Redactieblog

34 reacties

’Baas in eigen belangenbehartiging’

Is het geen idee dat er per LTO-vakgroep een ledenvergadering komt? Dat oppert columnist Irene van de Voort. LTO is immers bezig met een modernisering. Alle leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB worden automatisch lid van LTO Nederland. ‘Dat is interessant.’

De zeggenschap zou daarmee kunnen veranderen. De leden kunnen dan weer stemrecht krijgen. LTO Nederland wordt dus een vereniging met een federatieraad en vakgroepsvoorzitters én alle boeren zijn lid. Is het dan geen idee dat er per vakgroep een ledenvergadering komt? De leden hebben dan het laatste woord.

Is het dan geen idee dat er per vakgroep een ledenvergadering komt? De leden hebben dan het laatste woord.

Fosfaatreductieplan in algemene ledenvergadering melkveehouderij

Ik zou het fosfaatreductieplan wel eens door de algemene ledenvergadering van de vakgroep melkveehouderij willen halen. Mocht er dan vóór gestemd worden, dan zou ik het allemaal wat draaglijker vinden om die koeien naar de slacht te doen.

‘LTO-bestuurder vond boeren te dom voor stemrecht’

Ik besprak zeggenschap met een LTO-bestuurder, maar die vond boeren te dom voor stemrecht. Ze keken niet verder dan hun eigen erf, meende hij. Hij had natuurlijk zelf een LTO-bestuurderstraining achter de rug. Ik mag hopen dat er andere LTO-bestuurders zijn die er anders over denken.

Ik besprak zeggenschap met een LTO-bestuurder, maar die vond boeren te dom voor stemrecht. Ze keken niet verder dan hun eigen erf, meende hij [...]. Ik mag hopen dat er andere LTO-bestuurders zijn die er anders over denken.

Laat bestuurders verantwoording afleggen

Zeggenschap aan de leden betekent dat bestuurders verantwoording moeten afleggen. Ik snap dat het inperken van zeggenschap effectief is om interne belangentegenstellingen niet op straat te hebben liggen. Het is een strategie om interne tegenstellingen intern op te lossen en dan gezamenlijk achter één man met één standpunt naar buiten te treden. Zo heef de LTO altijd gefunctioneerd. Maar het werkt ook conservatisme in de hand. 70% van de boeren is melkveehouder, en daarvan 80% levert aan FrieslandCampina. Daar zit het grootste belang. Wat doet die meerderheid met de belangen van de varkens- en kippenhouders? De akkerbouwers? De multifunctionele belangen, en de belangen van de zelfzuivelaars? De kalverhouders, de nertsen, de glastuinbouw en bio?

‘Onafhankelijke verenigingen liberaler dan LTO’

De onafhankelijke verenigingen, zoals NVV, Biohuis, BBZ, NAV, Glaskracht, NFE en de VVK hebben vaak een meer liberale insteek, en minder de collectieve insteek van LTO. Ze zoeken de markt en lusten die rauw. Daar ligt op de lange termijn de toekomst.

‘De onafhankelijke verenigingen, zoals NVV, NAV, Glaskracht, hebben vaak een meer liberale insteek, en minder de collectieve insteek van LTO. Ze zoeken de markt en lusten die rauw. Daar ligt op de lange termijn de toekomst.’

Laatste reacties

 • Hr19

  Is het geen idee dat de LTO oprot!
  Eerst willen ze het quotum eraf. Daarna komen ze ineens met een fosfaatreductieplan. Kunnen boeren die normaal zijn blijven doen, gaan minderen om een stelletje explosieve groeiers ruimte te gaan geven.
  Een gewone boer die zijn verstand gebruikt wil geen lid zijn van zo'n club!

 • gjh

  hr19 helemaal mee eens die LTO sukkels hebben geen recht van bestaan meer. Het zijn meelopers en tegen de boeren. Inderdaad tijd dat ze oprotten.

 • Bennie Stevelink

  "Ze zoeken de markt en lusten die rauw".
  Sinds wanneer is de NMV marktgericht? Ze willen juist een geheel beschermde markt. In feite willen ze melkproducerend ambtenaar zijn met een door de overheid gegarandeerd inkomen.

