Redactieblog

14 reacties

‘Wat beweegt de mestfraudeurs?’

We vallen lelijk door de mand met de mestfraude. Het gebeurt op grote schaal. Dat schreeuwen de kranten en de radio en niemand uit onze geledingen spreekt dat tegen.

Minister Schouten zegt dat een cultuur doorbroken moet worden. LTO-bestuurder Hans Huijbers erkent dat het zelfreinigend vermogen van de landbouw te klein is. Cumela, de branchevereniging van onder meer de mestverwerkers, zegt dat het roer om moet. Ingrid Jansen, van de varkens, roept dat we geen zaken meer moeten doen met fraudeurs.

Rabobank

Rabobank pluist de mestklanten door. Ze hebben een integriteitscode en doen als het kan geen zaken met klanten waar een smet op rust. Die hebben de mestfraudeurs wel.

Alle organisaties in de Landbouw zijn tegen mesfraudeurs. Dat zijn er velen, zo hebben we kunnen lezen. Het feit dat dagbladen en journaals de fraude breed brengen, geeft al aan dat het een klap voor de geloofwaardigheid van de veehouderij betekent. De vraag is of de derogatie ook nog in gevaar komt.

‘Een beetje moeite heb ik wel met al deze agrarische bobo’s. Ze doen net of weten ze van niets. Dat is niet waar. Ze liegen, óf ze hebben geen enkele voeling meer met de praktijk’

Een beetje moeite heb ik wel met al deze bobo’s uit het agrarische bedrijfsleven. Ze doen net of weten ze van niets. Dat is niet waar. Of ze liegen, óf ze hebben geen enkele binding meer met de praktijk. Wij als boeren weten allemaal dat er soms gemakkelijke manieren zijn om van je mestprobleem af te komen.

‘De sector heeft boter op zijn hoofd’

Niemand doet er natuurlijk aan mee, maar het is een publiek geheim dat niet elke handtekening die onder een mestovereenkomst wordt gezet, gedekt wordt door de feiten. Kortom, de sector heeft boter op zijn hoofd. Dat komt mede door de leiders, die nu doen alsof ze van niets weten.

‘Mestfraude wordt gedoogd’

Daar ligt ook de kern van de beweegreden van veel fraudeurs. Het wordt gedoogd. Typisch Nederland, omdat hier zo veel wordt gedoogd. Kijk maar naar de drugshandel. Wat doe je dan als je een mestprobleem hebt en hoort dat buurman op een heel gemakkelijke manier van zijn probleem is afgekomen? Vooral omdat het al jaren gebeurt en kennelijk niemand daar op toeziet. Het gedogen wordt gewoonte en dan komt de uitbreiding. Een olievlek, die zich geruisloos en snel verspreid. Als niemand de snelheid op de weg controleert, dan rijd je op den duur allemaal harder.

‘Ik hoop dat de echte fraudeurs worden gepakt. Ook door de Rabobank. Maar niet de boer die van de situatie profiteert omdat zovelen dat doen’

En alle bobo’s stonden er bij en keken er naar. Nu gebruikt men forse taal, maar toen niet. Daarom durf ik de bewering aan dat er maar enkele echte fraudeurs zijn onder de mesthandelaren, verwerkers en de leveranciers, de boeren dus. De anderen maken slechts gebruik van een gedoogbeleid, waarbij ook de eigen leiders de ogen dichtknijpen.

Daarom hoop ik dat de echte fraudeurs worden gepakt. Ook door de Rabobank. Maar niet de boer die van de situatie profiteert omdat zovelen dat doen.

Laatste reacties

 • ghsmale

  De meeste boeren houden zich wel aan de regels.
  hier hoor je niks tot te weinig over
  we roepen toch ook niet ; dat alle politie en ambtenaren frauderen met bonnetjes,
  omdat een paar het wel doen.

