15 reacties

‘Boer en tuinder onmisbaar in klimaatbeleid’

De agrarische sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbeleid, vindt Marc Calon. De sector is niet het probleem, maar deel van de oplossing.

Binnenkort staat het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met de koning op het bordes. De agrarische sector is onmisbaar voor de ambities van het kabinet, ook voor het naar verwachting uitdagende klimaatbeleid. De afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs zullen leidend zijn. Vertalen we die naar de agrarische sector, dan moeten we aan de bak. Dan zijn de doelstellingen van vermoedelijk tientallen procenten reductie in de uitstoot van broeikasgassen scherp en misschien zelfs onhaalbaar.

Dat we deze uitdaging niet uit de weg gaan, heeft de sector al bewezen. We liggen ten opzichte van de Kyoto-doelen voor op schema (inmiddels 27% reductie ten opzichte van 1990). Geen reden om genoegzaam achterover te leunen, we moeten een tandje bijsteken om de volgende stap te zetten. De zwaarste opdracht is immers de stap naar de laatste procenten reductie.

'Met windmolens, precisielandbouw en WKK dragen boeren juist bij aan het oplossen van het klimaatprobleem.' - Foto: Ton Kastermans Fotografie
'Met windmolens, precisielandbouw en WKK dragen boeren juist bij aan het oplossen van het klimaatprobleem.' - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Energie van boer en tuinder

Maar ook dat kunnen we. Door bijvoorbeeld het potentieel van de 150 miljoen vierkante meter daken op boeren- en tuinderserven te benutten voor de productie van zonne-energie. En als we daar het potentieel van de daken en bedrijfsterreinen van de verwerkende industrie bij optellen, dragen we als agrarische sector aantoonbaar bij aan de nationale doelen.

Met groen gas door vergisting van biomassa, het benutten van aardwarmte en inzetten van warmtekrachtkoppelingen, windmolens op het erf en besparing in verbruik door precisielandbouw, levert de agrarische sector een onmiskenbare bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Ook besparen we op energiegebruik en daarmee verminderen we de CO2-uitstoot. Het wordt weleens vergeten dat inmiddels 40% van de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Nederland van een boeren- of tuinderserf komt. Binden van CO2 (koolstof) in de bodem via organisch materiaal is eveneens een optie, om de Parijs-doelstellingen te realiseren. En we werken aan een betere bodem en biodiversiteit.

‘De agrarische sector is niet het probleem maar een deel van de oplossing’

Nieuwe verdienmodellen

We zullen de komende jaren op deze lijn doorgaan en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. De agrarische sector is daarom niet het probleem, zoals door de milieubeweging en commentatoren aan de zijlijn steeds wordt beweerd, maar we zijn een deel van de oplossing. Ik ontken niet dat we als sector nog een aantal kwesties fundamenteel hebben op te lossen, want dat zou de kop in het zand steken zijn. Wel gaan we voor een maatschappelijk gewaardeerde sector die een merkbare bijdrage levert aan de ambities van het nieuwe kabinet en de samenleving.

De agrarische sector zal de komende jaren veranderen. De diversiteit in bedrijven zal toenemen, de productie wordt in alle schakels van de keten volledig transparant, nieuwe technologie zal zijn intrede doen en precisielandbouw neemt een vlucht. Tegelijkertijd zet de sector in op versnellen van de circulariteit en sluiten van grondstofkringlopen. We zijn al even op weg in de transitie naar een duurzame agrarische sector.

Ambitieuze doelen

Geef de agrarische sector ambitieuze doelen mee en stimuleer het ondernemerschap en de innovatie, dan zal de sector aantonen dat de ééndimensionale oplossingen die de milieubeweging voorstelt, geen serieuze weg zijn naar een duurzaam, welvarend en gezond Nederland. Ondernemerschap, samenwerken in de keten en antwoord geven op de maatschappelijke vraag, is de kracht van onze agrarische sector.

Deze opinie is ook gepubliceerd in dagblad Trouw.

Laatste reacties

 • jaantjes1

  Wijze, nuttige opmerkingen. Verademend, ik neb in het verleden wel eens anders gehoord. Juiste toon en op de juist plaats (krant: Trouw).

 • WGeverink

  Het klimaat veranderd altijd, CO2 is plantevoedsel en de temperatuur is al sinds 18 jaar niks opgewarmd. We hoeven niks geen drukte te maken.

 • haj146

  Zonnepanelen en windmolens kosten meer energie om ze te maken dan ze ooit weer opleveren.! Tevens zullen ze een keer bij t chemisch afval moeten. Wanneer houdt deze klimaat gekte nu op..... Net of we de wereld aan het vernietigen zijn met onze koeien, varkens etc. Dat fossiele brandstoffen ooit opraken is een feit, maar biomassa etc draagt daar niks aan bij!