  Het probleem bij verenigingsbrede zeggenschap is dat het voor veel boeren moeilijk is de gevolgen van beleid voor de lange termijn te overzien. Men kiest massaal voor de korte termijn omdat die voor hun wel te overzien is.
  Een mooi voorbeeld hiervan zien wij bij DOC die in de jaren negentig een beleid voerde die op de korte termijn de hoogste melkprijs opleverde. Het werd toegejuicht door de NMV. Frieslandfoods die een beleid voerde voor de lange termijn werd door de NMV verguist. Geen van de NMV leden besefte wat de gevolgen voor DOC op de lange termijn zouden zijn.

  Het beste is een tweetraps besluitvorming zoals bij FC: leden van de plaatselijke afdelingen kiezen vertegenwoordigers voor de centrale (vakgroeps) ledenraad die de besluiten neemt. We moeten er daarbij vanuit gaan dat die wél voldoende in staat zijn de gevolgen voor de lange termijn te overzien.

 • Tinus1

  Juist! Zoals de NVV allang roept : de boer aan het roer. Een platte organisatie met regio opdeling met ieder een voorzitter met tweede persoon die tesamen het landelijkbestuur vormen.

 • leo,s vriend

  Daan, en daarom zijn de nvv en de lto varkenshouderij zo ongeveer gefuseerd.??

 • B. Heeren

  Het hele fosfaatreductieplan is een plan van campina en LTO .Helaas de meeste topbestuurders hebben geen laarzen meer aan en hebben een goede vergoeding voor zijn bestuurswerk. Daarom weten ze te weinig van wat er op de boeren bedrijven afspeelt. Waarom moeten er koeien geruimd worden terwijl van de kringloopwijzer niks word toegezegd. Waarom mag de akkerbouw geen kringloopwijzer. Van een ha bieten komt 100kg fosfaat af en er mag er maar 50 op . Als Nederland gewoon in zijn totaliteit alles wat er via het buitenland inkomt en de aantal ha deelt voor de fosfaat en de kg fosfaat die nederland uitvoert is er helemaal geen probleem. Maar als er geen probleem is hebben bestuurders geen werk en dus geen baan. Daarom houden ze problemen
  mvg Theo Heeren (melkveehouder en een minder grote crimineel als Johan van den Hout)

 • leo,s vriend

  Nou Hr en Gjh, dit is jullie kans om een echte belangenbehartiger op te starten, geef maar een seintje, kijk ik wel of ik lid wordt.
  Wie van jullie voorzitter en secretaris wordt moeten jullie zelf maar uitvechten

 • pieter

  Leden hebben het laatste woord zo was er eind 2016 net voor oud een nieuw een ledenvergadering bij de Nederlandse Melkvee Vakbond gewoon omdat leden er toe doen.

 • leo,s vriend

  Pieter, ja en ? de lto heeft er vele.

 • zon

  De LTO heeft een goede organisatiestructuur,van oudsher opgebouwd.
  Neemt niet weg dat LTO op veel standpunten ver weggedreven is van belangenbehartiging voor de boer,op vele punten zijn ze zelfs al overgelopen naar onze tegenstanders.
  De politiek vindt dat leuk want nu kunnen ze zonder veel weerstand maatregelen doordrukken die de landbouw tegenwerkt,en ze zeggen dan dat ze het in samenspraak met de sector hebben gedaan.
  Zo verlies je altijd.

 • gjh

  leo,s vriendje dan hoop ik dat jij geen lid wordt want op meelopers zitten we niet te wachten !!

 • Bennie Stevelink

  @gjh, ik ben benieuwd naar concreet beleid wat jou voor ogen staat en hoe jij dat denkt te realiseren.
  Noem eens een aantal beleidskeuzes. En ook graag een onderbouwing waarom jij tot de genoemde keuze bent gekomen.

 • alco1

  Om hoger op de maatschappelijke ladder te komen is het verstandig om mee te lullen, dan voor de boeren te gaan liggen.
  Dit is een feit wat altijd is geweest en altijd zal blijven.

 • oorspronkelijk

  begin jaren 80 voor de superheffing
  in samenwerking met een milieu groep.
  vergezichten in de sector bestudeert
  ook toen schrik reactie bij milieu activisten door financiële verplichtingen toekomstige agrariërs
  de vergezichten met quotering en een sociaal plan werd door een enkeling serieus genomen veelal om gelachen.
  de harde realiteit van landbouwverkenningen dat 2/3 van sector zou stoppen
  heeft niets en niemand tot actie bewogen
  de agrariërs dachten die sukkel van een buurman redt het niet
  en de stands organisaties wilden mooie sier maken nog grotere bedrijven
  weg ambachtelijkheid industrialisatie het toverwoord
  het beeld voorleggen op een vergadering leidde tot een reactie zijn er nog meer vragenstellers die weinig verdienen
  goed waren de gezamenlijke bijeenkomsten met kvo/kvg
  door mij als weinig zakelijk ervaren.

