Redactieblog

17 reactieslaatste update:6 mrt 2017

‘Iedereen wil beter landbouwbeleid, maar hoe?’

Het is verkiezingstijd en dus doet iedere partij haar best om in een goed boekje te komen. Op landbouwgebied wil iedereen beter beleid. Maar beter, dat is voor iedereen anders.

Het landbouwbeleid moet echt anders, roepen de kandidaat-Kamerleden bijna in koor. Bij debatten, interviews of in de elevatorpitches op Boerderij.nl pleiten alle kandidaten voor aanpassing van het beleid. Op dat vlak is iedereen het eens.

Grote verdeeldheid

Maar als de vervolgvraag ‘Hoe dan?’ wordt gesteld, is al snel duidelijk waarom het landbouwbeleid van de afgelopen vier jaar nogal gevarieerd is geweest: niet alleen tussen de coalitiepartijen is de verdeeldheid heel groot, alle partijen hebben een andere visie als het gaat om de toekomst van de landbouw.
De roep om consistent beleid in de landbouw is groot. “We willen rust voor de ondernemers”, zegt VVD‘er Helma Lodders. Boeren moeten niet steeds worden opgezadeld met nieuwe regels. De VVD wil juist minder regels, zodat ondernemers kunnen ondernemen. Deze visie wordt gedeeld door andere landbouwminnende partijen, maar de linkse partijen vinden juist dat extra regels in het belang zijn van de Nederlandse landbouw, zodat ze niet steeds tegen grenzen aanlopen.

Langetermijnvisie nodig

Vrijwel alle partijen zijn voor het opstellen van een langetermijnvisie voor de landbouw. Met het formuleren van de stip aan de horizon moet voor iedere ondernemer duidelijk worden waar de sector naartoe moet. Dat moet verrassingen en reparatiewetgeving zoals in de melkveehouderij voorkomen.
Als je de standpunten van de partijen hoort, is gelijk duidelijk waarom er geen breed gedragen toekomstvisie is. SP, GroenLinks en PvdD vinden vooral dat de veestapel moet krimpen en dat de landbouw duurzamer moet worden. De PvdA ziet natuurinclusieve landbouw waarbij de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt als toekomstbeeld.

VVD'er Helma Lodders wil dat boeren rust krijgen en niet steeds weer nieuwe regels. Foto: ANP
VVD'er Helma Lodders wil dat boeren rust krijgen en niet steeds weer nieuwe regels. Foto: ANP

Duurzaam door innovatie

Terwijl de VVD vindt dat de sector via innovaties moet verduurzamen, waarbij de Nederlandse exportpositie en de koplopersrol van de Nederlandse landbouw niet verloren mag gaan, wil SP juist weer productiebegrenzing invoeren. Het CDA is wel bereid om de sector wat duurzamer te maken, maar daarbij moet het inkomen van de boer en het voortbestaan van de agrarische sector wel centraal staan. ChristenUnie ziet liever een toekomstvisie die door de sector is opgesteld, zodat het draagvlak al is geregeld. Carla Dik-Faber vindt dat er in de politiek te weinig sectorkennis is om tot een goed plan te komen.

Kandidaat-Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 gaat er enthousiast in. Hij wil gezamenlijk een langetermijnvisie maken voor de landbouw, waarbij de kringlooplandbouw centraal staat. Maar de zittende Kamerleden zijn minder enthousiast: zij zijn inmiddels bekend met de politieke beperkingen door de grote verdeeldheid.

Helder regeerakkoord

Dat het beter moet, daar zijn alle politieke partijen het wel over eens. Het is te hopen dat dit na de verkiezingen ook gaat lukken, waardoor de politiek de komende periode wat verder af kan van de details en zich meer op de lange termijn richt. Al zal dat, gezien de standpunten op dit moment, nog niet meevallen. Op naar een helder regeerakkoord, waarin het landbouwbeleid niet zoals in het huidige akkoord volledig open wordt gelaten.

Laatste reacties

 • info48

  Hoe ? is de vraag in de kop van het artikel.....heel simpel, een nieuw ministerie van Landbouw met een sterke landbouw specialist als Minister, de helft van de huidige ambtenaren af laten vloeien of weg promoveren en nog eens 30 % van de overgebleven mensen vervangen door mensen met praktische agrarische KENNIS!
  Net zo belangrijk; een professionele, zeer actieve, moderne promotie en voorlichting apparaat vanuit b.v. Zuivel en LTO die het grote publiek ( en daarmee de politiek) informeert over de feiten in de Agrarische sector en proactief reageert op de halve waarheden en hele leugens van actie groepen en politieke partijen die allemaal hun eigen agenda hebben!
  Waarschijnlijk te simpel voor de politiek en de belangen organisaties.

