Commentaar

10 reacties

‘Veenweiden verder in de verdrukking’

Goed nieuws: de landbouw draagt aantoonbaar bij aan de vastlegging van CO2 in de bodem.

21% van de totale vastlegging in het landelijk gebied is toe te schrijven aan landbouw. Bossen doen het beter, die zijn goed voor 60%, op een kleiner areaal.

Uitstoot veengebied is groot

Maar de CBS-cijfers waar dit uit blijkt, bevatten ook slecht nieuws. De uitstoot uit veengebied is twee keer zo groot als wat er elders wordt vastgelegd. Gevolg van ontwatering (ten behoeve van landbouw). Want water eruit betekent lucht erin, en dus: oxidatie. Koolstof die in eeuwen is vastgelegd in dikke veenpakketten komt versneld weer in de atmosfeer.

En de veenweiden hadden het al zo moeilijk. Alle problemen komen hier samen. Vaak is er een slechte structuur met kleine kavels en weinig draagkracht in de bodem. En de bodem daalt met schade aan infrastructuur tot gevolg. De remedie: hoger waterpeil. Dat vertraagt zowel bodemdaling als oxidatie, maar klinkt voor boeren vaak als vloeken in de kerk.

Zo werpt de klimaatdiscussie nieuw licht op het aloude probleem van de bemaling en de daling van veengebieden. Waterpeilen kennen straks maar éen richting: omhoog. Uitdaging is om dit niet rücksichtslos te doen, maar met gebruikmaking van alle kennis die er is opgedaan met slim peilbeheer, grondgebruik en nieuwe vormen van drainage. Zodat er landbouw mogelijk blijft.

Laatste reacties

 • haj146

  Inpolderen. Net Als de polder er een paar meter klei overheen . Ideaal

 • alco1

  @haj. Jij weet toch ook wel waarom zulke cijfers gebracht worden!

 • veelust

  Dit zou een goede reden kunnen zijn om landbouwgrond om te zetten in bos, alleen is dit weer een erg eenzijdige blik want er wordt hier niet gesproken over het gewas wat er op staat. Ee goede hectare grasland neemt vele malen meer CO2 op in het gewas dan een hectare bos en geeft dus daarmee ook vele malen van het voor de mensen onmisbare zuurstof terug. Daarbij meegenomen dat we bij bos ook nog eens verhoogde vervuiling hebben via het methaangas. Al die bladeren die elk jaar vallen en niet opgeruimd worden geven veel rotting, dus veel moerasgas en uitspoeling van nutriënten de grond in.wil je op veengrond bos zetten zal je deze zeker verder moeten ontwateren anders kunnen de bomen niet goed wortelen en zal je dieren bos creëren wat bij een beetje storm al omligt en daarmee hou dan gelijk de vastlegging op.

 • Jan-Zonderland

  Johan, je stelt dat de landbouw 21% van de CO2 vastlegging voir haar rekening neemt en de bossen 60 %. Kun je ook vertellen waar de resterende 19 % vastgelegd wordt ?

 • Johan Oppewal

  Jan, Die andere 19 % wordt vastgelegd in andere gebieden, zoals kwelders, duinen, onbebouwd gebied, etc. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/45/bossen-en-bodems-stoten-meer-co2-uit-dan-ze-vastleggen.

 • WGeverink

  CO2 en temperatuur zijn niet gecorreleerd. Als we er in zouden slagen om het CO2 gehalte van de atmosfeer omhoog te krikken naar 600ppm van de pakweg 400 ppm die het nu is dan hebben landbouwgewassen tot wel 35% meer opbrengst en groeien bossen tot 50% sneller. Een hoger CO2 gehalte in de atmosfeer helpt enorm om een populatie van 9 miljard te kunnen voeden en zorgt voor vergroening. CO2 is een "heks" die men helemaal onterecht en tegen gigantische kosten voor de maatschappij op de brandstapel wil zetten.

 • oorspronkelijk

  deel is waarheid
  het negatieve deel ontbreekt
  onder co2 noemer vallen ook methaan en lachgas maar met een grotere impact

 • WGeverink

  Dus de 400 parts per million CO2 wat al een verschrikkelijk minime hoeveelheid is bestaat nog voor een gedeelte uit CH4 en N2O?!... Weet je zeker @oor dat je nog geen nattigheid voelt?

 • alco1

  @oor is gewoon een zeurzak.

 • koestal

  De boeren moeten blijkbaar het klimaat redden ,de rest doet niet mee,kijk maar naar het luchtverkeer op Schiphol,haven Rotterdam en het verkeer op de wegen

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.