en toenemende interne verdeeldheid.’

Binnen LTO wordt de reorganisatie dan ook breed gedragen. LTO moet scherpe, snelle en eenduidig posities innemen in het politieke en maatschappelijke debat. Geen ruimte meer laten voor eigen interpretaties door samenleving en politiek. Met één landelijk bestuur per sector wordt het gemakkelijker tussen sectoren te schakelen.

Kritiek op invulling vakgroepen

De wijze waarop vakgroepen worden ingevuld, leidt wel tot kritiek. Alle bestuurders leggen de functie neer. Als LTO haar profiel ingrijpend verandert, heeft het ook bestuurders nodig die bij het aangepaste profiel passen.

De bestuurders zullen worden gekozen door een vertrouwenscommissie met vertegenwoordiging uit het Federatiebestuur, de huidige vakgroepen en een personeelszakenspecialist. LTO is tot de conclusie gekomen dat het direct door sectorgenoten laten kiezen leidt tot bestuurders van wisselende kwaliteit. Daarom heeft LTO ook afscheid genomen van een formule die maakt dat alle regionale LTO’s in de besturen vertegenwoordigd is.

‘LTO is tot de conclusie gekomen dat het direct door sectorgenoten laten kiezen leidt tot bestuurders van wisselende kwaliteit.’

Profielschetsen en geschikte bestuurders

De profielschetsen waarmee gewerkt wordt, zijn overlegd met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is ook gevraagd of ze namen weten van geschikte bestuurders. Nieuwe bestuurders die naar voren zijn geschoven door een grote coöperatie, kunnen in theorie in een lastig parket komen. Wiens belangen verdedigen zij? Maar het laatste woord bij de keuze is aan de vertrouwenscommissie en het bezetten van meerdere bestuursfuncties is boeren niet vreemd.

Bovendien is het hoog tijd dat nu het aantal boeren krimpt, in de lobby ook de kracht van de keten wordt gemobiliseerd.

Laatste reacties

 • .....

  Als de leden de bestuurders niet meer kunnen kiezen dan voorspel ik een versneld einde van LTO

 • gjh

  gewoon opheffen dat zooitje . Ze denken alleen aan zichzelf en niet aan de boeren.

 • Bennie Stevelink

  Dat ze bestuurders zoeken met nauwe contacten in het bedrijfsleven (coöperaties) past bij het streven om bij belangenbehartiging meer samen te werken in de keten. LTO alleen legt bij de politiek niet genoeg gewicht in de schaal. Samen met de grote coöperaties hebben ze veel meer invloed.
  Nu het aantal boeren steeds verder afneemt, en daarmee ook de invloed afneemt, is een dergelijke samenwerking een noodzaak.

 • Attie

  Ze hebben er al wat ervaring mee opgedaan, met het sectorplan fosfaat. Maar als je op die manier meer invloed wilt is wel gevaarlijk. Ben je meer de uitvoerder van grote coöperaties .

 • hylkema.l

  Een sterke LTOnederland is belangrijk voor alle boeren en tuinders in Nederland. Zonder een LTO zijn boeren machteloos in onze maatschappij. De bestuurslaag van de regionale LTO's is overlappend en kan verdwijnen. De nieuwe LTO ledenraad moet zorgen voor voldoende ledeninbreng.

 • Jaap39

  Eindelijk een voorzitter die echt aan de knoppen gaat draaien. De juiste bestuurders, zonder eigen belang, samen met bedrijfsleven moet een goede mix opleveren.

 • Marco22

  Lto heeft geen enkele macht, en hoe komt dat? Omdat de boerenstand drastisch is uitgedund. En hoe komt dat? Omdat belangenbehartiger niet goed op de zaakjes van de leden heeft gepast, door schaalvergroting toe te laten en niet voor prijsverhoging te vechten. Lto kan zich beter opheffen. Wat Lto nu en eigenlijk altijd al hebben gedaan is belangen voor de sector verdedigen. Dat zijn de melkfabrieken handel perifirie maar niet de boeren.
  Aan schurken tegen de cooperaties om wat eisen af te dwingen en contributie geld in te houden zo dat ze in leven blijven. En vergeet niet de baantjescarrousel.

 • HJ O R

  Marco , helemaal mee eens.

 • toin

  het aantal boeren neemt af de productie gelijk dan zou lto per kg product ook efficienter moeten kunnen werken!

  de belangen blijven het zelfde en de stijl van lto ook. iedereen weet en vooral lto dat niet mee veranderen met de tijd niet kan lijden tot een duurzame organisatie

  dus mijn advies is kijk is wat af bij je collegas en concurrente die zijn zakjes wel goed voor elkaar hebben?!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.