Expertblog

8 reacties

‘Makelaar bemiddelt bij overdracht fosfaatrechten’

Agrarische makelaars bemiddelen we bij de overdracht van fosfaatrechten. Er is zeker geen sprake van handel.

Een van de zaken waar een agrarisch NVM-makelaar zich vanaf 2018 mee gaat bezighouden, is bemiddeling bij de overdracht van fosfaatrechten. Nieuwe wetgeving over deze zogenoemde mestrechten vormt immers een ingrijpende verandering voor de Nederlandse melkveehouders.

NVM-makelaars anticiperen op de nieuwe regels door met name agrarische ondernemers, die hun bedrijf beëindigen, te helpen met de overdracht van hun generieke fosfaatrechten.

Melkquotum

Als agrarisch NVM-makelaars houden we ons bezig met alles wat met de boerderij te maken heeft: het onroerend goed, de grond en de gebouwen en de rechten die daarbij horen. Vroeger was dat het melkquotum, maar het gaat hierbij ook om andere rechten zoals betalingsrechten.

‘Boeren die nu in de knel komen kunnen nu al generieke rechten bezitten’

Generieke rechten

Zoals het er nu naar uitziet, komen daar volgend jaar ook fosfaatrechten bij. Vooruitlopend op die verandering van de wet hebben onze agrarisch NVM-makelaars dit jaar bij de verkoop van boerderijen van stoppende melkveehouders, waar ook rechten bij zitten, deze benoemd als generieke rechten. Agrarische ondernemers die nu in de knel komen, doordat zij grotere stallen hebben gebouwd, maar als gevolg van de nieuwe wetgeving daarvoor niet genoeg generieke rechten bezitten, kunnen deze nu bemachtigen en direct gebruikmaken van de stallen.

Referentiepunt

De regelgeving rond fosfaatrechten, die hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar gaat gelden, is gebaseerd op de generieke rechten die zijn vastgesteld op 2 juli 2015. Dat is de basisreferentie, het nulpunt van waaruit gerekend wordt. Die generieke rechten kunnen worden overgedragen bij de overdracht van een geheel bedrijf, aan één of meer collega-melkveehouders. Voorwaarde daarbij is wel dat de inbrenger helemaal stopt met zijn bedrijf, anders gaat dit niet op.

Rekenmodel

Agrarische makelaars zijn druk bezig met een rekenmodel dat uitgaat van de waarde van het fosfaat. Per koe is ongeveer 40 kilogram fosfaat nodig. Dit resulteert in de huidige markt in een waarde per koe die van dag tot dag varieert. Voor informatie over de dagprijs kunnen agrarisch ondernemers contact opnemen met een makelaar. Die vertalen het vervolgens naar de generieke rechten. En uit die generieke rechten resulteert weer een aantal kilogrammen fosfaat.

‘Onze werkwijze is door RVO.nl goedgekeurd’

Onvoorwaardelijke overdracht

Als agrarisch NVM-makelaars bemiddelen we bij de overdracht. Er is zeker geen sprake van handel. Dit hebben wij ook neergelegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij gaan over de overdracht van rechten en straks dus ook van de fosfaatrechten. Onze werkwijze is door hen goedgekeurd. Er is hierbij sprake van een onvoorwaardelijke overdracht van de generieke rechten.

Generieke rechten op naam

Op het moment van overdracht van het bedrijf, ontvangt de stoppende boer zijn geld en krijgt de doorgaande boer zijn generieke rechten op naam. Waarschijnlijk worden vanaf volgend jaar de fosfaatrechten bij overdracht met 10 procent gekort. Daardoor worden ze ook weer duurder. Vandaar dat voor die tijd nog veel boeren proberen deze generieke rechten te verkrijgen. Er is nu al sprake van een fosfaatreductieplan voor 2017 op basis van de gehouden stuks vee op 2 juli 2015 en 1 oktober 2016.

‘We willen de markt zoveel mogelijk zichzelf zijn werk laten doen’

Korting

Er is bovendien een verschil in overdracht van rechten bij grondgebonden en niet-grondgebonden melkveehouders. Met de aankoop van de generieke rechten wordt per 1 januari 2018 gekort op basis van de oorsprong van de rechten. Stel dat een grondgebonden boer nu de rechten koopt van een niet-grondgebonden bedrijf, dan worden de aangekochte rechten per 1 januari 2018 maximaal met 8,3 procent gekort. De eigen (grondgebonden) rechten van de koper worden niet gekort. Als volgend jaar de nieuwe fosfaatwetgeving van kracht wordt, kunnen agrarisch NVM-makelaars ook bemiddelen bij het overdragen van fosfaatrechten tussen boeren onderling. We willen de markt zoveel mogelijk zichzelf zijn werk laten doen. Nogmaals: wij handelen beslist niet, maar bemiddelen slechts. In het belang van onze agrarische klanten.

Laatste reacties

 • ghsmale

  de handel in lucht gaat weer beginnen,
  met het verschil dat,
  het melkquotum was gebaseerd op meerder jaren,
  de fosfaat rechten op één dag

 • deB.


  200 kg fosfaat...vraagprijs over de 200 euro! dik 40000 aftikken voor
  nog geen 5 koeien meer melken.... wat een zotheid is het geworden! walgelijk
  Melkprijs zal met dit prijsniveau achter in de 30 cent moeten blijven... anders totaal onhoudbaar verdienmodel

 • arendsoog

  Melk quotum tijd 2 euro de liter
  Konden we het ook allemaal recht rekenen
  Wie dat niet kon is melkt nu niet meer
  Dan is het nu voor een schijntje

 • kleine boer

  @deB. wat kosten die van jou dan?

 • deB.


  Als je deze tijd gaat vergelijken met het quotumtijdperk, sla je de plank mis.

  Elke liter kon je melken, plus het jongvee er gewoon naast houden, nu moet het jongvee de deur uit met alle gevolgen van dien....vul maar in. Dit is maar een voorbeeld, over de rest van de kosten structuur maar te zwijgen!

 • Gat

  Melkquotum was duurder, alleen de melkprijs stabieler.
  Mja fosfaatrechten, als overheid productie per koe door aannames waar ze heel goed in zijn 10% omhoog zet, jah dan kun je op 100 gve weer flink in de buidel of vee ruimen. Ja ik verschiet van niks meer. Het zijn mooie draaiknoppen om de veestapel te verkleinen.

 • wmeulemanjr1

  Melkveehouderij in de rest van de Eu lacht zich kriek om Nederlandse maatregelen.

 • a van Gerwen

  @gat, daar heb je een punt. De fosfaatnorm per koe is met een pennestreek aangepast (meestal ten nadele van de agrarier), met alle gevolgen van dien.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.