 • van someren

  Volledig eens met vergaderboer. Huibers doet net of hij van niks wist. Lijkt mij onwaarschijnlijk als jezelf in het epicentrum van de fraude woont

 • alco1

  Normaal is het zo dat de media enkel mag spreken van verdachten in allerlei zaken.
  Wat de evt. mestfraude aangaat.
  Tegenstanders hoeven maar wat te tetteren en er is al een veroordeling.
  Ook vergaderboer gaat hierin mee zo lijkt.
  Eerst met bewijzen komen en dan pas veroordelen.
  Tot zolang is het "verdacht".

 • oorspronkelijk

  er wordt gehuicheld
  je moet alert zijn anders ben je onderdeel van het geheel
  kan dit wel-kan dit niet
  als antwoord krijg je dan als het op papier maar klopt(zwarte mest)

 • magele

  Mestfraude is helemaal niet meer mogelijk, alle mest die als afgevoerd gemeld wordt moet ook als aangevoerd gemeld zijn, alles wordt gevolgd met GPS.
  Vergaderboer lult uit zijn nek, het barst van dergelijke personen in Nederland, bah.

 • frl

  magele# en boer boer transport op papier, is toch ook fraude.

 • farmerbn

  Als ik als boer in Nederland geen zaken wil doen met een bank met een smetje dan kan ik nergens meer terecht. Dus banken moeten zich koest houden en alleen maar denken aan de boetes van miljoenen die ze betaald hebben door foute zaken in het korte verleden.

 • Bennie Stevelink

  Het is nog veel erger dan Vergaderboer stelt. ZLTO heeft zich jarenlang sterk gemaakt om mestscheiding wettelijk toegestaan te krijgen terwijl iedereen die ingevoerd is, weet dat het zonder fraude geen enkele bestaansreden heeft. De overheid vervolgens, heeft mestscheiding toegestaan, wetende dat het geen ander doel kan dienen dan fraude.
  Men heeft nu maatregelen genomen om fraude met gescheiden mest tegen te gaan. Als deze maatregelen werkelijk fraude onmogelijk maken zal geen mest meer gescheiden worden omdat mestscheiden geen zin meer heeft.

  Dat noch bestuurders, noch overheid voorstellen het mestscheiden te verbieden is voor mij een aanwijzing dat ze het met de fraudebestrijding niet serieus menen. Er zullen maatregelen komen die het minder zichtbaar moeten maken. Ondertussen blijft het gewoon bestaan.

 • alco1

  Dus @Bennie. Jij vindt dat mestscheiding alleen bestaansrecht heeft (had) doordat er fraude mee gepleegd kan worden.
  Zelfs jouw LTO en de FC maakten zich er sterk voor.

 • Bennie Stevelink

  @alco, kun je mij uitleggen wat het nut is van eenvoudige mestscheiding waarbij de mest gescheiden wordt in een fosfaatrijke dikke fractie en een stikstof- en kali-rijke dunne fractie. Hierbij in ogenschouw nemende dat stikstof-plaatsing de beperkende factor is in de mestplaatsing. Ook bij derogatiebedrijven!

 • Bennie Stevelink

  Als stikstof de beperkende factor is in mestplaatsing heeft mest scheiden pas nut als je een techniek hebt die een dikke fractie levert waarin de stikstof/fosfaat verhouding minimaal gelijk of hoger is dan in de oorspronkelijke mest.
  Er is mij geen techniek bekent die dit levert. Waarom dan mest scheiden?

 • eenvoudige boer

  De stikstof uit de dunne fractie kun je toch beluchten ( de Beer uit Leende)
  zodat je maar 0,2 N en 0,2 P per m3 overhoudt met veel kali.

 • Vhouder

  ben het wel met bennie stevelink eens mestscheiden werdt gedaan omdat er zo makkelijk mee te frauderen was zal nu wel veel minder worden gescheiden

 • 9.5 miljoen verkeersboetes ,vorigjaar in Nederland ,maar geen Kamervragen ,geen verondwaardige toontje, geen strengere regels ,..........maar o oo als er een paar mesttrans porteurs in de fout gaan ,worden de Boeren er op aangesproken , ik noem dat een selectieve verontwaardiging ,

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.