Redactieblog

5673 x bekeken

Na de btw-regeling volgt de landbouwvrijstelling

De btw-landbouwregeling wordt afgeschaft, heeft het ministerie van Economische Zaken aangekondigd. Over de landbouwvrijstelling is nog geen besluit genomen.

De rode diesel is al verdwenen. In 2018 gaat de btw-landbouwregeling in de prullenbak en de landbouwvrijstelling staat ook op de tocht. Langzamerhand worden speciaal voor de landbouw bestemde fiscale faciliteiten afgeschaft.

Dat aan de regelingen getornd wordt, kan geen verrassing meer zijn. Een interdepartementale werkgroep stelde in 2014 voor de landbouwregeling en de landbouwvrijstelling af te schaffen. De regeling dateert uit de tijd dat boeren nauwelijks een boekhouding bijhielden. Dat is niet meer van deze tijd.

De belastingvoordelen voor de landbouw zijn in de EZ-begroting opgenomen onder artikel 16, dat gaat over concurrentiekracht, duurzaamheid, voedselveiligheid, plant- en diergezondheid, kennisontwikkeling en innovatie en internationale doelen. De interdepartementale werkgroep concludeerde dat de belastingvoordelen niet meer passen bij de doelstellingen van het begrotingsartikel.

Langzamerhand worden speciaal voor de landbouw bestemde fiscale faciliteiten afgeschaft

Eerder ontbrak draagvlak voor afschaffing fiscale faciliteiten voor landbouw

Het kabinet ging er toen nog niet op in. Er kwam een tegenonderzoek van LEI (Wageningen UR), op basis waarvan toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in juni 2015 concludeerde dat er (nog) geen draagvlak was voor de afschaffing van de fiscale faciliteiten voor de landbouw.

Maar in een enkel zinnetje in de begroting van Economische Zaken werd de afschaffing van de btw-landbouwregeling toch aangekondigd, zonder nadere toelichting of uitleg. Zelfs staatssecretaris Martijn van Dam kon er geen precieze verklaring bij geven, toen hij er op Prinsjesdag expliciet over werd bevraagd.

Impact voor boerenbedrijven

Het effect van de afschaffing van de btw-landbouwregeling is in euro's misschien beperkt, het gaat naar schatting om €17 miljoen, dat neemt niet weg dat zeker een kwart van de landbouwbedrijven daar nadeel van ondervindt. Het effect van afschaffing van de landbouwvrijstelling is groter. Bij de landbouwvrijstelling wordt gerealiseerde winst op agrarische grond niet belast. Over de afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt al lang gespeculeerd. Afschaffing levert aanmerkelijk meer voor de schatkist op dan de btw-landbouwregeling. Volgens berekeningen uit 2014 kan dat oplopen tot €80 miljoen per jaar. Dus het zou zomaar kunnen dat een volgende kabinet daarover een knoop doorhakt.

Roep om compensatie

Opvallend is dat in de Tweede Kamer min of meer berustend is gereageerd op de afschaffing van de btw-landbouwregeling. Alleen de SGP zegt daarmee niet akkoord te gaan. Dat legt echter te weinig gewicht in de schaal om het plan te kunnen tegenhouden. Er wordt wel hard geroepen om compensatie. De een vindt het een idee om de NVWA-tarieven te verlagen, de ander meent dat de €17 miljoen besteed kan worden voor jonge boeren. Daar zal de discussie tijdens de behandeling van de landbouwbegroting (in de week van 21 november) dan ook wel over gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.