9016 x bekeken 27 reacties

'Politici draaien boer en tuinder rad voor ogen'

Marc Jansen
Niet de supermarkten maar politici zijn verantwoordelijk voor de verslechterde concurrentiepositie en lage marges voor boeren en tuinders, stelt Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Wat veel politici nu in de verkiezingstijd doen, is boeren en tuinders een rad voor ogen draaien door te stellen dat de slechte inkomenspositie voor boeren en tuinders wordt veroorzaakt door de scheve machtsverhoudingen in de keten. En dat zij die met wet- en regelgeving wel even zullen veranderen ten gunste van de sector. Dat is kiezersbedrog.

Zoals iedereen weet die de grondbeginselen van de economie kent: de opbrengsten van een ondernemer moeten hoger zijn dan zijn kostprijs. De opbrengsten van boeren zijn relatief laag, omdat de prijs die hij voor zijn product krijgt laag is. Dat komt door een ander grondbeginsel van de economie, namelijk die van vraag en aanbod.

'Veel agrariërs maken producten die zich niet onderscheiden'

Veel boeren en tuinders maken producten die zich niet onderscheiden. En het gaat veelal om grondstoffen voor de verwerkende industrie. Hierdoor is er voor die producten een Europese en zelfs een wereldmarktprijs. Bovendien wordt 75% van de Nederlandse productie geëxporteerd. Overvloed of schaarste is dan de meest bepalende factor voor de hoogte van de opbrengstprijs.

Supermarkten, hoeveel macht ze ook wordt toegedicht, hebben hier geen invloed op. Politici evenmin. Tenzij je als politicus de ambitie hebt om de maatschappij radicaal te hervormen en een staatsgeleide economie nastreeft.

'De kostprijs, dáár hebben politici invloed op'

Maar dan de kostprijs. Hier hebben politici wel degelijk invloed op. Elke wet, hoe goedbedoeld ook, legt een onderneming beperkingen op. Denk aan het strikte mest- en milieubeleid, de wet dieraantallen, fijnstofbeleid, ruimtelijk ordeningsbeleid, enzovoort. Hierdoor stijgt de kostprijs. Of daalt het productievolume. En niet zelden treden beide verschijnselen tegelijkertijd op. Politici die moord en brand schreeuwen dat het toch een schande is dat boeren en tuinders de kostprijs niet vergoed krijgen, zouden de hand in eigen boezem moeten steken en beseffen dat zij hier vooral de oorzaak van zijn.

Politici die moord en brand schreeuwen dat het toch een schande is dat boeren en tuinders de kostprijs niet vergoed krijgen, zouden de hand in eigen boezem moeten steken en beseffen dat zij hier vooral de oorzaak van zijn.

'Politiek zou voelbare lastenverlichting voor boer moeten doorvoeren'

Niet de supermarktbranche maar de politiek is verantwoordelijk voor de verslechterde concurrentiepositie en lage marges voor boeren en tuinders. Het zou politici sieren als zij significante en in de portemonnee voelbare lastenverlichting voor de land- en tuinbouwsectoren zou doorvoeren in de volgende kabinetsformatie. Politici kunnen boeren helpen met lastenverlichting en vermindering van kostprijsverhogende wet- en regelgeving. De komende maanden zal uitwijzen of het realisme in de politiek terugkeert en politici niet terugvallen in hun grondhouding en aloude reflex van wet op wet en regel op regel stapelen. Met kostprijsstijging en verslechtering van de concurrentiepositie tot gevolg.

Compensatie voor bovenwettelijke eisen

Afnemers kunnen bovenwettelijke eisen stellen aan de productie. Voor deze extra, kostprijsverhogende eisen worden producenten gecompenseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bovenwettelijke dierwelzijnseisen die supermarkten stellen voor de huismerkproducten zoals het Beter Leven Kenmerk. Maar ook hier geldt dat de basis de Europese prijs voor vlees, melk, eieren, enzovoort, is. En deze komt tot stand op basis van vraag en aanbod. Hoog aanbod, lage prijs. Laag aanbod, hoge prijs. Leuker wordt het niet op agrarische markten.

Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel; de koepelorganisatie van de supermarkt- en foodservicebranche.

Laatste reacties

 • simpel boerke

  Mooi verhaal en er zit een kern van waarheid in. Maar de zwakke marktpositie wordt natuurlijk wel uitgebuit door de supermarken. Kijk alleen al naar ahold die met terugwerkende kracht prijsverlagingen doorvoert (hiezo scheve marktmacht), die hoe je het ook wendt of keert uiteindelijk op het bordje van de boer beland, de laatste maar ook de zwakste schakel. En je kunt de kostprijs wel verlagen door minder regelgeving, maar wie gaat dan met de marge lopen? Juist, de supermarkten die je het het mes wederom op de keel zetten om de marge op te eisen.

 • G. Peltjes

  Juist en over de langlopende wurgcontracten hoor je hem ook niet.

 • deB.

  We worden door politiek en retail kapot gemaakt! Of beter, dat is al gebeurd

  De zin is er helemaal af, wie gaat dit nog doen in de toekomst?? Op een naïeve boer na, NIEMAND

  Er is helemaal niks meer aan

 • Bennie Stevelink

  "Veel boeren en tuinders maken producten die zich niet onderscheiden".

  Als de coöperatie er vervolgens een product van maakt dat zich wél onderscheidt worden ze gedwongen het onder huismerk te leveren waardoor het zich weer niet onderscheidt en keihard op prijs kan worden uitgespeeld.

 • farmerbn

  Ik ben het helemaal met dhr Jansen eens. Het gaat niet om de verkoopprijs maar om de marge tussen verkoopprijs en kostprijs. Als Nederlandse boeren de laagste kostprijs hebben, kunnen de supermarkten het gunstigst hier kopen en kopen ze niet in het buitenland. Nederlandse politici moeten niet blijven schreeuwen over milieu, duurzaamheid en innovatie. Allemaal lariekoek en kletsen voor de buhne. Nee, politici moeten de boeren beloven dat ze er alles aan doen om de laagste kostprijs voor de boeren mogelijk te maken. Als die politici dat niet willen, dan gewoon eerlijk zijn en de boeren adviseren om in een ander land te gaan produceren.

 • agratax(1)

  Als de politiek het probleem van de te lage marge voor land en tuinbouw wil oplossen, zullen de open wereldmarkt voor landbouw producten moeten afschaffen of tenminste het verschil tussen Europese kostprijs en wereld marktprijs compenseren. Dit zal de politiek nooit doen, want dan krijgen we een koopkracht daling voor de burgers, die de omzet in luxe artikelen en daarmee het gevoel van vooruitgang doet dalen. Politiek onverkoopbaar en binnen de wereldhandel onacceptabel. Beschermt de lokale politiek zijn boeren en tuinders niet, dan zullen ze langzaam en zeker samen met het milieu ten onder gaan aan productie uitbreiding in de lage kosten landen De huidige internationale landbouw en voedsel politiek is niet duurzaam en garandeert zeker niet de voedselzekerheid.

 • Marco22

  Marc Jansen is een onbetrouwbare...........kwispelaar.

 • Schieven

  zodra de kostprijs daalt, zal de inkoopprijs ook dalen. Het is immers "klant is koning". Hoe meer er geproduceerd wordt, des te lager de opbrengstprijs. Kijk om je heen en zie dat diegene die goed verdienen, precies dat produceren wat de markt vraagt. Zowel kwalitatief als KWANTITATIEF. Het zij de boeren zelf die zo dom zijn, dat ze alles doen wat een afnemer vraagt, inclusief meer produceren. Het zijn de boeren zelf die zo dom zijn, dat ze gezamenlijk niet tot productie beheersing kan komen. Het melkquotum is HET voorbeeld.

