Expertblog

23 reacties

'Hoogontwikkelde veehouderij worstelt nog steeds met mest'

Nederland worstelt al een halve eeuw met een mestprobleem. Dat heeft nu wel lang genoeg geduurd.

De Nederlandse land- en tuinbouw loopt voor op heel wat terreinen: glastuinbouw, bloemen, bloembollen, boomkwekerij, veefokkerij, melkrobots, noem maar op. We hebben veel om trots op te zijn.

Maar één probleem hangt de sector al 50 jaar als een molensteen om de nek: de mestoverschotten. Eind jaren zestig werd het probleem van overbemesting gesignaleerd, in de jaren zeventig sloeg de milieubeweging alarm, in de jaren tachtig volgde de eerste wetgeving en sindsdien is het een opeenstapeling van wetten. Voor melkveehouders volgden de afgelopen drie jaar wetten voor mestverwerking, grondgebondenheid en nu fosfaatrechten annex een pijnlijke krimp. Vanaf de jaren tachtig zijn er mestfabrieken gebouwd, maar die werden geen succes.

'Voor een hoogontwikkelde veehouderij is het mestprobleem een blamage'

De enige maatregelen voor het mestoverschot die momenteel werken, zijn mestexport en verbranding van pluimveemest. Maar export is kwetsbaar voor sluiting van grenzen en verbranding is eigenlijk verkwisting van organische stof die beter kan worden benut voor de bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw. Kortom, na een halve eeuw is het probleem nog altijd niet opgelost. Voor een hoogontwikkelde veehouderij is dat een blamage. Het zou de eer van de sector te na moeten zijn.

'Steeds opnieuw wordt ons voorgehouden dat de oplossing nabij is'

Steeds opnieuw wordt ons voorgehouden dat de oplossing nabij is. Recent lanceerde de commissie-Nijpels mest zelfs als vierde product van de Nederlandse veehouderij. Dat zou goed passen in de circulaire economie. Maar wat is er circulair aan het ophalen van fosfaat in soja uit Zuid-Amerika en het wegbrengen van diezelfde fosfaat in mest naar Frankrijk?

Ook de geopolitiek wordt er bij gehaald: fosfaat wordt straks schaars en dan kunnen we onze mest maar beter goed benutten, zodat we minder kunstmest uit Rusland en Marokko hoeven te importeren. Maar als fosfaat schaars wordt, zal Brazilië minder fosfaat in soja gaan exporteren en zelf meer vee gaan houden, waarvan ze de mest kunnen aanwenden op eigen bodem.

Een beter argument is dat goede mest een zegen is voor Nederlandse akkerbouwbodems. Maar dan moet ze veel beter zijn toegesneden op de behoefte van bodem en gewas. Dan wil de akkerbouwer daar zelfs weer voor betalen.

'Goede mest, toegesneden op de behoefte van bodem en gewas, is een zegen voor Nederlandse akkerbouwbodems'

Na een halve eeuw modderen is het tijd om het mestprobleem structureel op te lossen. Niet met mestverbranding, maar met een mix van minder vee, minder overschotmest door grondgebonden melkveehouderij, het resterende overschot minder exporteren en meer opwaarderen tot kwaliteiten-op-maat. Wel mestbewerking, geen eindeloos kostbare mestverwerking. Dan zijn we de blamage voorbij en kunnen we zelfs op mest weer trots zijn.

Laatste reacties

 • massan

  Goed artikel, behalve de conclusie klopt niet.
  Het probleem is niet de grootte van de veestapel en overschotbemesting.
  Het probleem is de bekrompen wetgeving waardoor veel kunstmest moet worden gebruikt om iets te laten groeien, geëxporteerde mest niet wordt meegenomen als mestafvoer wanneer wordt bepaald of we onder het fosfaatplafond zitten, kringloopwijzer niet mag worden toegepast, geen evenwichtsbemesting is toegestaan, etc, etc.

 • DJ-D

  Eens met massan. En het is ook maar net waar je een probleem van maakt.
  Vind riooloverstorten een groot probleem met de bevolkingsdichtheid in de randstad met bijbehorende files en uitstoot en medicijnresten is niet handig. Ook het evenwicht in de natuur door een enorme groei van predatoren zorgt voor biodiversiteitsverlies en het debacle in de ovp. Maar goed ik heb waarschijnlijk een verkeerde kijk op het milieu.

