Redactieblog

‘Brussel en Amsterdam kennen geen gratis-geldluikje’

Brussels geld komt niet vanzelf los voor investeringen. Er staat in Brussel geen grote kluis, waar ondernemers een greep in kunnen doen.

Op de eerste landbouwborrel van dit jaar in Brussel was het vanouds gezellig.

Europarlementariërs nemen bij toerbeurt het gastvrouwschap (of gastheerschap) op zich. Deze keer had de Twentse politica Annie Schreijer-Pierik die rol op zich genomen.

‘Onze Marc Calon’

De CDA-politica weet in haar inleidende woorden altijd haarfijn haar relatie aan te geven met de mensen over wie ze het heeft. Het is “onze LTO-voorzitter” als het gaat over Marc Calon, “onze Eurocommissaris” als het gaat over Phil Hogan, maar “jullie kabinet” als ze de PvdA-VVD-coalitie bedoelt, of “jullie Frans Timmermans”, als ze de Nederlandse PvdA-Eurocommissaris aanduidt.

Sommige mensen horen bij haar, anderen wat minder, zo lijkt het. “Onze Marc Calon” was de bijzondere gast van Annie Schreijer. Schreijer kon zich nog herinneren dat zij ooit samen met Calon in Brussel waren geweest om op te komen voor de belangen van de akkerbouwers.

Calon spreekt duidelijke taal

Voor Marc Calon was het optreden bij de landbouwborrel een van zijn eerste publieke optredens als LTO-voorzitter. Calon schenkt klare wijn. Toen een Twentse ondernemer een pleidooi hield om het Junckerfonds aan te spreken voor zijn eigen innovatieve investering op gebied van mestverwerking, was Calons boodschap duidelijk: “Als je een goed verhaal hebt en je voldoet aan de voorwaarden, dan kom je er voor in aanmerking. Maar je moet niet denken dat je in Brussel een luikje kan opentrekken, waar het gratis geld zo uitrolt.”

Het Junckerfonds is eigenlijk niet meer dan een idee om met inbreng van Brussels geld investeerders en lidstaten aan te sporen geld te steken in duurzame innovaties, onder andere op het gebied van de landbouw. Het is geen grote kluis met geld in Brussel op het kantoor van Europees Commissaris Jyrki Katainen.

Dat klonk heel anders dan wat gastvrouw Annie Schreijer eerder die week tegen dezelfde ondernemer had gezegd. “Ik zorg er voor dat zo snel mogelijk het geld van onze Europees commissaris Katainen uit het Junckerfonds bij jullie terecht komt. Dat hebben we in Europa afgesproken.” Alsof ze zelf het Brusselse geldluikje bediende.

Geen gratis geld

Zonder direct te verwijzen naar de belofte van de CDA-politica zei Calon: “Ik verkoop geen sprookjes.” VVD-politicus Jan Huitema deed daar nog een schepje bovenop. Politici moeten niet doen alsof de euro’s in Brussel voor het oprapen liggen. “Ik ben ook verbaasd als hier weer geroepen wordt dat er zoveel miljoenen op de plank liggen. Er is geen gratis geld.”

Bovendien moet je niet in Brussel zijn om de financiering binnen te halen. Dat had “onze Phil Hogan” eerder die dag al aan Schreijer-Pierik duidelijk gemaakt tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement. Het Nederlandse loket (het Nederlands Investeringsagentschap) is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam. Maar ook daar is geen gratis-geldluikje.

Of registreer je om te kunnen reageren.