Redactieblog

2 reactieslaatste update:6 nov 2017

‘Nieuw landbouwministerie is kwetsbaar’

De landbouw heeft weer een eigen ministerie. Het ministerie is kwetsbaar, want het heeft slechts een klein eigen budget.

Het heeft even geduurd, maar we hebben weer een echte, een missionaire regering. Sinds maart hadden we er ook wel eentje, maar die mocht alleen lopende zaken afhandelen. De nieuwe regering is gebaseerd op een regeerakkoord van 70 pagina’s. Daarvan gaan er twee over landbouw en natuur. Op die twee pagina’s staat onder meer dat Noord-Brabant geld krijgt voor warme sanering van de varkenshouderij. Ook staat er dat nabij Natura 2000-gebieden de landbouw minder intensief moet, en dat de betrokken boeren gecompenseerd gaan worden. En ook dat de regering met lagere overheden, vooral waterschappen natuurlijk, afspraken wil maken over hoe de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2017 gehaald moeten worden. Dat wordt nog een hele kluif, met grote gevolgen voor de landbouw.

Groen onderwijs

Ten slotte valt in de twee pagina’s op dat het groene onderwijs eindelijk onder het ministerie van Onderwijs gaat vallen. Daar zullen ze blij mee zijn, want groen krijgt tot nu toe minder geld per leerling dan andere opleidingen. Dat wordt gelijkgetrokken, en een aangekondigde korting komt te vervallen.

Maar het grootste nieuws, dat overigens niet op de twee genoemde pagina’s staat, is dat LNV wordt gereanimeerd. Twee regeerakkoorden terug is er de stekker uit uitgetrokken, een soort van euthanasie dus. De reanimatie, past geheel in de politieke lijn van de partij die de minister mag leveren, de ChristenUnie. Het feit dat zelfs de naam van zeven jaar geleden weer terugkomt, laat zien dat deze regering echt aan restauratie doet. Carola Schouten mag het ministerie leiden.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. - Foto: ANP
Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. - Foto: ANP

Het wordt een echt ministerie, met eigen ambtenaren, huisvesting, communicatieafdeling, en alles wat er verder bij hoort. Gelukkig kunnen ze op dezelfde plek blijven zitten, het ministerie van Economische Zaken (EZ) is zeven jaar geleden bij LNV ingetrokken. Feitelijk gaat het maar om één afdeling van dat ministerie van EZ, de directie Agro en Natuur. Toch schat men in dat het wel tot de zomer gaat duren voor alles een beetje op orde is en er een housewarmingparty gegeven kan worden.

Klein budget

Het is een vorm van erkenning van de landbouwsector dat er weer een eigen ministerie is. Tegelijkertijd is de positie opnieuw erg wankel, want het ministerie heeft maar een klein budget, zeker nu groen onderwijs en onderzoek ook nog verdwenen zijn. Een deel van het ‘groene onderzoek’ blijft trouwens achter bij EZ. Het stof is nog niet opgetrokken, maar het gereanimeerde LNV lijkt een budget van rond € 1 miljard te hebben, plus Europees geld. Alles bij elkaar minder dan 1% van de totale rijksbegroting. Dan is twee op 70 pagina’s nog best wel veel. Maar zoals gezegd, de positie is kwetsbaar: zo’n ministerie is bij elke volgende kabinetsformatie een lekker bezuinigingshapje.

Laatste reacties

  • Peerke1

    Als de goede wil er maar is dan gaat het ook zonder veel geld wel lukken. Het probleem zit em in de onnodige regelgeving die smakken onnodig geld kosten evenals de controles die daarna volgen. Of te wel zo een beetje de ambtenaren aan het werk houden.

  • John*

    als er niet veel geld is, betekent dat ook minder budget voor cotroles en zal er echt aan degelijke regelgeving gewerkt moeten worden :)

Of registreer je om te kunnen reageren.