Commentaar

20 reacties

‘Meer onderzoek nodig naar insecten’

Het gaat slecht met de insecten. Daar kan niemand meer omheen na publicatie van het opzienbarende internationale onderzoek naar de hoeveelheid insecten in 63 Duitse natuurgebieden. Die is in minder dan 30 jaar met driekwart afgenomen.

Slecht nieuws, niet alleen voor natuurliefhebbers, ook voor de landbouw. Veel teelten zijn afhankelijk van insecten – direct vanwege bestuiving, indirect omdat landbouw ondanks alle moderne techniek nog altijd leunt op biologische kringlopen. Daar maken insecten deel van uit. Als daarmee iets zo fundamenteel niet goed gaat, is dat zorgwekkend.

Er is niet gekeken naar zeldzame soorten, maar naar alle soorten. En niet in landbouw- maar in beschermde natuurgebieden. Wat blijkt? Er zijn grote verschillen in aantallen en soorten, afhankelijk van het gebied. Maar de achteruitgang is overal even sterk.

Veel is onduidelijk

Alle deskundigen noemen de landbouw als mede-oorzaak. Maar ook altijd met een slag om de arm. Want veel is onduidelijk. Er zijn in 30 jaar erg veel dingen veranderd: klimaat, grondgebruik, teeltmethoden, middelengebruik, ontwatering, landinrichting. Welke stap is doorslaggevend geweest? En wat speelde er buiten de landbouw?

Verklaring en actie

De roep om snelle maatregelen zal nu toenemen. Begrijpelijk. Maar dadendrang is ook een risico. Het verdwijnen van insecten schreeuwt om een verklaring en om actie. In die volgorde.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  De bewijsvoering tegen de neonicotinoïden is zeer sterk, maar zelfs als dat nog steeds in twijfel wordt getrokken, is er meer dan genoeg reden het voorzorgsprincipe toe te passen en deze stoffen te verbieden. We kunnen het ons niet permitteren steeds weer om verder onderzoek te vragen. Binnenkort zullen de insecten zijn uitgeroeid en zijn we zelf aan de beurt.

 • veelust

  Stemming makerij

 • veelust

  Stemming makerij

 • melkveehouder .

  @veelust. Dit was ook mijn eerste gedachte. Maar ik heb me de moeite genomen om op google ( de bevindingen van) Henk Tennekes te screenen. En dan wordt je toch even stil. Tennekes is wetenschapper en stond oorspronkelijk aan de kant van de chemische industrie. Totdat zijn bevindingen gingen botsten met zijn moraal.

  Zijn verhaal heeft me toch wel aan het denken gezet en het is niet goed om dit even weg te wuiven. Als hij daadwerkelijk helemáál gelijk heeft, dan graven we ons eigen graf omdat de verspreiding via grond- en oppervlaktewater plaatsvindt. Een sluipmoordenaar met lange(re) incubatietijd zoals op google valt te lezen.

 • E. van Eyk

  niet te vergeten klimaat verandering

 • melkveehouder .

  Toets op google ‘ Henk Tennekes toxicoloog’ en lees zijn verhaal eens. Pas dan kun je hierover zinnig discussiëren.

 • Henk Tennekes

  #melkveehouder. Dank voor deze woorden. Het is inderdaad zo dat ik gewetensproblemen kreeg door mijn kennis over de neonicotinoïden. Ik had niet meer rustig kunnen slapen als ik die kennis niet had gepubliceerd en niet alarm had geslagen. Er staat veel te veel op het spel. We kunnen niet overleven zonder insecten. Ze zijn noodzakelijk voor de bestuiving van gewassen, dienen als voeding voor veel diersoorten, en houden door afbraak van organisch materiaal de bodem vruchtbaar. Als we ze uitroeien met neonicotinoïde insecticiden, graven we ons eigen graf. We kunnen het tij nog keren door een verbod op deze insecticiden, maar we kunnen het verbod niet eindeloos uitstellen. De stoffen zijn moeilijk afbreekbaar, en sommige doen niet veel onder voor DDT, dat nog overal in het milieu voor komt, en zelfs in poolgebieden is aangetroffen. Het is ook niet de schuld van de boeren dat dit is gebeurd. Zij hebben gewerkt met middelen die waren toegelaten. Ik neem het de toelatingsautoriteiten kwalijk dat ze mijn bewijsvoering niet serieus hebben genomen en toestonden dat één van de meest gevaarlijke insecticiden ons cultuurlandschap verontreinigde. Ik heb op 25 mei 2011 voor de collegeleden van het Ctgb in het Bijenhuis in Wageningen een voordracht gegeven in het kader van de herbeoordeling van de neonicotinoíden en daar later in het rapport van het Ctgb niets van terug gevonden.

 • alco1

  @Melkveehouder.
  Als ik een verslag lees van Tennekes in de stentor, inzake fipronil, dat leert mij hoe bepaalde mensen angsten kunnen overbrengen.
  Als een beveiligingsambtenaar zegt dat er een kans bestaat dat er een aanslag gepleegd kan worden op Schiphol, dan zal dit ook zijn weerslag hebben.
  En de kans daarop is groter dan de kans op schade van fipronil.
  Daarbij dat erkende instanties niets met de waarschuwingen doen van Henk, bewijst ook genoeg.
  Zelfs met onschuldige natuurlijke mest worden maatregelen getroffen en dan niet met alles waar Henk voor vreest?