 • fietskip

  Verkeerde conclusie Mark! De supers hebben er belang bij dat de producten zich niet onderscheiden. Ze zorgen hier zelf voor met bv huismerken. Waarom ze dit doen is omdat ze zo de kostprijs kunnen gebruiken van lage lonen landen om te onderhandelen met Nederlandse leveranciers. Zo dreigen ze met het kopen van producten uit die landen totdat de prijs voor hen laag genoeg is, en hebben ze toch de beste Nederlandse kwaliteit in hun winkel liggen. De politiek zal hieraan niets gaan doen want dan kom je aan het koopkracht plaatje van de burger. Kijk binnenkort maar met de verkiezingen hoe vaak het hier over gaat. De politiek moet hun kiezers (de burger) tevreden houden dus krijg je allerlei extra regels die kostprijsverhogend zijn. Dit is volgens mij de werkelijkheid, en het zal moeilijk worden om dit te doorbreken. Maar wacht niet te lang Mark want dan moet je de producten echt in het buitenland kopen en gaat de koopkracht van de burger omlaag!

 • simpel boerke

  @schieven, gezamelijk tot produktiebeheersing mag je niet komen omdat je dan de MMA op je dak krijgt, want de consument (lees de kiezers) moeten ten alle tijden beschermd worden.

 • agratax(1)

  Marc Janssen zal de eerste zijn die opstaat om iedere vorm van markt macht van de producenten, lees boeren af te straffen via de monopolie waakhond. Als de Supers tot een vorm van inkoop macht komen horen we dhr. Janssen niet en ook de politiek geeft dan niet thuis. Alles is gericht op omzet maken bij de handel in de ruimste zin en dan moeten de consumenten nog geld over houden voor luxe reizen. Al deze zaken zijn alleen mogelijk als de eerste levensbehoefte weinig kosten.

 • theorikyreintjes1

  De produktiebeheersing, het Europesemelkquotum is eraf! Nu is het streven naar de laagste kostprijs. Dit pakt totaal verkeerd uit voor de producent, de melkveehouders. Men wordt tegen elkaar uitgespeeld tot het doek valt. Voor mooie beloftes koop je niets. We praten hier wel even over de eerste levensbehoefte, voetsel! Er zijn er velen die voor minder actie gevoerd hebben. Zelfs de politie ging actie voeren op de snelwegen om wat meer te verdienen!!!

 • anton1937

  De grootgrutters en de supermarkten betalen de grote boerenbedrijven extra een hogere prijs en de Kleine te weinig. De NVV met Irene Jansen voorop maakt de kleine boer alleen maar armer.

 • Abalo

  Wet -en regelgeving zijn kostprijsverhogend en zullen niet meer afgebouwd worden. Nog amper 2% boeren in de samenleving, maar zeker een grote meerderheid van de kiezers die nog meer milieu en nog meer voedselveiligheid vragen.Kleiner marge versterkt de noodzaak aan groter volume ,en dit vereist dan weer meer kapitaal. Slotsom: het kapitaal haalt de bovenhand

 • J.W. de Kloet

  de overheid en de rest van de economie is er bij gebaat dat voedsel niet te duur gaat worden ze houden bewust de prijzen laag.

 • bankivahoen

  Marc Janssen heeft boter op zijn hoofd , retail ( lees Marc Jansen ) geeft politiek de schuld en de politiek doet omgekeerd. Uiteindelijk gebeurt er niets wat maar enigszins positief uitpakt voor de primaire sectoren. Dus over een 10-tal jaar is voedselproductie vrijwel geheel verdwenen naar lage loon landen en landen die wel begrijpen hoe men met fatsoen met levensbehoefte nummer 1 producenten om hoort te gaan! Het zal sneller gaan als iemand durft te vermoeden. Kijk maar naar de handelswaarde van agrarische bedrijven die is schrikbarend dalende.

