Redactieblog

7 reacties

'Calon: logische kandidaat'

De nieuwe voorzitter van LTO is meer een strateeg dan een tacticus.

Meestal lukt het me niet om in deze column heel actueel te zijn. Dat hoeft ook niet, het is vaak beter van enige afstand de zaken te beschouwen. En het kan ook niet, ondanks mijn supersnelle internet, omdat Boerderij een paar dagen nodig heeft om een en ander te drukken. Maar deze keer zit ik kort op het nieuws. Toen ik vanavond naar huis reed, meldde de autoradio dat Marc Calon de nieuwe voorzitter van LTO wordt. Ik had het niet bedacht, maar eigenlijk is hij een logische kandidaat. Althans, als je vindt dat er iets moet veranderen in de belangenbehartiging van de landbouw. Voor pappen en nathouden is Calon minder geschikt.

Visie

Ik ken Calon wel al zo’n 35 jaar, en het beeld dat ik van hem heb, is altijd hetzelfde gebleven. Hij heeft visie en is recht voor zijn raap. Meer strateeg dan tacticus dus, daar zullen ze bij LTO nog wel achter komen. Hij was voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw in de tijd van de akkerbouwacties. Met die acties had hij niet veel op, en dat veel van zijn leden dat wel hadden, deerde hem niet. “Als ze het niet met me eens zijn, dan moeten ze me maar wegstemmen, en tot die tijd ben ik voorzitter”, heb ik hem eens horen zeggen. Ook als gedeputeerde van de provincie Groningen was hij niet bang zijn nek uit te steken.

'Belangenbehartiging gebeurt niet binnen, maar buiten de organisatie'

Vergadercircuit

Volgens mij heeft LTO zo’n voorzitter nodig. Vanaf de oprichting, in 1995, is men grotendeels bezig geweest zichzelf uit te vinden, en met weinig succes. Sinds 1995, meer dan 20 jaar! Wie verzint het dat we nog steeds 3 gescheiden regionale organisaties hebben, dat we vakgroepen en regio’s hebben die periodiek moeten kantelen, en dat allemaal omgeven door losse belangengroepen, die periodiek afhaken en ook weer aanhaken. Bij LTO is het binnenboord houden van de leden, de groepen en de regio’s tot een ware kunst verheven, gecultiveerd in een groot vergadercircuit. Maar, belangenbehartiging gebeurt niet binnen, maar buiten de organisatie. En belangenbehartiging betekent niet dat alle leden met mooie woorden moeten worden bediend.

Marc Calon. <em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Marc Calon. Foto: Roel Dijkstra

Toekomstperspectief

Het belang van de sector is wat anders dan het belang van specifieke groepen leden. LTO moet gaan voor die zaken waar de sector als geheel belang bij heeft, en dat is in de eerste plaats een langetermijntoekomstperspectief. Dat perspectief ligt binnen de grenzen van duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak. Dat een deel van de leden ook, of vooral, naar kortetermijnbelangen kijkt, is voorspelbaar, maar daar moet LTO zich niet door van de wijs laten brengen. Dus opnieuw kantelen, nu van binnen naar buiten, en van de korte termijn naar de lange termijn. Daar heb je een voorzitter voor nodig die meer strateeg dan tacticus is, en dat is Calon. Ik kijk uit naar een aantal opwindende jaren.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Dirk ik ben het met je eens, dat de toekomst van de landbouw ligt binnen de grenzen van -duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak-. Helaas zullen deze twee waarden de landbouw niet kunnen redden, zolang de regelgevers deze eisen tot politiek geloof hebben verheven en vergeten hebben dat deze eisen, Kosten met zich mee brengen, die helaas door de door eisers afgedwongen regelgeving niet vergoed worden. De "schone landbouw" vereist een totaal vernieuwde handelspolitieke aanpak. Het past niet in de Vrije Wereld Handel waar de prijs leidend is en niet de kwaliteit van het milieu en dierenwelzijn.

 • H.Grotenhuis1

  Duurzaamheid en Maatschappelijk Draagvlak vereisen, binnen de veehouderijsectoren, een vermindering van de ecologische footprint en dus o.a. een verlaging van de hoeveelheid geproduceerde mest en minder gesleep met voer en mest over de wereld.
  Daar ligt een zeer grote uitdaging voor zowel de veehouderij als de politiek.

 • John*

  juist!, we zitten met zijn allen te wachten op een stip aan de horizon en lange termijn afspraken zodat we weten waar we onze bedrijven naar toe moeten sturen. Niet dat alles bij elke andere politieke wind zo maar veranderd. Leg keuzes vast voor de komende 8 jaar.. mocht er een kabinet zitten waar we niets mee kunnen lopen we weer 4 jaar in en maken we weer nieuwe afspraken als er wel een geschikt kabinet zit.

 • alco1

  Het probleem is dat duurzaamheid een ieder naar zijn eigen wens vervult wil zien worden.
  Maatschappelijk draagvlak is vaak een op emotie gestoelde wens.
  In hoeverre moet je daar gehoor aan geven.
  ( Mientje zal nooit tevreden zijn)

 • oorspronkelijk

  Dhr Calon einde pappen en nathouden???
  ecologische footprint
  China,Amerika hebben klimaat verdrag ondertekend
  .landen waar economische groei en toename van de welvaart speerpunten zijn
  China heeft met de 1 kind politiek de welvaart gemiddeld op een hoger niveau getild .Nu de lucht vervuiling en de klimaat doelstellingen aanpakken en dat binnen het communisme is anders dan wat er in het Oostblok45 jaar lang gebeurde
  Agrarisch Nederland beroept zich op groei van gezin of familie bedrijven
  hoe groot moet een gezin zijn om meer dan 150/200mk te houden
  of praten we dan over familie bedrijven waar onze E.U familie uit Oost Europa
  meetelt.Prima maar laat omgeving en milieu en natuur leidraad zijn in een samenleving die vergrijsd en krimpt
  China durft elementaire waarden aan te pakken voor welzijn1kind politiek
  bij mij vraagtekens
  Nederland zou de veedichtheid anders moeten managen
  zorgen en vraagtekens overheersen bij mij
  Mientje
  achter de voordeur wordt mij te persoonlijk vel ik geen oordeel over

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, in China is de vergrijzing zo'n groot probleem dat men de één-kind politiek al heeft los gelaten.

  Wat Marc Calon betreft: ik ken hem niet en kan er dus niets over zeggen. Dirk Strijker kent hem naar eigen zeggen al 35 jaar en geeft een beschrijving die mij hoopvol in de oren klinkt. Dat er bij LTO wat moet veranderen is wel duidelijk als je kijkt hoe het gegaan is in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum.

 • oorspronkelijk

  een kind politiek ijlt nog wel even na door te weinig jonge vrouwen
  modellen interesseert mij het meest welke voorkeur heeft Amerika boven China
  wij zijn veramerikaanst problemen maken b.v. mest en daar ook economie van maken
  Europa had een economische motor door de wederopbouw
  Amerika door imperialisme
  China dreigt de voedselzekerheid wereldwijd veilig te stellen
  wat moet het Europese model nu worden
  cda en lto 2handen op 1 buik
  dit pikt de goegemeente niet meer
  beangstigend als er zoveel zekerheden weg vallen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.