 • frl

  Deze zomer genoten van zwaluwen scherend over het weiland, soms wel bij de 100 stuks vlogen mooi over het perceel wat bemest was met stromest, maar ja dat houd nu allemaal op, de mest moet in de grond en mijn grupstal moet ook weg.

 • koestal

  Als ik 20 jaar geleden op een mooie zomeravond een eindje met de auto reed ,had ik toen ik thuiskwam een vieze voorruit vol met dooie insecten, dat overkomt me nu helemaal niet meer !

 • melkveehouder .

  @alco1. Ik wil je er niet op aanvallen dat jij kennelijk bepaalde gevoelens hebt over een verslag in de stentor over fibromil. Dat mag, maar daar gaat het niet over. Maar ik vind het wel heel jammer dat je niet de moeite neemt om je te verdiepen. Want ik zou zo graag op inhoud van gedachten wisselen, en niet op basis van gevoelens. We verwijten anderen vaak dat ze maar wat roepen zonder kennis van zaken. Die fout moeten wij niet willen maken, want daar is dit veel te belangrijk voor.

 • alco1

  Wat ik duidelijk wil maken is dat als iemand overtrokken beweringen doet, niet meer serieus genomen wordt en zijn eigen hand daardoor verspeelt.
  Natuurlijk is het zeer belangrijk dat we zorgen voor een goede habitat.
  Zo was ik vorige week nog in het bijenmuseum op Rhodos en het vlinderparadijs aldaar.

 • melkveehouder .

  @alco1. Waar baseer jij op dat Tennekes overtrokken beweringen doet? Daar vind ik geen aanleiding voor. Het sterke punt in het verhaal van Tennekes ( wat je op google kunt vinden) is dat hij stelt dat er weliswaar veel specialisten rondlopen, maar veel te weinig generalisten. Juist daardoor ziet niemand de verbanden en het gevaar.

  Overigens was ik vergeten te reageren op je stelling ' dat erkende instanties er niets mee doen bewijst genoeg'.
  Als landbouw schieten we vaak op 'erkende instanties' die met onderzoeksrapporten zwaaien waar de politieke bemoeienis van afdruipt.

  Gaan we dan nou beweren dat dit in het geval van Tennekes niet mogelijk zou zijn?
  Wie verliest er dan zijn geloofwaardigheid?

 • alco1

  Heb je zijn artikel gelezen in de krant?
  Bewezen overtrokken?
  We weten het niet!
  Dat andere wetenschappers schrijven dat je wel 10 miljoen eieren moet eten om last te krijgen zegt toch ook iets!
  Zo worden we als consument van hot naar her gegooid.
  Maar laten we dan één aspect niet uit het oog verliezen.
  We horen nu niets meer over de gevolgen van fipronil.
  En dat zet je toch aan het denken: "Wie moet je geloven".

 • Bennie Stevelink

  Wat duidelijk naar voren komt is dat milieuactivisten een geloofwaardigheidsprobleem hebben. Dat hebben ze aan zichzelf te danken.
  Ik herinner mij nog de HCH-affaire in Twente begin jaren tachtig. Het bleek volledig uit de duim gezogen.
  De zureregen waarbij betrokkenheid van de veehouderij uit de duim was gezogen.
  De hetze tegen glyfosaat, waar men plotseling belangstelling voor kreeg, pas nadat Monsanto gewassen genetisch gemodificeerd had tegen glyfosaat.

  Het enigste wat mij interesseert is waarheid. Wat de waarheid is kan ik niet beoordelen. Ik kan dan ook geen uitspraak doen over de veiligheid van een bepaald middel. Allerlei bijkomende feiten geven daarentegen wel een indruk van de geloofwaardigheid.

 • oorspronkelijk

  keiharde zakenman als je niets over fipronil wil horen
  65/75 miljoen schade voor de sector
  pens bestendig vet is ook volop in discussie
  iedereen gaat gewoon door
  wie klopt zich op de borst van de beste voedingsantecedenten
  zo geef je wel toe dat niet de zorg maar cash de drijfveer is
  hier speelt de anti handig op in

 • alco1

  @oor. Je laat met je eerste zin weer zien dat je er weer niets van snapt.
  Natuurlijk moet fipronil tot de bodem uitgezocht worden en nul tolerantie zou het beste zijn.
  Maar juist de overtrokken bezorgdheid heeft de grootste schade veroorzaakt.
  Met dank aan Tennekes.

 • oorspronkelijk

  beste alco 1
  Er is ingegrepen dan is er sociaal voor de consument veiligheid.
  dan moet je zorgen maken over de gevolgen voor de sector
  inderdaad mijn pijnpunten liggen op een ander vlak dan de jouwe
  zure regen is teruggedrongen blijkt in vele rapporten
  daarom wordt -mestgeïnjecteerd-oeb in de melkgemeten-auto met katalysator- andere aanpassingen
  als je gehersenspoelt bent met het idee dat alles tegen je is :gefeliciteerd.

 • alco1

  Je bent het eigenlijk niet waard om op te reageren oor.

 • Mark Nova

  Meer onderzoek of minder spuiten? In elke boardroom van aardappelverwerkende industrie is bekend dat 21x spuiten van de aardappel elk seizoen buiten proportioneel is en zeer belastend. Toch wordt niets tot weinig geinvesteerd in alternatieven.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.