 • alco1

  Circulair is de sleutel tot duurzaamheid en dat is de landbouw met zijn verbouw van voedingsmiddelen.
  Luxe middelen die delfstoffen souperen zijn het probleem.
  Ga nou niet dat probleem op de schouders van de landbouw leggen!!!!!!!

 • oorspronkelijk

  sjonge sjonge
  als het zeewater opwarmt komt dat natuurlijk door aardwarmte
  jammer dat daar niets aan te doen is
  daardoor zullen orkanen nog krachtiger worden
  dus geen zon energie maar aard warmte
  wat een mismakende anti klimaat orgie

 • Maas1

  Opwekking van Duurzame energie en energie neutraal werken levert geld op,het streept u energie kostenpost definitief weg.U mest stromen duurzaam verwerken reduceert u deze kosten post significant,deze investeringen en onkosten reductie maken de weg vrij voor verdere investeringen in overige bedrijfsmiddelen. Het is geen onzin maar realiteit.

 • oorspronkelijk

  delfstoffen en duurzame energie
  de agrarische sector is mede door automatisering in verzorgingseenheden gegroeid.ik bedoel aantallen vee
  grote trekkers die slempige grond veroorzaken
  electrische installaties die voeren en aanschuiven
  mest robots-- boxen uitkabbers tevens instrooiers
  dataopslag en signalering +aansturing koeverkeer
  koeien binnen meer maaien /mest rijden
  de luxe en arbeidsverlichting gaan hand in hand
  waarom mag de burger geen luxe
  omdat wij overproductie realiseren houden ze over aan het voedingsbudget
  niet dat ik de oplossing heb maar in gesprek gaan kan oplossingen brengen
  ipv het ontkennen dat ook de landbouw profiteert van arbeidsverlichting en ergieverslindende systemen

 • moi !

  Er zal meer met harde cijfers gewerkt moeten worden . Het draait uiteindelijk toch om de feiten. Niet iets gaan doen dat niet goed onderbouw is.

 • Maas1

  @Oorspronkelijk ik begrijp niets van je stelling name,wie zijn wij om de burger welke wij ook zijn geen luxe toe te wensen,automatisering en robotica e.d. technieken vergen uiteraard energie.Kijk omhoog daar hangt een enorme energie bron maak daar gebruik van,hou toch eens op met dat negativisme, wees positief. De landbouw is een sterk fundament onder de Nederlandse samenleving en economie in zijn vele facetten.Wees trots wij zijn boeren van het beste soort!

 • oorspronkelijk

  maas1
  ik betrek geen stellingen
  ik ben geen betweter
  ik reproduceer in korte bewoordingen wat ik hier lees.
  wel moet ik bekennen dat veel daarvan niet mijn samenlevingsvisie is
  het wij en zij denken werkt weinig verbindend
  reactie als 17.28-21206u snijdt wel houd
  maar het stigmatiseren van de medemens is weinig respectvol
  ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
  daarom heb ik per 31-12 abonnement opgezegd
  mijn reacties zijn geen maatstaf van mijn denken maar ergernissen over het feit dat de sector het ultieme klimaat milieu model is
  iedereen draagt een steentje bij aan oplossingen
  anders vind ik het narcistisch gedrag

 • Maas1

  @ oorspronkelijk,Het reproduceren van korte samenvatting kunnen ook gekleurd zijn,mede vorm gegeven door de belevingswereld van betreffende. Misschien zou u in overweging kunnen nemen om u visie te verwoorden,misschien geeft dat nieuwe zienswijze.

 • alco1

  Maas. Oor is een Gl er.
  Overal over oreren, maar geen verantwoordelijkheid nemen.

 • oorspronkelijk

  maas1 juiste analyse
  daarna vraagt u naar de bekende weg
  ergernis over stellingnames laten mij reageren
  het geluid van GroenLinks is de winnaar bij de verkiezingen.
  dat stukje samenleving breng ik hier naar voren omdat die visie meegaat wegen in de besluitvorming
  daarom niet provoceren door G.L.weg te zetten als no body
  er zijn G.L. die boeren of geboerd hebben onze kabouter oranjevrijstaat Roel van Duyn

 • Maas1

  Oorspronkelijk,GL heeft de kans gehad om hun stempel op de besluitvorming te drukken,men is weggelopen van de onderhandelingstafel,een gemiste kans men heeft landsbelang laten varen een partij onder leiding van een partijleider welke geen partij is maar een beweging,een hype welke op de golven van de tijd zal verdwijnen.Vele partijen in de politiek hebben geen uitgesproken mening laat staan een visie.Het enigiste wat men kan is overal tegen ageren,betweterig zonder een duidelijke visie voor een toekomst gericht Nederland.

 • alco1

  Holle vaten klinken het hardst.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.