Commentaar

5 reacties

‘Actieve jacht op vos in weidevogelpakket’

Weidevogels hebben het moeilijk. In maatwerk past beheer van predatoren.

Tweehonderd gruttonesten, en zegge en schrijve nul kuikens halen de eindstreep! Het is de balans over weidevogeljaar 2016 in de polders boven het Friese Koudum. Kan het dramatischer? Nee, eigenlijk niet. En ook niemand die dit zal betwisten. Tot zover de overeenstemming. Over de oorzaak vliegen de partijen elkaar volop in de haren.

Het gaat slecht met de weidevogels. Het CBS meldde onlangs nog dat het aantal boerenlandvogels sinds 1960 met 60 tot 70% is afgenomen. Patrijzen zijn zeldzaam; van de grutto’s is twee derde verdwenen. Een pijnlijk feit voor het dier dat in 2015 nog tot nationale vogel werd gekozen.

Dat schaalvergroting en intensivering van de landbouw een rol spelen in dit proces is onomstreden. Gebieden zijn ontwaterd, sloten rechtgetrokken. De graszode bestaat uit eentonig raaigras. Anders gezegd: de leefomgeving voor weidevogels is schraler.

‘Dat schaalvergroting en intensivering van de landbouw een rol spelen in de afname van het aantal boerenlandvogels is onomstreden

De discussie gaat over de rol van andere factoren. Denk aan wegen, recreatie en predatie. Vooral predatie. Welke rol spelen vos, buizerd, reiger en kraai? Nog steeds wordt teruggegrepen naar het Sovon-predatieonderzoek uit 2005. De onderzoekers pleitten in de studie Predatie bij weidevogels toen al voor maatwerk op gebiedsniveau, en op meerdere fronten tegelijk.

‘Maar denk ook aan wegen, recreatie en predatie. Vooral predatie’

Veel verder zijn we in twaalf jaar niet gekomen. Feit is wel dat de vos een opmars heeft gemaakt. Ook telt Nederland meer buizerds. De Vogelbescherming wil vooral aanpak van leefgebied, en ziet bestrijden van vossen, buizerds of kraaien als allerlaatste stap. Landbouw en wildbeheer pleiten voor intensivering van de jacht op deze rovers. Zelfs de Tweede Kamer bemoeit zich ermee. Een meerderheid wil aanpak van predatoren.

‘Bescherm in een voorbestemd weidevogelgebied daadwerkelijk de grutto met actief beheer, jacht inbegrepen’

Terug naar het maatwerk, maar dan rigoureus. Het lijkt de beste optie. Bescherm in een voorbestemd weidevogelgebied daadwerkelijk de grutto! Niet alleen met aanpassing van leefomgeving maar óók tegen predatoren. Dat betekent actief beheer, met jacht inbegrepen. Halfbakken maatregelen als afrastering bieden geen soelaas. Geef elders de vos, hermelijn, reiger en buizerd ruimte. Zulk beleid is aan boer en burger uit te leggen.

Laatste reacties

 • agro1

  als de gruttos enzo op zijn, minderen de vossen ed ook wel. natuurlijk evenwicht zogezegd. niks aan doen.

 • DJ-D

  Als de uitslag van dat onderzoek van vorig jaar over maar 200 nestjes gewoon in augustus/september was kenbaar gemaakt. Had er nog een half flink geschoten / vallen gezet kunnen worden. Nu ist te laat. Bewust gedaan? Vind het heel jammer....

  Hopen dat je gelijk krijgt agro1 en misschien komen we zo ook wel van alle mollen af....

 • Bloemestein

  In onze streek hebben wij een lichtbakvergunning voor de vos i.v.m. het weidevogelbeheer, maar de gebieden waar de vos het meest loopt, de uiterwaarden, zijn van SBB en "jachtvrij". De grootste bedreiging voor de weidevogels zijn niet de boeren, maar de terrein beherende organisaties.

 • NoordHollander

  geen twijffel opruimen die vossen..........het is zo vechten tegen de bierkaai.........

 • boelenham

  de vos , de kool, EN de geit sparen, is ook bij boerennatuur , ZONDER BEHEER,niet mogelijk , net als dierenleed in de oostvaardersplassen ZONDER BEHEER, niet mogelijk is , maar dat boeren bedrijvigheid eenzijdig de zwarte piet toegeschoven krijgt als oorzaak van de terugloop van het aantal weidevogels ,is onterecht en valse info,ook aan boerenatuur zit een financieel plaatje net als aan andere natuur ,ik zie in de nieuwe vinexwijken , (gebouwd in voormalig weides )geen enkele weidvogel , ook hier is gekozen in het nadeel van de grutto

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.