Redactieblog

2722 x bekeken 5 reacties

‘Partijprogramma’s doorrekenen op impact voor boer’

Het Centraal Planbureau heeft de partijprogramma’s doorgerekend. Het valt nog niet mee om daar conclusies uit te trekken, omdat het CPB dat zelf ook niet doet. Daar moet je wel bijna economie voor hebben gestudeerd. Landbouw komt er trouwens nauwelijks aan te pas.

Wel willen verscheidene partijen de landbouwvrijstelling afschaffen: SP, D’66, GroenLinks, Denk en de Vrijzinnige Partij. Alleen GroenLinks geeft meer geld aan de landbouw: € 10 miljoen. Dat is het wel zo’n beetje in de 374 bladzijden van het CPB-rapport Keuzes in Kaart 2018-2021.

‘Alleen GroenLinks geeft meer geld aan de landbouw: € 10 miljoen.’

PVV wilde haar programma niet laten doorrekenen

Dan hebben we nog een aantal partijen niet in beeld: de PVV voelde er niet voor. Als je dat verkiezingsprogramma bekijkt (en dat is wel te doen, het is maar 1 bladzijde) dan zou dat ook nog niet meevallen. Hoe moet je bijvoorbeeld ‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.’ doorrekenen zolang je niet weet wat er allemaal onder ‘enz.’ valt?

PvdD en enge boekhoudersmentaliteit

Of een programmapunt als : ‘Huren omlaag’? Of ‘Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU’? De Partij voor de Dieren heeft niet meegedaan want die vindt dat een enge boekhoudersmentaliteit niet mag overheersen. Dat hoeft ook niet, want er is nog een ander planbureau dat een analyse van de verkiezingsprogramma’s heeft gemaakt: het Planbureau voor de Leefomgeving. Een van de onderwerpen in hun rapport is het krimpen van de veestapel: PvdA, SP, D66, Christen Unie en Groen Links willen minder vee, tot zelfs wel 40%. De mate waarin de veestapel krimpt in de voorstellen varieert, evenals wie de lasten daarvan draagt: de sector zelf of de overheid. Natuurlijk neemt dan ook de emissie van ammoniak af.

Iedereen wil sterkere combinatie landbouw-natuur

Alle partijen willen trouwens de combinatie landbouw en natuur versterken. PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie maken extra geld vrij voor natuur. In combinatie met het terugdringen van de milieudruk uit de landbouw verbetert de biodiversiteit, variërend van 0-5% bij de VVD en Vrijzinnige Partij tot 20-25% bij D66 en GroenLinks.

Aan de totstandkoming van dit rapport hebben maar 7 partijen meegewerkt. De Partij voor de Dieren niet. Dit rapport is iets minder dik, maar toch nog 138 bladzijden. En wie alle verkiezingsprogramma’s en deze rapporten nog voor 15 maart wil lezen, moet zichzelf maar eens laten doorrekenen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Als je, voordat je een dokter kiest, met zekerheid wilt vaststellen dat deze dokter voor jou de goede diagnose stelt en het juiste medicijn kiest moet je eerst zelf dokter zijn. Dat lukt niet, dus een dokter kies je op basis van vertrouwen.
  Met de politiek is het net zo: situaties in de wereld kunnen snel veranderen waardoor plotseling heel andere keuzes gemaakt moeten worden dan eerst gedacht. Op een gegeven ogenblik kies je als burger gewoon de persoon waar je vertrouwen in hebt dat die in voorkomende situaties de beste keuzes zal maken.
  Integriteit is dan ook een heel belangrijke eigenschap waar ik op let.

 • Ikke82

  Waarom komt de meest boervriendelijke partij van Nederland niet in dit stuk voor? omdat deze partij slechts 3 zetels heeft? waarom dan wel over de meest boeronvriendelijke partij 'de partij voor de dieren'?? die heeft nu zetels. wat jammer dat we die partij zo veel aandacht geven. Journalisten, doe je huiswerk goed!!!!!

 • oorspronkelijk

  exact Bennie
  programma is moment opname
  voor of tegen met bla/bla kun je geen samenleving mee bouwen
  inderdaad zijn er enkele politici die ik mijn portemonnee toevertrouw

 • Althof

  GroenLinks is wel de enige partij die in haar verkiezingsprogramma de gezonde bodem als uitgangspunt neemt voor de landbouw. Op het mestcongres is herhaaldelijk naar voren gebracht dat dit inderdaad de belangrijkste factor is bij een gezond landbouwbedrijf.

 • Althof

  Met een gezonde bodem, dwz voldoende organische stof EN een vitaal bodemleven, is er nauwelijks uitstoot van stikstof en fosfaat naar oppervlakte- en grondwater. Goed nieuws dus voor natuurgebieden in de buurt. Gezien het feit dat precies de uitstoot van ammoniak en fosfaat de oorsprong is van fosfaat- en stikstofrichtlijnen, kunnen we PAS en fosfaatplafonds laten vallen omdat die uitstoot er gewoon niet hoeft te zijn als de bodem maar gezond en vitaal is.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.