 • mtseshuis

  Juist! Maar gaat nooit gebeuren... Zelfs dat niet meer extra nieuwe regels van Lodders is een utopie, het gaat steeds harder met extra regels en papieren tijgers, moedeloos wordt je ervan in dit overgereguleerde land...

 • koestal

  Alle politieke partijen zeggen dat de boer een te lage prijs voor z,n produkten krijgt,maar niemand doet er wat aan . Ze kunnen de boeren alleen maar frusteren door meer regels te geven ,daar zijn ze heel goed in. Wat een zooi daar in Den Haag,kale kakkers.

 • alco1

  "Beter is voor iedereen anders".
  Daarmee dekt iedere verantwoordelijk zich.
  Maar er is echt wel beleid waar iedereen begrip voor kan hebben.

 • conny100
  het is net of je keel wordt dichtgeknepen door de regel zucht van de ambtenaren er zijn een groeiend aantal boeren overspannen het wordt tijd dat hier wat aangedaan wordt. we worden door de politiek van links naar rechts gedreven door hun onkunde laten ze allemaal een keer een week mee lopen op het bedrijf dan weten ze wat er speeld

 • farmerbn

  Deze week waren we in NL. Ik ben geschrokken van de haat van de burgers naar de (koeien)boeren. Veel van die burgers praten over zaken waar ze de ballen verstand hebben maar zijn overtuigd van hun gelijk. Melkveehouders zijn de slechtste mensen van het land. Ze halen de bullshit van Facebook en weten zeker dat daar de waarheid staat. Echt jullie moeten hier echt iets aan doen anders blijven er niet veel melkveehouders meer over.

 • alco1

  Och farmer. Daar hebben wij het LTO en de woordvoerders in de tweede kamer voor.

 • Bennie Stevelink

  "Consistent beleid".......
  Dat is nou precies wat wij de afgelopen jaren niet hebben gehad. Eerst was er het melkquotum. Je mocht zoveel quotum kopen als je wilde: iedere binding met grond was doorgesneden. Juist dit maakte het quotum onbetaalbaar duur waardoor in gebieden waar de grond ook duur bleef boeren geen kans zagen tegelijk in grond te investeren.

  Het quotum werd afgeschaft, waarbij bij de boeren de illusie werd gewekt dat men onbegrensd kon uitbreiden. In werkelijkheid was er een collectieve begrenzing waar we al dicht tegenaan zaten.

  Toen de collectieve begrenzing (fosfaatplafond), zoals iedereen van tevoren kon zien aankomen, werd overschreden dreigde verlies van derogatie. Verlies van derogatie betekent dat de melkveehouderij wordt begrensd door extensief grondgebruik. Dus precies het tegenovergestelde van quotum die geen enkele binding met grond had. Boeren die door het peperdure quotum geen kans hadden in grond te investeren zouden hierdoor geruïneerd worden.

  Het is een toonbeeld van in-consistent beleid die alle vertrouwen in de politiek wegneemt.

 • Collectieve begrenzing?? Gebaseerd op wat? 5 mln t export fosfaat wordt niet meegenomen! Ik heb zelden zo'n leugen fabriek gezien als in Nederland. Trump kan er een puntje aanzuigen!

 • WGeverink

  De meest eenvoudige manier om een beter landbouwbeleid te krijgen is door er naar toe te verhuizen.

 • Bennie Stevelink

  @Breitsma 19:24, het fosfaatplafond is geen plaatsingsplafond maar een PRODUCTIEplafond. Het is gebaseerd op het aantal koeien wat binnen het nationale melkquotum gehouden kon worden. De regering is in strijd met iedere realiteitszin er vanuit gegaan dat de boeren zonder individuele begrenzing wel binnen deze nationale begrenzing zouden blijven.
  De onzinnige verwachting dat de boeren zonder individuele begrenzing wel binnen de collectieve begrenzing zouden blijven is waarschijnlijk een smoes om te verbergen dat men in werkelijkheid niet in staat was tot tijdige besluitvorming. Dit als gevolg van politieke patstelling.

