Redactieblog

11 reacties

'Landschapspijn'

De discussie in Friesland over de snelle verandering van het landschap heeft nationale betekenis. Er is sprake van 'landschapspijn' en die wordt niet minder.

Al een poosje loopt in Friesland een discussie over het veranderende Friese landschap. Het veelgeprezen weidegebied, groen, bloemig, bollig, waterig en bevolkt door weidevogels, wordt eentoniger. Er is in ruilverkavelingsverband én door individuele boeren veel gedaan om het veenweidegebied, want dat is het grotendeels, productiever te maken.

Biljartlakens

In de ogen van velen zijn afwisselende percelen veranderd in biljartlakens. Die ontwikkeling is overal in Nederland aan de gang, al decennia. In Friesland is de discussie nu opnieuw losgebarsten. Een belangrijke aanleiding is de aanwijzing van Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Daarbij is besloten dat het niet alleen om de stad zelf gaat, maar ook om het buitengebied, zeg maar de rest van de provincie. En een belangrijk project daarbinnen is ‘Kening fan’e Greide’, over de verdwijnende grutto en het Friese weidevogelgebied als geheel. En in het kader daarvan is de term ‘landschapspijn’ opgedoken; die haalde vorige week zelfs de nationale media.

Weidevogelmelk

Landschapspijn is zoiets als het ongemakkelijke gevoel van veel Friese burgers, en vast ook wel boeren, bij het veranderende landschap. Dat het landschap door drainage en beter boerenbeheer eentoniger wordt, daar is weinig discussie over. Dat de weidevogel, mede daardoor wordt bedreigd, is ook wel duidelijk. De vraag is of er veel tegen te doen is. Dat zou kunnen als Friesland en liever nog heel Nederland, massaal aan de ‘weidevogelmelk’ gaat, die in supermarkten te koop is. Maar dat is niet het geval.

'Het zou geholpen hebben als provincie Friesland veel eerder beperkingen had ingesteld'.

De meeste Friese melkveehouders produceren dus voor de bulkmarkt. Het zou ook geholpen hebben als het provinciaal bestuur van Friesland veel eerder beperkingen had ingesteld, maar dat is niet gebeurd. En als we met agrarisch natuurbeheer het hele veenweidegebied moeten redden, is er meer subsidie nodig dan de belastingbetaler wil betalen. Over de oorzaak kunnen we dus kort zijn: die ligt grotendeels in Friesland, bij boer, consument en bestuur. En zolang de weidevogelmelk geen grotere afzet heeft, en we liever niet meer belasting betalen, zijn oplossingen schaars.

Precisie landbouw

Toch is het voor de landbouw, ook buiten Friesland, zaak om de discussie goed in de gaten te houden. Met gps, internet, precisielandbouw en een hoge opleiding is het moment nabij dat een boer elke vierkante centimeter van zijn land individueel kan beheren. Bemesting, drainage en bewatering op microniveau ligt binnen handbereik. De consequentie is een verdere stijging van de grondproductiviteit, en dat is precies de bedoeling van elke boer. De consequentie is ook een verdergaande optimalisatie. Graan en mais zonder onkruidje, bietenland met alleen maar bieten van gelijke kleur en hoogte. Dat gaat nog veel meer landschapspijn opleveren.

Foto: ANP
Foto: ANP

Laatste reacties

 • 5537

  Mooie foto maar zijn die windmolens niet meer landschapspijn , daar gaat geen weidevogelmelk vandaan komen.

 • info36

  Polders met verschillende akkerbouwgewassen zijn juist wel heel mooi. Ieder landschap heeft zijn charme.

 • Bennie Stevelink

  Over honderd jaar hebben we energie uit kernfusie en zijn de windmolens niet meer nodig. Dan gaan actiegroepen en linkse partijen actie voeren voor behoud van de windmolens omdat ze zo karakteristiek zijn voor het Nederlandse landschap.

 • farmerbn

  Precies, je krijgt wat je wilt. Bij bulk melk en hoge landproducties bij lage bemestingsnormen krijg je het landschap dat daar het beste bij past. Dhr Strijker ziet het goed.

 • Hanco

  Landschapspijn is dat ook niet bedrijventerreinen en geluidswallen langs de weg zodat men het idee heeft dat Nederland volgebouwd is en wat is de rol van natuur organisaties hierin het areaal natuur stijgt jaarlijks en zonder bemesting en bekalking is er minder bodemleven en dus minder voedsel voor weidevogels
  Ook de derogatie geeft meer strak geschoren grasland immers grasland op afstand word niet beweid enkel gemaaid .En door dat er minder melkvee bedrijven komen word het aandeel huiskavel steeds kleiner .
  Het is niet alleen de boer zijn schuld maar we moeten het wel mee oplossen zonder dat er weer dwingende wet en regelgeving er over ons heen komt het mooie zou zijn dat creativiteit niet vastloopt in bureaucratie.

