Commentaar

‘Landbouwminister moet daadkrachtige regisseur zijn’

Landbouw moet verduurzamen met innovaties. En snel. Dat kan alleen door intensief samen werken.

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte III is positief ontvangen in de landbouw. Vooral ook omdat er weer een minister van landbouw komt. En die krijgt ook nog eens veel geld – € 0,5 miljard – voor nieuw beleid mee. Beleid dat vooral is gericht op innovatie en ondernemerschap van de boeren.

Geen krimp veestapel

Zo moet de landbouw in 2030 maar liefst 3,5 megaton minder broeikasgassen uitstoten. Gelukkig krijgen hiervoor technische maatregelen de voorkeur boven inkrimping van de veestapel. Bijvoorbeeld door een betere mestbehandeling, grondwatermanagement (peilgestuurde drainage) en verhoging van organischestofgehaltes in de bodem. Maar veel van deze groene maatregelen kosten boeren, zeker in eerste instantie, geld. Hoe dat dan gefinancierd moet worden om dit snel van de grond te krijgen, is niet benoemd. Wel belangrijk, want als het met deze technische maatregelen niet lukt, gaat alsnog het mes in de veestapel.

Verstoorde marktmacht en oneerlijke handel

Boeren en tuinders krijgen in de keten nadrukkelijk meer steun in het regeerakkoord. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bijvoorbeeld, moet verstoorde marktmacht en oneerlijke handelspraktijken aanpakken. Daarnaast gaat de ACM erop toezien dat boeren extra worden beloond als afnemers voor hun producten ­bovenwettelijke eisen stellen. Dat biedt kansen om groene investeringen sneller lonend te maken voor boeren. Zoals nieuwe technologie en managementsystemen die uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen, drijfmest en kunstmest beperken.

Intensieve samenwerking vereist

Boeren krijgen van Rutte III de kans om met innovaties de landbouw een stuk duurzamer te maken. Maar of dat gaat lukken, is allerminst vanzelfsprekend. Het vergt hoe dan ook een intensieve samenwerking tussen boeren, onderzoek, bedrijfsleven en overheid. En dat kan alleen slagen onder leiding van een daadkrachtig regisseur. Hopelijk is de nieuwe landbouwminister dat.

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.