 • farmerbn

  Het is veel erger dan alleen het mestprobleem. Burgers zien boeren meer en meer als dierenbeulen en op geld beluste wezens. Daarbij komt dat top-ambtenaren van het landbouwministerie te ver weg staan van de hedendaagse praktijk. Deze top-ambtenaren hebben 30 -40 jaar geleden hun diploma gehaald in Wageningen voor tropische landbouw of zoiets en trekken nu aan de touwtjes. Toen zij hun studie deden gaven melkvaarzen amper 20 kg melk in de top van de lactatie en brachten zeugen nog geen 20 biggen per jaar. Ze zijn de realiteit van de huidige landbouw kwijt maar beslissen wel via de politiek wat er gebeurd. Eigenlijk moeten ze weer naar de landbouwschool om bijgeschoold te worden. Linkse politieke partijen prediken wel steeds over een leven lang leren maar moeten beginnen met hun eigen landbouw-ambtenaren weer naar de HAS te sturen. Koeien van 50 liter melk en zeugen met meer dan 30 biggen per jaar zijn geen uitgebuitte dieren maar presteren door uitgekiend management van de hedendaagse top-boer.

 • oorspronkelijk

  Oostindisch doof
  begrenzing is aangegeven in melkveefosfaat referentie.
  boeren opteren voor lage inkomens want mest verwerken en voer aankopen overproduktie(prijsval)als reactie op de begrenzing
  ipv de adviserende sector aan te vallen worden politici gekrenkt
  hoe kan een normaal mens bevatten dat als een markt verstoord is men nog meer gaat produceren om uit de kosten te komen.
  ook hier ontgaat mij elke logica maar leve FC die de zotheid structureel wil aanpakken
  helaas niet mijn melk ontvanger

 • alco1

  @Bennie. Hoe kom je daar bij: "productieplafond".
  Ik hoorde toch een ambtenaar vertellen dat het plafond gebaseerd was op het aantal ha's in een land.
  En dan nog wat.
  Onze eigen (s) linkse ambtenaren hebben dit gegeven boven water gehaald en het ook zelf in verband gebracht met de chantage met van derogatie.
  Zou toch ook te gek zijn voor woorden dat de nitraatcommissie van de EU in verband met de derogatie niet kijkt naar de feiten maar ook meegaat in de maffia praktijken van chantage.

 • alco1

  @ Oor...
  Bij de eerste les voor economie leer je dat aanbod en vraag op elkaar afgestemd moet worden voor een goede prijsstelling.
  Bij de tweede les wordt je echter geleerd dat er de mogelijkheid wel moet zijn om het aanbod te reguleren.
  Bij deze les sliepen alle links georiënteerde mensen waarschijnlijk al.

 • oorspronkelijk

  ik geef het op- -wie durft zich zelfstandig ondernemer te noemen
  als de overheid kinderjufrouw moet spelen
  tegen economische regels in werd productie opgevoerd
  zonder verstand want zonder quotum gingen de mensen niet meer consumeren
  2012
  dacht men met melk moet dat de consumptie opgevoerd kon worden
  toen negatieve markt in .. 2013 /2014 melkveefosfaatreferentie
  bij deze impulsen sliepen de mensen die zich niet persoonlijk verantwoord voelen
  we leven nog steeds in de ban van sociaal landbouwbeleid
  de geest van Mansholt waart nog steeds rond
  waarom fraude met mest grond subsidies?

 • alco1

  Trouwens. Heeft iedereen wel door dat er na het reductieplan nog een korting volgt.
  De stoppers krijgen namelijk wel fosfaatrechten en die rechten moeten bij de blijvers gekort worden.

  Voorbeeld:

  Het fosfaatplafond kent bijvoorbeeld 100 rechten.
  We zijn er met 110 rechten doorgeschoten.
  Om zgn. derogatie te verkrijgen moeten we weer naar 100 rechten.
  Maar de stoppers in dit reductieplan krijgen wel rechten.
  De bank geeft immers 1200 euro per koe en als de rechten minder opbrengen dan is dat verlies voor de bank werd er gesteld.
  Dus blijvers krijgen nog weer een korting om onder dat plafond te blijven.
  Ik denk dat velen, ook beleidsmakers dit niet voorzien.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.