5 reacties

‘Landbouw verdient meer steun van de samenleving’

De landbouw verdient een eigen ministerie en investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. De regelgeving moet worden verminderd.

De agrarische sector is een belangrijke sector die ons voedsel produceert en daarnaast zorgt voor export van hoogwaardige producten. Het is een sector die bijdraagt aan ons nationale inkomen en zorgt voor werkgelegenheid. Zeer welkome werkgelegenheid, zeker in de provincie Fryslân.
Hoe komt het dan toch dat we onze agrarische sector kennelijk zo weinig waarderen? Een zelfstandig ministerie van Landbouw wordt al enige tijd niet meer nodig geacht, de productschappen zijn opgeheven, en in de kranten en op radio en tv lezen en horen we vooral negatieve berichten over onze agrarische sector. Tegelijkertijd krijgen de boeren vanuit de samenleving en de overheid de verantwoordelijkheid opgelegd om te zorgen voor onze leefomgeving. Dat gaat gepaard met veel regels en eisen.

‘We zijn onder de indruk van de passie waarmee boeren hun vak uitoefenen’

De CDA Statenfractie gaat regelmatig op bezoek bij agrarische bedrijven, om te horen wat er bij hen speelt en hoe zij met die verantwoordelijkheid omgaan. We zijn onder de indruk van de passie waarmee boeren hun vak uitoefenen, van het vakmanschap dat ze aan de dag leggen om het bedrijf goed te kunnen runnen en van de lange werkdagen die de boer voor lief neemt.
Maar we zien tegelijk ook de moeite die boeren hebben om een eerlijk inkomen te verdienen, de tegenslagen en de enorme regeldruk die ze ondervinden. Toch zien wij ook bij meerdere (jonge) boeren veelbelovende voorbeelden van een bedrijfsvoering die niet alleen op het eigen bedrijf gericht is. Zij nemen ook heel nadrukkelijk maatregelen die gericht zijn op ecologische, economische en sociale duurzaamheid, een goede balans tussen een gezonde bedrijfsvoering, oog voor de leefomgeving en biodiversiteit en het gezins- en sociale leven.

Verantwoordelijk van samenleving

De agrarische sector heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, die alleen waargemaakt kan worden bij een gezonde bedrijfsvoering. Maar dat ontslaat de samenleving niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving!

Als CDA vinden wij dat landschap, landbouw en natuur niet los van elkaar staan. Rentmeesterschap betekent dat we oog moeten hebben voor onze totale leefomgeving, inclusief de agrarische sector. Ecologie en een eerlijke economie horen bij elkaar. We zijn op zoek naar een goed evenwicht, naar een ecologische, economische en sociale duurzaamheid.

‘Goed landbouwonderwijs is een vereiste’

Om de landbouwsector door te geven aan de volgende generatie boeren, zijn en blijven vakmanschap en innovatie van groot belang. Goed landbouwonderwijs is daarom een vereiste. Praktijkvoorbeelden, onderzoek en experimenten moeten gedeeld en (financieel) gesteund worden. We hebben in onze provincie een aantal organisaties en instituten die deze innovatie en de verduurzaming aanjagen; denk aan de Dairy Campus, Wetsus en Van Hall Larenstein.

De CDA Statenfractie pleit voor meer aandacht voor onze agrarische sector, voor innovatie en voor vakmanschap. Met een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel, met investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie, en met het verminderen van regelgeving.

Landbouw, de kracht van Fryslân – daar mogen we trots op zijn!

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Je moet veel blijven beloven, veel dingen toch ook weer heel vaag houden, zonder echt een stip aan de horizon, dat is tot nu toe de politiek, waar je op bouwen kan, wel op drijfzand zoals meestal.

 • alco1

  De landbouw heeft hoog in het politieke jargon iemand nodig die er staat voor de boeren.
  De landbouw woordvoerders tonen hun achterste van de tong op kleine vergaderingen, maar in de kamer hoor je ze niet.

 • koestal

  De landbouw ,,verdient'' een minister ,maar krijgt hem niet. Mooie uitspraken ,maar verder komt het niet.De boer,, verdient ''een goed inkomen,maar krijgt het niet. Prachtige woorden,maar ook niet meer.

 • agro1

  campagnegezever

 • alco1

  @koestal. Welke titel de verantwoordelijke ook heeft.
  Hij moet er staan VOOR de landbouw.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.