Expertblog

‘Dynamiek op de agrarische vastgoedmarkt’

Ik ben verheugd dat de agrosector met deze nieuwe regering weer de aandacht krijgt die het verdient.

De agrarische markt in Nederland is sterk in beweging. Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving verandert er een hoop. Het agrarisch ondernemerschap vereist durf, doorzettingsvermogen en innovatieve kracht om ook in de toekomst een vitale en krachtige land- en tuinbouwsector in ons land te blijven houden.

‘Veel leegstaand agrarisch onroerend goed zal niet ontkomen aan sloop’

Vrijkomende agrarische bebouwing

En dan is er het grote vraagstuk van vrijkomende agrarische bebouwing waarvoor een passende oplossing moet worden geboden. Veel leegstaand agrarisch onroerend goed zal niet ontkomen aan sloop, maar een even groot deel kan worden behouden door verstandige herbestemming. Ik ben daarom verheugd dat onze agrarische sector met deze nieuwe regering weer de aandacht krijgt die het verdient. Met eindelijk weer een minister van Landbouw die de sector kan ondersteunen op het pad naar een mooie toekomst.

Veel reuring in agrosector

Wat gebeurt er heden ten dage allemaal in de agrarische markt? Ik doe een greep. De melkveehouderij bereidt zich voor op de verwachte invoering per 1 januari komend jaar van het fosfaatrechtenstelsel. Daarnaast zien we de melkprijzen en het aantal verkochte melkveebedrijven stijgen. De pluimveehouders zijn in de ban van de fipronil-affaire. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit constateerde dat het antiluismiddel bij veel Nederlandse pluimveebedrijven is gebruikt. De affaire heeft ervoor gezorgd dat het water veel boeren tot aan de lippen staat. Bedrijven die echter vrij zijn gebleven van fipronil verdienen beter – er is minder aanbod van eieren en daardoor hogere prijzen – en kunnen wellicht leghenbedrijven over gaan nemen.

‘Door de goede varkensprijzen kunnen varkenshouders nu weer wat spek op de botten kweken’

Betere varkensprijs

In de markt voor varkenshouderijen zien we de eerste tekenen van herstel. Het betere sentiment komt mede door de stijging van de varkensprijs. Door de goede varkensprijzen kunnen varkenshouders nu weer wat spek op de botten kweken voor de toekomst. Ik ben blij met het kabinetsvoornemen van het nieuwe kabinet om een warme sanering in de varkenshouderij door te voeren en jonge agrariërs te stimuleren. Tot slot doet de akkerbouw het goed, mede door de gestegen aardappelprijzen.

‘Doorstroming naar woonboerderijen is goed op gang’

Vlotte verkoop woonboerderijen

Ook op andere vlakken gebeurt er van alles in het Nederlandse buitengebied. Zo vinden de woonboerderijen gretig aftrek. Daar waar op de ‘reguliere’ woningmarkt het groeitempo eruit lijkt te zijn, is de doorstroming naar de woonboerderijen juist goed op gang, constateren de agrarische vastgoedspecialisten van de NVM.

Verloedering van het platteland

Niet alleen om die reden hebben we als NVM Agrarisch & Landelijk vastgoedmakelaars de afgelopen maand een notitie gepresenteerd over wat te doen met de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Want om verloedering en verrommeling van het platteland te voorkomen, moet er, ofwel worden herbestemd of worden gesloopt. Naar verwachting zal in 2030 ongeveer de helft van alle VAB’s, samen ruim 50 miljoen vierkante meter, leeg blijven staan. Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie. De oppervlakte die daarmee vrijkomt, kan bijvoorbeeld middels de ruimte-voor-ruimteregeling worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt. Gezien de toenemende tekorten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave vind ik dat een verstandige oplossing. De andere 50% van de VAB kan echter worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik.

‘Eeuwig zonde als wij de kansen op een toekomstbestendig buitengebied onbenut laten’

Oplossingen

Nederland verdient een vitale en duurzame agrarische sector, ook voor komende generaties. Het zou eeuwig zonde zijn als wij de kansen op een toekomstbestendig buitengebied onbenut laten. Als NVM dragen wij oplossingen aan. En werken we van harte mee aan de prijs voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar die komende maart weer wordt uitgereikt aan de beste of meest innoverende agrarische ondernemer in Nederland. Dat we er daar meer dan genoeg van hebben, staat voor mij buiten kijf.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.