Redactieblog

1 reactie

‘Meer mest nodig en mogelijk op deel bouwland’

De bodem boert achteruit is een veelgehoord geluid in de akkerbouw, maar ook in andere sectoren.

De productie per hectare van gewassen als aardappelen en bieten blijft maar stijgen. Tegelijkertijd zijn de bemestingsnormen de afgelopen jaren keer op keer aangescherpt. Volgens bemestingsdeskundigen onttrekt een goede oogst aardappelen of bieten met gemak 80 tot 90 kilo fosfaat per hectare aan de bodem. Dit jaar mag op een hectare bouwland 50 tot maximaal 75 kilo fosfaat aangewend worden uit dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen. Per saldo gaat er fosfaat mee met de oogst.

Fosfaattoestand

Welke norm van toepassing is, wordt bepaald door de fosfaattoestand; voor bouwland is dat afhankelijk van het zogenoemde Pw-getal. Ligt het Pw-getal onder 36 dan geldt fosfaattoestand laag met een bemestingsnorm van 75 kilo fosfaat per hectare. Bij een Pw tussen 36 en 55 geldt fosfaattoestand neutraal met 60 kilo fosfaat. Is de Pw hoger dan 55, dan geldt fosfaattoestand hoog met een norm van 50 kilo fosfaat.

Gecertificeerde grondmonsters

Om met hogere normen te kunnen rekenen dan 50 kilo, moeten er voldoende gecertificeerde grondmonsters zijn en moet dat per perceel worden doorgegeven op de Gecombineerde opgave. Dat gebeurt echter lang niet altijd. In dat geval geldt automatisch fosfaattoestand hoog dus de laagste norm. Op een groot aantal bedrijven blijft zo een bemestingsruimte van 10 tot 25 kilo fosfaat per hectare liggen. Op een akkerbouwbedrijf van 100 hectare kan dat oplopen tot 1.000 of zelfs 2.500 kilo fosfaat op jaarbasis, dat is 650 tot 1.650 ton runderdrijfmest.

Om hoeveel hectares het gaat is onduidelijk, schattingen lopen uiteen van tienduizenden tot meer dan 100.000 hectare bouwland over heel Nederland waar op die manier meer bemest kan worden.

Mestregels 2018-‘21

Het systeem van fosfaatbeoordeling en de gebruiksnormen gaat vanaf 2018 weer op de schop. De onderhandelingen voor de mestregels in de periode 2018-‘21 zijn begonnen. Maar als meer bemesting nodig is op bouwland, is dat in 2017 op een deel van de bedrijven nog mogelijk binnen de bestaande normen. En dat geldt ook voor een deel van het grasland.

Wilt u meer inzicht in de mestproblematiek; de huidige stand van zaken, de toekomst en de invloed die dit zal hebben op uw bedrijf? Kom naar het Boerderij Nationaal Mestcongres.

Eén reactie

  • koestal

    er is mest genoeg ,maar die mag er niet op

Of registreer je om te kunnen reageren.