 • John*

  het probleem is dat als de het mestoverschot weg is de waarde van de grond in elkaar klapt en deze richting deense niveaus gaat. Daarnaast krijgen akkerbouwers nu een mooi centje bij. Het mestprobleem zal om deze redenen ook nooit opgelost worden!. Juist het het mestoverschot maakt de veehouderij sector waardevol voor het land!. Tel maar eens uit wat er gebeurt als de landbouwgrond de helft afgewaardeerd moet worden en de akkerbouwer geen vergoeding meer krijgt voor het ontvangen van de mest en meststoffen aan moet kopen. Al is de afwaarrdering een gevolg van van het verdwijnen van ontvangstvergoeding en de extra uitgaven voor kunstmest.

 • alco1

  Raar gedachte eigenlijk "Mestoverschot".
  Je zou beter kunnen zeggen "Mestnorm criminaliteit".

 • farmerbn

  Eens met John. Het mestprobleem bestaat al zo lang omdat het niet opgelost mag worden. Als je het wel oplost , hebben de tegenstanders van vee niks meer te zeuren. Daarom zijn zij ook tegen het verbranden van mest want dat is een oplossing van het mineralenprobleem. Je maakt van organische mest anorganische mest die je perfect kunt combineren met de organische zodat je (nationaal) geen kunstmest meer hoeft te kopen. Met verbranding dus twee problemen opgelost: geen mestoverschot én geen kunstmestbehoefte meer. Hierdoor hoeft de veestapel niet in te krimpen maar dat is nu net wat Van der Meijden wil. Daarom is hij ook tegen verbranden van mest.

 • wmeulemanjr1

  De macht van de kunstmestindustrie is het probleem, wat niet erkent mag worden. Ruim voldoende organische mest inzetten is uiteindelijk alleen maar goed voor het bodemleven/bodemstructuur/weidevogels

 • a van Gerwen

  Bewerkte mest mag niet de grens over gezien vanuit het kringloopdenken. Wat zou er gebeuren met de de luchtkwaliteit als er een koepel over nederland geplaatst wordt en de lucht niet naar het buitenland mag waaien. Dan hebben we een levensgroot probleem denk ik met al het verkeer en industrie. Dat past toch ook niet in het plaatje van kringloopdenken zou ik denken.

 • landboer

  Nou John ,je wilt toch niet beweren dat er in Flevoland 120000/ha betaald wordt om die paar honderd euro mestvergoeding te beuren?
  wmeuleman helemaal eens!

 • Bennie Stevelink

  @meulenman, jij was toch tegen derogatie? Juist zonder derogatie staat de kunstmestindustrie te juichen.
  Willen wij zo weinig mogelijk van de kunsmestindustrie afhankelijk zijn en onze dure grond zo veel mogelijk rendabel maken is derogatie noodzakelijk.

 • Jaap39

  De basis van de wetgeving, het ammoniak verhaal van de WUR, wat onlangs door de versnipperaar is gegaan, is op allerlei verkeerde aannames gebaseerd. Daar gaat het in de basis al goed fout. Bizar dat een 'gerenommeerde' WUR zich jarenlang zich op deze manier heeft opgesteld en door links Nederland heeft laten misbruiken. Jammer jammer jammer. De gevolgen zijn enorm.

 • Marco22

  Kijk eens wie dit is https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_van_der_Weijden
  De regering heeft ook geen enkele behoefte om het zogenaamde mest probleem op te lossen. Dan heeft men altijd een stok om veehoudend nederland te slaan. Er is helemaal geen mestprobleem er wordt een probleem in stand gehouden. O u wilt mest verwerken en daarmee "mestprobleem is opgelost" dan verbieden wij dat. Zie de POR. Ammoniak nitraat co2 methaan besmettelijke dierziekten alles wordt erbij gesleept want dan hebben we een mestprobleem. Zo dat P plafond ook daar werd alleen naar productie gekeken niet wat daadwerkelijk op het land gebracht werd.
  En dan laat Boerderij weer zo'n vooringenomen milieu pipo een stukje schrijven. Past in het rijtje Roos Vonk ,Wakkerdier en mdf en cs.

 • wmeulemanjr1

  @bennie steveling, ben nog nooit tegen derogatie geweest(maak jij er van), maar ben tegen de onrealistische manier waarop men deze probeert te behouden, dat iedere derogatieboer daarvoor moet bloeden.
  Maar daar zullen de meningen wel over verdeeld blijven zolang sommigen nu zo blij zijn met hun toekomstige (lucht)rechten.

 • oorspronkelijk

  calimero praat ----10koeien meer of minder----
  de zuidpool staat op breken lijkt een reden om serieuze discussies over klimaat aan te gaan

 • bankivahoen

  Ga gerust discussiëren , de zuidpool trekt zich er niets vandaan. De zon bepaalt .

