Redactieblog

‘Moties’

Het is afwachten wat er gebeurt met de motie over POR-regeling en weidegang.

Eerlijk gezegd let ik nooit zo erg op de moties die de Tweede Kamer aanneemt of verwerpt. Het is wel een belangrijk parlementair instrument, maar het zijn er wel erg veel en een aangenomen motie is nog geen beleid of wetgeving. Het is dus altijd even de vraag wat er met zo’n motie gebeurt. De laatste dagen voor het verkiezingsreces was het weer raak: een motie over de POR-regeling en een motie over de verplichte weidegang werden aangenomen. Wat daar nu mee gaat gebeuren is afwachten.

‘Ik denk dat Martijn van Dam blij is dat hij de deur achter zich kan dichttrekken’.

De staatssecretaris zal het allemaal niet veel meer kunnen schelen, die gaat toch weg. En ik denk dat hij blij is dat hij de deur achter zich kan dichttrekken. Het zal dus nog wel even duren voordat we er weer over horen.

Ruime overgangstermijn

Van Dam heeft over de verplichte weidegang eerder gezegd dat de regering niet van plan is om voor 2020 met wetgeving te komen. Dat is een irrelevante uitspraak: het gaat er niet om wanneer je met wetgeving komt, het gaat er om wanneer je die verplichte weidegang gerealiseerd wil hebben. Daar zal toch een ruime overgangstermijn voor moeten worden genomen en dan is het het beste om snel met wetgeving te komen.

Verbazing en verbijstering

Hoe dan ook: Geurts is ‘verbijsterd’, ook al omdat een vergelijkbare motie twee weken eerder werd verworpen. LTO is ‘verbaasd’. Kees Romein houdt zich vast aan de opgaande lijn voor weidegang (is die er dan?) en blijft zich inzetten voor het Convenant Weidegang. Tja. Ik zou nog maar weer eens willen pleiten voor een visie op de wat langere termijn met een bijbehorend wetgevingsprogramma. Waar willen we met de veehouderij over twintig jaar staan?

‘Melkveehouders hebben wel weer eens recht op een wat langere periode van rust op het front van de wetgeving’.

Komt zo’n lange termijn programma er niet dan zullen moties en wetswijzigingen over elkaar heen blijven buitelen. Elke jaar weer wat nieuws. Reageren op de waan van de dag. Dat houdt veel mensen van de straat, maar ik zou menen dat met name de melkveehouders wel weer eens recht hebben op een wat langere periode van rust op het front van de wetgeving. En dan kunnen moties misschien wel een richting aangeven. Maar belangrijk? Er staat niet voor niets altijd onder zo’n motie: “…en gaat over tot de orde van de dag.”

Of registreer je om te kunnen reageren.