Commentaar

12 reacties

‘100% biologisch voedsel is utopie’

Het is een utopie om de wereld te voeden met biologisch voedsel. Realisten wisten dit al langer; wetenschappers hebben het nu onder FAO-vlag met cijfers gestaafd.

In het vakblad Nature Communications wordt zelfs gesteld dat 100% biologische landbouw ten koste gaat van natuur en tropisch regenwoud. Dit komt hard aan in biologische kringen.

De wetenschappers onder leiding van de Zwitser Adrian Müller gaan in hun berekeningen uit van 9 miljard mensen in 2050. Om al die monden te voeden moet de huidige productie met de helft stijgen. Dit is nu al een serieuze opgave. Verandering van klimaat trekt een serieuze wissel op de productie. Nieuwe, moderne technieken zijn nodig om gewassen aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

‘De suggestie om de veestapel in te krimpen is niet realistisch’

Met de toenemende welvaart stijgt ook de vraag naar vlees en eieren. Een hogere dierlijke productie kost extra areaal. De suggestie om de veestapel in te krimpen is niet realistisch. Dit geldt ook voor het idee dat voedselverliezen (tijdens oogst, transport of bewaring) tot nul kunnen worden teruggebracht.

Een zekere bulkproductie blijft noodzakelijk om de wereldbevolking te voeden. ‘Bulk’ heeft voor sommigen een negatieve associatie, maar staat voor efficiënte benutting van arbeid, kapitaal en grondstoffen. Dit alles kan binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid. Daarnaast is er volop ruimte voor nichesegmenten als biologisch.

Laatste reacties

 • alco1

  Prima analyse.

 • farmerbn

  100% biologisch is a-sociaal maar boeren zouden wel meer respect krijgen en een dikkere boterham. Ik ben wel voorstander voor meer biologisch want het aanbod wordt daardoor lager.

 • alco1

  @Farmerbn.
  Meer biologisch dan de vraag of zoals je zegt 100 %.
  Dan keldert de prijs waardoor dus geen dikke boterham en gangbaar krijgt een trap na.
  Een te weinig voedsel op de totale markt creëren wij niet in Nederland.
  Nee. Als biologisch wat wil, dan moet het zijn markt afschermen.

 • mr X

  Ik denk wel dat de gangbare industrie veel kan leren van de biologische. Dit zien we nl bij de biologische legpluimvee. één ding is zeker dat de bestrijdingsmiddelen best naar beneden kunnen. Grote verschillen zijn ook te zien bij de gangbare. Er zijn veel prutsers in de gangbare die teveel bestrijdingsmiddelen gebruiken. Die verpesten het voor de gangbare industrie.

 • Bertus Buizer

  Naar mij bekend zijn de resultaten van de nieuwe studie helemaal niet hard aangekomen in biologische kringen. Bij de internationale pers ook niet. Er wordt over het algemeen toch wat anders tegenaan gekeken dan in Boerderij en Volkskrant.

  Het Franse dagblad Le Monde is positief over de uitkomsten van deze nieuwe studie in Nature Communications. Het blad schrijft:
  '100% biologische landbouw zou de wereld in 2050 kunnen voeden'
  en
  'Fransen die minstens 70% biologische producten consumeren, hebben hun vleesconsumptie met 50% verminderd'. Zie:
  <>

  The Guardian schrijft dat biologische landbouw de wereld in 2050 bij een bevolking van 9 miljard of meer kan voeden zonder veel groei van het areaal landbouwgrond. Dat is, zo citeert die krant, mogelijk door de biologische productie te combineren met een toenemend vegetarisch dieet, een goede aanpak om de voedselverspilling te verminderen en terugkeer naar de traditionele methoden om stikstof in de bodem te fixeren in plaats van kunstmest te gebruiken. Zie:
  <>

  Er zijn meerdere wegen naar Rome, maar biologische landbouw heeft volgens mij de beste papieren voor een toereikende duurzame voedselvoorziening. Zie:
  <>

  <>

 • agrobosbouwer

  Waarom komt de samenvatting van de uitkomsten van hun studie door de auteurs zelf een stuk evenwichtiger op mij over dan veel samenvattingen die ik er in de media (en hierboven) van heb gezien?