 • oorspronkelijk

  welke school heeft U gevolgd
  bij mijn school is teveel nadruk op overconsumptie gelegd
  heerlijk als je van de problemen een ver van mijn bed show kan maken.
  soms kan maatschappelijke saamhorigheid voor moreel besef een verrijking van je leven zijn.

 • WGeverink

  Het probleem gaat niet weg als jullie koste wat het kost bij elkaar op de lip wil blijven zitten. Mischien is Franse les zoals el gisteren voorstelde zo gek nog niet.

 • Maas1

  Voor een gezonde akkerbouw moet de mestgift per ha omhoog de onttrekking van de gehaltes is groter dan de aanwending.De mestverwerking komt steeds meer van de grond deze worden jaarlijks omhoog bij gesteld ( verplichting van de overheid)
  De Opinie komt bij mij over als een koker visie welke niet strookt met de werkelijkheid geschreven vanuit het linkse gedachten goed.Wij mogen trots zijn op onze bedrijven, en vergeet niet als de laatste boer het licht uit doet is Nederland bankroet,maar dat realiseert men zich niet eens!

 • zon

  Als de soja niet meer hier mag komen hoe denkt meneer dan over bananen,koffie ,thee enzovoorts.
  De achterban van meneer zou het niet leuk vinden dat al die andere produkten dan ook niet meer mogen.
  Weinig realistisch allemaal.

 • Snel

  Wouter van der Wijden , volgens Wikipedia een onafhankelijk persoon die bijdrage levert aan een duurzame landbouw. Laat me niet lachen, deze man heeft een vooringenomen mening over de Nederlandse landbouw die volgens alleen zijn manier een kans van slagen heeft. Eerst CLM oprichten en en later Platform LIS om de overheid te adviseren . Te gek voor woorden dat hier überhaupt de Nederlandse overheid de oren naar laat hangen. Zijn onderzoeken kunnen ook zo op de brandstapel bij de WUR onderzoeken( ammoniak) die tot in de treure zijn gemanipuleerd. Ze willende Nederlands landbouw alleen maar afbreken .

 • wvdweijden1

  Nou, nou, wat een defensieve reacties weer. Maar ach, snap ik wel, er komt enorm veel op de boeren af en van een deel van het beleid zou ik eerlijk gezegd ook knettergek worden. Her gerommel met de melkveehouderij loopt de spuigaten uit.

  Ik reageer op 4 punten:
  1. Ik een vijand van de veehouderij? Nee hoor, van de melkveehouderij ben ik zelfs een enorme fan.
  2. Helemaal eens dat de akkerbouw organische mest nodig heeft, vooral ook vanwege de organische stof. Maar dan moet je die mest dus niet gaan verbranden, want dan verdwijnt de meeste koolstof de lucht in. Pluimveemest kunt je beter direct op het land brengen.
  3. Ik sta kritisch tegenover het Wageningse ammoniakonderzoek. Dat rammelt nogal. De gemeten waarden bleken keer op keer lager dan de berekende waarden. Maar let wel: dat heeft in zekere zin niet in het nadeel van de veehouderij gewerkt, maar juist in het voordeel. Weliswaar werden veehouders op kosten gejaagd, maar ze hoefden veelal niet te krimpen. Het is maar hoe je er naar kijkt.
  4. Waarom wel koffie en bananen importeren en geen (of veel minder) soja? Heel eenvoudig: die kunnen we niet in Europa telen, soja wel. Gebeurt al in Roemenië, Italië en Servië en op kleine schaal in Nederland (proeven van Agrifirm).

  Maar ik weet eerlijk gezegd niet of argumenten helpen. Misschien gaat het er alleen om we elkaar een beetje vertrouwen.

 • farmerbn

  Nou, dat vertrouwen blijkt er niet te zijn. Hoe zou dat komen? Bent U altijd eerlijk geweest en heeft U nooit een dubbele agenda gehad?

 • alco1

  OP punt twee laat vd weijden zien er niets van te snappen.
  Niet verbranden is beter voor de organische stof, dat is juist.
  Maar we zitten aan het plafond van inzet van organische mest en er mag nog wel kunstmest bij.
  DAN kun je beter mest verbranden en die mineralen aanwenden dan kunstmest invoeren

 • alco1

  En Wouter van der Weijden.
  Ken jij ook Martin Scholten. Geef eens een reactie op zijn column.
  "De koe moet weer op een voetstuk gezet worden."

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.