 • leo,s vriend

  Gjh, ik een meeloper? dan ken je mij niet.

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelik, hoe dacht jij de door jou beschreven ontwikkeling tegen te houden?

 • leo,s vriend

  Alco, meelullen is iets anders als meepraten, het schip vaart al, dus spring er op en stuur mee, er voor gaan liggen verlies je ALTIJD.

 • oorspronkelijk

  de standsorganisatie spreekt nog steeds van familie bedrijven.
  geboortebeperking heeft aantal gezinsleden verlaagd.
  onderzoek leert dat 59tot 73 koeien per v.a.k voor bedrijven tot 90koeien en 73 voor de grotere.
  dan zijn er veel stiefkinderen .
  secundaire levens eisen buiten groter worden als vrije tijd vakantie uurloon bedrijfsovername zouden veel meer de speerpunten moeten zijn
  compromissen met samenleving / medegebruikers openbare ruimte kunnen misschien de schaalvergroting beperken en ambachtelijk bedrijf weer aantrekkelijk maken voor de vakman(doe het zelf) en niet alleen voor de manager
  zouden ze in de zorg ook moeten doen

 • koster

  in deze moderne tijd ben ik meer voor stemmen online uitbrengen. En dan wel graag meer als een keus uit een ja of nee. Zo kan er sneller gepeild worden wat de mening is van de leden. Want zoals het nu gaat, voel ik mij vaak niet vertegenwoordigt door het LTO-standpunt en als dat het standpunt is van de meeste van mijn collega's, dan oke. Maar nu hebben ze het mij geeneens gevraagd.
  Verder heeft de LTO in het fosfaatdebacle o.a. zwaar geblunderd, maar om dan ook het lidmaatschap op te zeggen? Lokaal wordt er vaak veel goed werk verzet. Het kind moet niet met het badwater weggegooid worden, wat vaker verantwoording afleggen is wel op zijn plaats.

 • Broederijbrok

  Reageer op dit artikel: Irene jij slaat de spijker op de kop.

 • alco1

  Leo's vriend.
  Daar zeg je het precies:
  "Het schip vaart, spring er op EN STUUR MEE".
  En juist dat laatste van meesturen dring ik al jaren op aan, want dat gebeurt niet, waardoor we steeds verder uit koers raken.

 • leo,s vriend

  Alco, dat is jouw mening, ik ben van mening dat als de huidige belangenbehartigers niet hadden meegestuurd we al lang aan wal gelopen waren als landbouw.

 • Bennie Stevelink

  Ik heb de indruk dat LTO vaak te veel meestuurt inplaats van te weinig.
  Een voorbeeld: ze hebben de POR-regeling bij de overheid weten te bedingen. Dit was aantrekkelijk voor een deel van de varkens- en pluimveehouders. Een gevolg was wel dat deze sectoren konden groeien boven hun fosfaatplafond. Dus werd de POR van het ene op het andere moment weer afgeschaft waardoor een aantal boeren in de knel zijn gekomen.

  Jaren geleden hebben ze weten te bedingen dat de mestscheiding door de overheid werd geaccepteerd. Dit heeft de deur opengezet voor grootschalige mestfraude met als gevolg te hoge nitraatgehaltes in het grondwater. Daarom een aantal jaren later een veel lagere derogatie.

  Veel van dit soort regelingen leiden tot politiek zig-zag beleid. En juist dat zig-zag beleid brengt boeren in moeilijkheden.

 • alco1

  Bennie. Je geeft dus voorbeelden als meesturen van het LTO als kip zonder kop.
  Mee sturen en denken aan de lange termijn is het credit.
  Er bij stilstaan dat fosfaatplafond niet op deze manier zoals het nu gegaan is, geregeld moest worden, waardoor het een flop is geworden met vele gedupeerden.
  Weidegang een boost geven, waardoor elke consument nu denkt dat het binnen een crime is, waardoor de "wil" van de gevormd wordt.
  Iedere Nederland nu denkt dat er teveel mest is waardoor de wereld vergaat!!!
  We kunnen het LTO dus maar beter opdoeken.

 • Bennie Stevelink

  Nee @alco, dat is niet sturen als een kip zonder kop maar sturen naar de kortzichtige wens van de schoppende en kabaal makende achterban waar jij ook deel van uit maakt.