  "Organic agriculture is proposed as a promising approach to achieving sustainable food systems, but its feasibility is also contested. We use a food systems model that addresses agronomic characteristics of organic agriculture to analyze the role that organic agriculture could play in sustainable food systems. Here we show that a 100% conversion to organic agriculture needs more land than conventional agriculture but reduces N-surplus and pesticide use. However, in combination with reductions of food wastage and food-competing feed from arable land, with correspondingly reduced production and consumption of animal products, land use under organic agriculture remains below the reference scenario. Other indicators such as greenhouse gas emissions also improve, but adequate nitrogen supply is challenging. Besides focusing on production, sustainable food systems need to address waste, crop–grass–livestock interdependencies and human consumption. None of the corresponding strategies needs full implementation and their combined partial implementation delivers a more sustainable food future."

 • agrobosbouwer

  En het Belgische dagblad De Morgen bijvoorbeeld bericht over deze studie onder de kop BIOLANDBOUW KAN DE WERELD VOEDEN, MET MINDER VLEES een stuk genuanceerder:

  "Overschakelen op biologische landbouw verlaagt de uitstoot van broeikasgassen zonder de productie drastisch te verlagen of meer areaal in te nemen. Maar dan zijn er wel extra inspanningen nodig, blijkt uit een studie in Nature.

  De groeiende wereldbevolking en veranderde eetpatronen vragen veel grotere oogsten tegen 2050. De landbouw zal dan veel meer energie, water en oppervlakte nodig hebben dan nu, met dramatische gevolgen voor het milieu. Voorstanders van biolandbouw denken die impact te kunnen verminderen, tegenstanders vrezen lagere oogsten zodat er dus juist meer areaal nodig zal zijn.

  De nieuwe analyse in Nature Communications geeft ze allebei deels gelijk. Bij onveranderde voedingspatronen en een blijvende focus op vlees vraagt biolandbouw inderdaad een groter areaal dan industriële veeteelt. Dat areaal concurreert met belangrijke CO2-opslagvaten zoals wouden, draslanden en savannes.

  Maar biolandbouw kan wel degelijk helpen om 9 miljard mensen te voeden in 2050, stelt de studie, op voorwaarde dat de consumptie van vlees wordt teruggedrongen en de strijd tegen voedselverspilling wordt opgevoerd. In dat scenario verlaagt biologisch boeren het pesticidenverbruik aanzienlijk, net als de uitstoot van broeikasgassen en stikstofvervuiling."

 • Bertus Buizer

  De laatste link in mijn reactie hierboven moet zijn:
  <>

 • Bennie Stevelink

  "De reacties zijn helemaal niet hard aangekomen in biologische kringen", zegt @Bertus Buizer. Als ik de lange reacties en de waslijst van links zie heb ik de indruk dat het bij Bertus zelf en @agrobosbouwer wél hard is aangekomen.

 • agrobosbouwer

  @Bennie Stevelink
  Klopt, het is inderdaad een prima onderzoek!

 • alco1

  Beste mensen. Wat eigenlijk een geneuzel over biologisch.
  Het principe van biologisch is geen chemie en geen kunstmest.
  Als biologische grond nu dus voldoende bemest mag worden met compost, dan kan 100 % voeding gegarandeerd worden.
  Echter zoals het nu gaat, is biologisch nog afhankelijk van gangbaar voor de compost.
  Maar als we al de feaces kunnen gebruiken is alles ook weer circulair.
  Dus als de biologische echt wat willen doen, dan moeten zij die feaces gescheiden opvangen van al die wasmiddelen en medicijnen e.d.

 • WGeverink

  Als boer zijn we helemaal niet geinteresseerd om de wereld te voeden. We produceren het voedsel waar de consument om vraagt. Wordt het door de grote vraag en hoge prijs interessant om biologisch te boeren dan zal de overstap vanzelf gemaakt worden. Voor Bertus & Co: Ook biologisch voedsel kan niet worden geproduceerd voor mensen zonder geld en vooral de allerarmsten op onze aardbol zullen het nog moeilijker krijgen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.