Commentaar

6 reacties

‘Kwaliteit van de bodem is strijd waard’

Veehouders en akkerbouwers hebben elkaar nodig in mestaanpak.

De akkerbouw luidt de noodklok. De bodem boert achteruit. Als gevolg van lagere bemestingsnormen daalt de vruchtbaarheid. ‘In een paar jaar kun je de bodem naar de knoppen krijgen; het duurt 10 tot 20 jaar om weer op een goed peil te komen’, waarschuwt voorzitter Jaap van Wenum van LTO akkerbouw. De branche wil aangepaste normen. Het pleidooi is gericht aan Den Haag en Brussel.

‘Sector moet met cijfers komen’

In eerste aanleg spreekt de trend voor zich: meer gewasopbrengst, minder mest. Dat moet een keer fout gaan. Maar alleen die constatering is niet genoeg. De sector moet met cijfers komen. Nu wil het dat die verslechtering nog niet blijkt uit de landelijke cijfers. Ook oordelen deskundigen dat er nog ruimte zit in huidige bemestingsniveaus. Zij zien ruimte in preciezere bemesting op basis van bemonstering en opbrengst. Cijfers dus, met daarin onderscheid in grondsoort, gewas én mineralen. Het betekent verder onderzoek. Een aantal pilots draait.

En daar waar de akkerbouw strijdt, kan de veehouderij helpen. Ja, ook uit eigen belang, maar maakt dat uit? Veehouders moeten van hun ‘afvalproduct’ een waardevol product maken, afgestemd op de vraag van de klant. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers hield er vorig jaar op het eerste Nationaal Mestcongres een vurig pleidooi voor. Donderdag op de tweede editie in Wageningen staat deze mestafzet op de agenda. Wat is een succesvolle businesscase?

Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

Het zou geweldig helpen als verwerkte dierlijke mest een gelijke status krijgt als andere verwerkte mestsoorten. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) heeft dit opnieuw in Brussel voorgelegd. Mineralenconcentraat uit dierlijke mest zou als kunstmestvervanger kunnen dienen. Dit is vooral interessant voor veehouders. Zij kunnen dit concentraat bovenop de gebruiksnormen van dierlijke mest gebruiken.

Het is allemaal een kwestie van lange adem. Inpassing in het mestbeleid per 2018 komt waarschijnlijk te vroeg. Behoud van de veehouderij én kwaliteit van de bodem zijn het wel waard om ervoor te blijven strijden.

Laatste reacties

 • alco1

  Door raffinage kunnen enkelvoudige concentraten specifieker ingezet worden, dat is waar.
  Maar als basis is onbewerkte mest altijd het beste en goedkoopste wat er is.
  En dat is ook de moeite waard om er voor te strijden.

 • agratax(1)

  Hoe we de mest ook aanwenden, als we meer mineralen met de oogst en natuurlijke verliezen / afvoeren dan we via bemesting aanvoeren, zullen we achteruit boeren. Waarom wensen we niet te leren van de geschiedenis, waar altijd na verloop van tijd de boeren moesten verkassen wegens het -afboeren- van de bodem. Er zijn nog hele volksstammen, die na verloop van tijd weer nieuwe stukken oerbos platbranden omdat hun perceeltjes geen groeipotentie meer hebben. Iedereen weet het, maar de Nederlandse politiek wenst hier eerst jaren onderzoek in te steken en dan te concluderen "De afgelopen decennia hebben onze boeren grote fouten gemaakt bij de bemesting". Ze zullen NOOIT zelf het boetekleed aantrekken. Wie betaalt de rekening, De BOER, Het Milieu en De Consument.

 • alco1

  @agratax. Er is zelfs een Leo's vriend (een zgn boer) die hier tegenin gaat.

 • vandenbrand

  minder mest, minder groei, minder organische stof, minder bodemleven, minder co 2 vastlegging. en steeds minder gebruik van boeren verstand in de tweede kamer.

 • veldzicht

  En waarom lees je dit nou nooit in een gewone krant of hoor je het niet op TV.
  het lijkt wel of daar alleen maar linkse anti landbouwfiguren zitten die de pest hebben aan de veehouderij.

 • farmerbn

  je kunt een uitgelezen boerderij op de stapel leggen na docter of tandartsbezoek. Zeker weten dat mensen in de wachtkamer die boerderij gaan lezen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.