 • Peerke1

  Kijk, hoe lager de eerste levensbehoeften zijn, hoe lager het minimum loon kan zijn. Hoe lager het minimum loon des te beter er geexporteerd kan worden voor lagere prijzen en daar profiteert de maakindustrie dan weer van. Daarom wordt de Boer al eeuwen uitgemolken.

 • koestal

  Veel beloven en niet geven ,doet de gek of boer in vreugde leven !

 • jaantjes1

  Wat een lul verhaal van Jansen. jammer dat de Boerderij dit zo plaats en dan ook nog zonder kritisch door te vragen want het verhaal zit vol tegenstrijdigheden. Zo zie je maar weer Marc Jansen; Wiens brood men eet wiens woord men (s)preek.

 • deB.


  WANNEER IS BIJ ONS DE MAAT VOL???

  Wat een zwalkbeleid van politiek.....!!!
  Nu weer RFC van zo'n kul regel..!!
  Wat laten we ons besodemieteren zeg

 • Farmer4life2

  Hoe duurzaam is het nog dat Nederland/boeren continu een overschot leveren? Waarom moeten wij boeren lijden onder de markt?

  Wij staan immers het verst van de markt af....

  Onze kostprijs is 43 cent. Exclusief rentabiliteit en eigen Loon is dat 34,5 cent gemiddeld. We zitten al in een hoge categorie. De kostprijs gaat zeker niet dalen in ons postzegel land als er zoveel dieren/mest blijft.

  In Canada krijgen de boeren gemiddeld 65€ per 100 kilo melk en kostprijs 25€ laten we met een schuin oog naar deze aanpak kijken waar inkomen voorop staat en hand in hand gaat met natuur en weidevogelbeheer.

  Hier in Nederland geldt vraag en aanbod prijzen van de wereld, maar kostprijs van een hoog welvaart land met relatief gezien extreem lage voedselprijzen.

  Waar de supermarkt je de tent uitknokt.
  Want deze partij hebben een marktmacht daar zeg je u tegen.

 • deB.


  Het kan niet verder zo, iedereen is er nu wel achter.
  Als het niet rap veranderd zijn er over 10 jaar heel weinig meer over!

  Terwijl heel nederland weekend viert heb ik weer 10 uurtjes gemaakt, voor NIETS!
  Waanzinnig

 • John*

  het zit niet bij de supers het zit in de laag daaronder. de verwerkers vechten elkaar de pan uit om een supermarkt te mogen beleveren, en die voelen zich sterk want zoals het nu georganiseerd is alles door te berekenen aan de boer.

 • deB.

  De tijd komt dichterbij, dat we ze met z'n allen moeten en gaan laten barsten!!
  Als ze geen melk meer willen hebben, kunnen ze het krijgen.

  Droog leggen heel die fabrieks lijn, hebben wij ook niets, maar let maar eens op wat er dan binnen de kortste keer kan gebeuren!!! 100 % 1e klas leveren (meegeven) en maar afwachten wat wij krijgen aan de laatste speen. Achterhaald systeem, walgelijk!

 • gunnewijk

  Het helpt niet om elkaar de zwarte piet toe te spelen. Als we met zijn allen ervan overtuigd zijn dat de opbrengsten van een ondernemer hoger moeten zijn dan de kostprijs dan kan de discussie toch gevoerd worden? Een eerlijke concurrentiepositie en oplossingsgericht denken zijn daarbij uitgangspunten. Wie nodigt wie aan tafel om het gesprek aan te gaan?

 • deB.


  Nee, de sector kapot laten maken door degene die ver van de praktijk staan, en heel het weekend aan het niksen zijn, en morgen weer wijs vooraan staan.
  Kom nou, stelletje

 • Jan van het Zand

  Al zo'n 20 jaar wordt Nederland geroemd om het poldermodel. Dat is een wijze van besturen door de regering van ons Nederland. Alle kinders aan tafel en een probleem bespreken en oplossen.
  Het begon al voor deze eeuw waarin we nu zitten.
  En ..... lukt het meneer Dröge....

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.