 • oorspronkelijk

  bennie
  je kunt het niet eens zijn over zaken
  maar respect voor jouw weerwoord.
  verdieping is niet mijn ding.
  het gaat om de 40jarige oorlog tegen milieu /natuur beperking
  niet dat de brutaalste er altijd mee weg komen

 • Bennie Stevelink

  LTO moet in zijn lobby naar de politiek veel meer anticiperen op de neiging van de politiek tot bestuurlijke willekeur. Ze moeten veel meer oog hebben voor het belang van boeren bij consistent beleid. Ook de politiek moet beseffen dat het vertrouwen van burgers in de politiek in hoge mate afhangt van de mate van consistentie in beleid.
  Vooral ten aanzien van de melkveehouderij heeft het zig-zag beleid, de bestuurlijke willekeur, zulke vormen aangenomen dat het gelijk is aan een bananenrepubliek.

 • alco1

  @Bennie. Waaruit blijkt dat ik kortzichtig ben?
  Ik pleit ervoor dat er niet een groep boeren de dupe wordt van blinde uitbreidingen enerzijds en anderzijds behept worden met fosfaatrechten om derogatie, waar ze zelf helemaal geen gebruik van maken, van ook een bepaalde groep te behouden.

 • leo,s vriend

  krijg nou wat, eerst beschuldigen van meelullen, en nu sturen ze ineens te veel mee..........................

  @ Bennie, anticiperen op bestuurlijke willekeur, dat is zo ongeveer het moeilijkste wat er is als je voor de lange termijn wilt gaan.

 • Bennie Stevelink

  Politiek willekeur is beleid wat abrupt omslaat van het ene uiterste naar het andere uiterste.
  Voorbeelden: -dertig jaar melkquotum waarbij er bewust voor is gekozen dat deze geen enkele binding met grond heeft. Vervolgens wordt na afschaffing van het quotum bewust gestuurd op verlies van derogatie waarbij de melkveehouderij in één klap moet overschakelen op extensief grondgebruik.
  -Boeren wordt wijs gemaakt dat ze na afschaffing van het melkquotum vrij uit kunnen breiden terwijl er maar weinig ruimte is tot aan het fosfaatplafond.
  - Boeren wordt wijsgemaakt dat de veestapel mag groeien, desnoods met mestverwerking, tegelijk wordt door een deel van de politiek serieuze plannen gemaakt om de veestapel met 20% in te krimpen.
  - Er werd steeds gezegd dat de melkveehouderij zich grondgebonden moest ontwikkelen, vervolgens komen er fosfaatrechten waarbij net als bij het melkquotum er voor gekozen is dat deze geen enkele binding hebben met grond.

 • haj146

  Lto heeft haar doodvonnis getekend. En wel met de meest recente uitspraak dat ze het wel eens zijn met wat v dam nu weer doorvoert. Wederom nog minder leden door totaal geen betrouwbaar en rechtvaardig beleid. Gelukkig niet betaald met contributie van mijn geld😎

 • alco1

  @ Bennie.
  Melkquotum was wel grondgebonden, maar dat werd afgeschaft toen de boeren de maas gevonden hadden door een één jarig huurcontract af te sluiten en het product te kopen.
  Verder ben ik het volledig met je eens (bijna altijd)
  Echter voor het behoud van derogatie wil je de gevolgen niet zien voor niet derogatie boeren.
  Hier maakt het LTO in mijn optiek de grote fout om zgn. vanwege het sector belang voor derogatie te knokken.
  Echter hier ook veel tegenstanders mee in de stijgbeugels heeft gezet.
  Daarom snap ik Irene ook, die pleit voor een algemene vertegenwoordiging.

 • leo,s vriend

  Begrijp ik Alco, maar het is nu eenmaal een feit dat bijna 90% van de melkveehouders derogatie aanvraagt , en dan hebben we het al snel over sectorbelang, hoe beroerd ook voor sommigen.

 • alco1

  Het gaat er ook om hoeveel van die derogatie boeren daarvoor rechten willen.
  En dan ook nog het feit dat derogatie niet voor eeuwig is en rechten waarschijnlijk wel.
  En dan ook nog het feit dat derogatie eigenlijk maar een wassen neus is omdat de meeste derogatie boeren toch mais aankopen.
  Ik zelf heb ook jarenlang derogatie genoten, maar ben gestopt vanwege een zeer grote voorraad graskuil en ik ga het niet doen zoals alle buren die gras weggeven en mais aankopen.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.