Redactieblog

'Vruchtwisseling en landbouwvrijstelling'

Alles heeft een fiscale kant. Ook vruchtwisseling. Vruchtwisseling kan namelijk gevolgen hebben voor de toepassing van de landbouwvrijstelling.

Om gebruik te maken van deze vrijstelling moet de grond in het eigen landbouwbedrijf gebruikt worden. Teelt een andere ondernemer gewassen op de grond, dan is de waardestijging van de grond in die periode belast en niet vrijgesteld. Bij langdurige verpachting is de landbouwvrijstelling sowieso niet van toepassing. Bij vruchtwisseling ligt dat genuanceerder. Als het nodig is dat op grond van het eigen bouwplan de grond tijdelijk niet zelf gebruikt kan worden, dan kan de vrijstelling wél van toepassing zijn. Daarover bestaat heel oude jurisprudentie van de Hoge Raad.

Wisselbouw

Vruchtwisseling of wisselbouw is in veel gevallen nodig en in sommige gevallen zelfs wettelijk verplicht. Door het op één perceel na elkaar telen van verschillende gewassen worden bodemziekten voorkomen. Pas na enkele jaren komt hetzelfde gewas weer op het perceel terug. Veel gewassen hebben last van bodemziekten die veroorzaakt worden door aaltjes, schimmels en insecten. Zo hebben aardappels last van bodemmoeheid veroorzaakt door aaltjes, erwten na tuinboon last van fusarium-voetziekte en hebben bieten na gras last van emelten.

Onkruid onderdrukken

Vruchtwisseling is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid. Het ene gewas is een betere voorvrucht dan het andere, omdat bepaalde stoffen in de grond achterblijven of minder worden gebruikt. Zo laten vlinderbloemigen stikstof in de bodem achter. Diepwortelende gewassen verbeteren de bodemstructuur en gewassen die snel de grond bedekken werken onkruidonderdrukkend.

Waardestijging grond

Al met al is vruchtwisseling bedrijfseconomisch noodzakelijk en verstandig. Maar let wel op de gevolgen voor de landbouwvrijstelling. Wordt de grond voor meerdere jaren aan een ander ter beschikking gesteld, dan is de landbouwvrijstelling niet meer van toepassing. De waardestijging in die periode is dan belast. Wordt de grond maar voor één jaar niet zelf bewerkt, dan blijft de landbouwvrijstelling wel van toepassing. Toch iets om ook in het bouwplan rekening mee te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.