Redactieblog

4 reacties

‘Grond: beter duur dan niet te koop’

Het is opmerkelijk, de grondprijs kent geen grens. Zelden zijn er zoveel kooplustigen geweest. Om diverse redenen.

De grondprijs verkeerde tijdens de eeuwwisseling nog onder € 30.000, toen trouwens voor 8% rente. In 2005 was dat al € 40.000 en in 2010 € 45.000. De laatste jaren zit de prijs boven de € 50.000. Een ingezet miljoen in grond heeft super gerendeerd uit waardevermeerderingsoogpunt, niet uit oogpunt van rentabiliteit.

Met welke rente rekenen bij grond?

Maar ja, met welke rente gaan we nu rekenen, 1 à 2%? Ook deze situatie doet de prijs alleen maar stijgen, dure grond is hierdoor goedkoop en het risico is gering.

Eigenlijk zou je tegen geldverschaffers kunnen zeggen: ik betaal je geen rente en los niets af. Alleen de jaarlijkse kosten van landvermogen – inflatie, vermogensbelasting en waterschapslasten – worden betaald, dat verreken je dan weer in de pacht en die is hoog. Maar de pachtmarkt is grillig, die rekent wél vanuit exploitatie: wat kan die extra hectare mij opleveren? Kan ik daar twee grootvee-eenheden op houden of kan ik pootaardappels of tulpen erop verbouwen?

‘Maar ja, met welke rente gaan we nu rekenen, 1 à 2%? Ook deze situatie doet de prijs alleen maar stijgen; dure grond is hierdoor goedkoop en het risico is gering.’

‘Pacht zit in vraagmarkt, net als koop’

De pacht verkeert duidelijk, net als de koop, in een vraagmarkt. Pacht met een beperkt aantal klanten en koop met veel. Grote institutionele beleggers hebben na een aantal katers in het snel geld verdienen hun heil gezocht in grond, vanwege de waardevastheid.

‘Natuurorganisaties zijn weer aan de markt’

Naast belegging en agrarische ontwikkelingen, nu de economie weer groeit, is er de woningexpansie en infrastructuur, die grond opslokt. Beter is het om de vrijgekomen kantoorcomplexen en winkels mooie woonbestemmingen te geven, maar dat terzijde. Een kopersgroep die nu ook weer op de markt is, zijn de natuurorganisaties. Nadat Henk Bleker de aankoop voor natuur had stopgezet, starten natuurorganisaties de laatste jaren weer actiever de werving voor verbetering van biodiversiteit. Daarnaast zijn er boeren die voor extensievere bedrijfsvoering grond willen verwerven en boeren die vanwege meststoffenbeleid grond kopen om de veestapel veilig te stellen.

‘Geen prijs te hoog op drukke grondmarkt’

Drukte alom op de grondmarkt, geen prijs is te hoog. In de polders en andere geschikte akkerbouwgebieden gaat de prijs soms al over de € 120.000. Nu nog incidenteel, maar over 20 jaar, een halve boerencarrière, € 100.000 gemiddeld? Duur is ook maar relatief.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Je moet niet alleen in NL kijken om de juiste grondprijs te bepalen. Hetzelfde gold voor de fabriekspanden in de tijd dat we nog textielproductie hadden. Kon je geld verdienen met textiel dan was het niet zo belangrijk wat die fabrieken kostten. Toen het niet meer uitkon met de productie van textiel , kwamen die fabrieken leeg te staan en was de waarde weg. Hetzelfde kan en zal gebeuren met de grond. Als het niet meer uitkan om geld te verdienen met de grond dan zal de prijs flink zakken totdat het wel weer uitkan. Buitenlandse melkveehouders en akkerbouwers die land kopen onder 10.000 euro per ha hebben altijd een giganties voordeel in de kostprijs. Als een NL boer net de kost verdient op grond van een ton dan verdienen zijn buitenlandse collega's goud.

 • a van Gerwen

  @farmerbn, je zou verwachten dat rentabiliteit grip zou krijgen op de grondprijs. Maar blijkbaar zijn er toch meer factoren die de prijs beinvloeden. De laatste 20 -30 jaar heb ik nog nooit een berekening voorbij zien komen dat grondaankoop voor de dan geldende prijs rendabel zou zijn, en toch is de grondprijs in al die jaren blijven stijgen.

 • farmerbn

  Elke melkveehouder heeft budget om (dure) grond te kopen maar hij moet dan op een ander vlak iets laten. Dat zie je in NL steeds meer. De loonwerker kwam eerst mestrijden, toen maaien en nu zelfs voeren. Boeren hebben geen geld meer om de benodigde machines zelf te kopen. Door de loonwerker worden die boeren steeds meer afhankelijk (vooral in jaren dat er geen geld is) en de kostprijs loopt op. Dit probleem wordt zo groot dat de boeren straks of nu al geen trekkers meer kopen maar leasen. Om steeds meer geld te krijgen moeten de boeren groeien in koeien en dus ook in grond maar dan kan niet omdat 10 ha grond in NL 750.000 euro kost en in de rest van EU maar 100.000.

 • H.Grotenhuis1

  Als je iets wilt hebben moet de hoogste prijs worden geboden.
  In de bedrijfseconomische becijferingen is de reële rente de enig juiste kostenpost, leningrente minus inflatie. Die reële rente was jarenlang 2 tot 3%, de laatste jaren met een kunstmatig lage rente iets lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.