 • a van Gerwen

  Kunnen we de landbouw in nederland niet beter helemaal opdoeken. Heel nederland ontwikkelt zich verder in de vaart de volken, maar de landbouw moet op alle vlakken blijven hangen in het ot en sien tijdperk, omdat het zo'n idylisch beeld is, maar er wordt wel verwacht om met de rest van de wereld te blijven concurreren, want anders kopen we het voedsel toch over de grens als het hier te duur wordt. Ik zie ook liever mooie statige grachtenpanden als kantoorgebouw i.p.v. van die glazen kolossen die over 20 jaar foeilelijk zijn en eigenlijk weer tegen de vlakte moeten

 • pinkeltje

  Stoomtreinen trekken ook altijd veel belangstelling. Vinden de mensen mooi. Zal er nog eens wat kaarten van Aton Pieck bij halen om te laten zien hoe een boerenbedrijf er uit hoort te zien.

 • hylkema.l

  De z.g. landschapspijn is gestart door lieve mensen van de Kening fan de Greide groep, daarbij hebben ze veel aandacht gekregen in de Leeuwarder Courant. Het is een ontwikkeling die al meer dan 40 jaar aan de gang is, niet alleen in de landbouw maar ook in wegenbouw en veel nieuwe bedrijfsterreinen. We zijn benieuwd naar de belangstelling van de consument om natuur weidemelk te kopen. Wensen kosten geen geld, maar deze melk kopen wel.

 • Jan van het Zand

  Dirk, leuk artikel, kerel.
  Dit doet me herinneren aan een voorval in Brabant.
  Daar ging het over de discussie van de torensilo. Dat zou toch wel het landschap ontsieren. Dat moet tegen worden gehouden. En zo kwamen er hoogteverboden voor gebouwen en installaties in het bestemmingsplan van alle Brabantse buitengebieden.
  En ineens verscheen de hoogste torensilo van Brabant in Den Bosch. En daar hebben ze de ambtenaren van de provincie in opgestapeld. Dat fantastisch mooie gebouw is in Eindhoven al te zien.
  Het is fantastisch om in een democratie te leven. Het opent de weg om frontaal tegen een minderheid tekeer te gaan en zeker niet de handen in eigen boezem te steken. De intolerante mens buiten de landbouw krijgt ruim baan.
  Die had toch veel beter in het dorp of de stad kunnen blijven wonen, dan hoeft ie zich niet meer te ergeren aan al die boeren. En op vakantie kunnen ze toch veel beter via Schiphol en niet in Nederland. Het is toch zo slecht gesteld met het platteland. Daar moet de burger zich toch niet meer tonen.
  En de vos, hij jaagde voort op de laatste grutto, samen met zijn gevederde vrienden, kraai, ekster en buizerd e.a....

 • Jan van het Zand

  Zoals zo vele "dikke nekken", zoals de Belg de Nederlanders wel eens aanduidt, gaat Ellen ten Damme nu ook in Frankrijk op het platteland wonen. Ze heeft er onroerend goed gekocht.
  Het zal wel een boerderijtje zijn met wat grond er omheen. Het zal nog wel 2 jaar duren alvorens het Franse karakter van dat boerderijtje volledig is verdwenen. En dan ligt daar i.p.v. de idyllische boomgaard en vervallen optrekken een pracht van een buitenstate met een triomfantelijk zwembad badend in een met nagelschaartje geschoren voetbalveld achter het huis. Een paar bloemperkjes en alle bomen gekapt om een werkelijk mooi vergezicht te hebben vanuit de luxe buiten-tobbe.
  Alle Fransen weer jaloers in de omgeving. En het prachtige schilderachtige van Vincent van Gogh volledig weg geïnnoveerd.
  Hoe eco is de burger met poen in de tes?
  Mijn antwoord: Nul komma nul. Met de spuit alle muggen weg, en de bijen erbij.
  Ooh....dat had ik niet mogen schrijven......

 • Jan van het Zand

  De volgende aanslag op het landschap kan ook in Friesland toeslaan. Dit is RVO-nieuws van vandaag:
  De toekomst van grondgebonden zonneparken
  Veel gemeenten streven naar volledige energieneutraliteit. Naast windturbines en andere vormen van duurzame energie dragen grondgebonden zonneparken hier mogelijk aan bij. Maar wat is de juiste locatie van zulke parken? En hoe pas je ze ruimtelijk in? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland liet onderzoek doen.

  Hoeveel weidevogels zullen er gered worden door zo'n zonnepanelen park?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.