Commentaar

6 reacties

'Milieu blijft uitdaging voor landbouw'

De milieubelasting door de landbouw neemt minder snel af dan gewenst en ook minder snel dan jaren geleden. Dat nieuws bracht het Planbureau voor de Leefomgeving deze week.

Het betekent een tegenvaller. Afgaand op de actuele discussie en reuring, zou je juist denken dat boeren dagelijks krom liggen vanwege alle milieumaatregelen. Is dat dan niet zo?

Deze verwarring is begrijpelijk. Het alarmsignaal dat het PBL bijvoorbeeld afgeeft over de te hoge fosfaatproductie is niet nieuw, en vooral een bevestiging van wat iedereen al weet: de rundveestapel is sterk gegroeid sinds het einde van de quotering, de mestproductie is door het fosfaatplafond gegaan, en er wordt hard aan gewerkt om dat aan te pakken. Vandaar het wetsvoorstel fosfaatrechten. De milieubalans is hier dus geen oproep voor nieuwe maatregelen, maar een achteraf bevestiging van wat al in werking is gezet.

Niet minder milieubelasting met schaalvergroting

Maar dat is niet het enige. Verontrustend is de vaststelling dat verdere vermindering van de milieubelasting niet mogelijk is met schaalvergroting en nieuwe techniek. De vervuiling per eenheid product neemt daardoor weliswaar af, maar de totale milieubelasting niet. Kortom, het aloude recept van een sprong vooruit met nieuwe techniek lijkt te hebben afgedaan. Dat is de bijl aan de wortel van het 'Nederlandse model'. Hier ligt dus een forse uitdaging voor Nederlandse techneuten en wetenschappers: nog meer met nog minder.

Laatste reacties

 • tonny60

  IK trek een andere conclusie.Als inspanning in de landbouw niet helpt ligt de oorzaak van vervuiling buiten de landbouw

 • Zuperboer

  Mens durf te leven. Soms vergeet men wel eens dat de boer de droombaan van menig burger mogelijk maakt. Iemand moet voedsel produceren en de wereldbevolking is groeiende. Juist in NW-Europa is voedselproduktie gecontroleerd en heel efficient mogelijk, maar we gooien liever het kind met het badwater weg. Ook Johan Oppewal heeft een mooi baantje en heeft niet de zorg van de voedselproduktie vandaag de dag. Meer zorgen zijn er over waar en met wie de vrijdagmiddagborrel door te brengen. Of toch maar naar de Graafschap - Emmen vanavond met een Relatiekaart. Zo zit de wereld heden ten dage in elkaar en de melk is nog steeds goedkoper als het bronwater. Fijne wedstrijd gewenst vanavond en denk nog eens even aan al die hardwerkende boeren.

 • zon

  Het is allemaal een anti boeren politiek spelletje.
  Af en toe een negatief rapportje naar buiten brengen om de buitenwereld toch heel duidelijk te maken dat de landbouw harder aangepakt moet worden.
  We hebben de laatste tijd meer van die rapportjes gehad die bij nader inzien wel heel erg politiek gekleurd waren.

  De heer Oppewal zou veel kritischer moeten zijn op dit soort rapporten ipv dit klakkeloos als de waarheid weer te geven.

 • fietskip

  Dit is weer zo'n onzinverhaaltje van het pbl dat schijnbaar door een journalist zonder zich er in te verdiepen wordt overgenomen. Het fosfaatplafond word eigenlijk helemaal niet overschreden als je zou kijken hoeveel mest er word verwerkt en buiten de landbouw word afgezet of word geexporteerd . Helaas kijkt een ambtenaar daar niet naar maar wil alleen het plafond gebruiken om het aantal dieren niet groter te laten worden. Dit zegt meer over de ambtenaar die niet naar de werkelijkheid wil kijken maar zich door emotie laat leiden. Men denkt tegenwoordig als ambtenaar dat men niet meer naar de werkelijkheid hoeft te kijken maar alle's op basis van emotie kan regelen. Dit rapport zorgt er voor dat de politiek zich weer strengere regels kan veroorloven. Ze zoeken immers altijd naar zogenaamde draagkracht al is die er in werkelijkheid helemaal niet.

 • Jan van het Zand

  PBL heeft wellicht gelijk, dat het milieu er niet op vooruit is gegaan.
  De oorzaak is gelegen in het feit dat de opgekochte landbouwgronden omgezet zijn in woningbouw, industrieterreinen, wegen en natuurgronden. En die gronden dragen zeker niet bij aan een verbetering van het milieu.
  Voor de eerste 3 is dat duidelijk.
  Voor de laatste is dat niet zo duidelijk en dat vraagt om een toelichting.
  Wel nu, de natuurgronden leveren onvoldoende vastlegging van CO2 aan de dag.Simpelweg, omdat er minder plantgroei op de natuurgrond aanwezig is dan in het geval van landbouwgrond. En dat komt weer door verschraling van de gronden (bouwvoor is afgevoerd), poelen en wateren leveren geen plantgroei op, en de natuurweiden leveren helemaal geen organische stof productie op zoals landbouwgewassen dat wel doen.

 • Jan van het Zand

  Het kost de belastingbetaler veel geld, en dan heb je nog niks met dat natuurbeleid.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.