Redactieblog

2235 x bekeken 3 reacties

'Wens om GLB te veranderen is groot, maar slagvaardigheid ontbreekt'

De wens om het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te veranderen lijkt steeds groter te worden. De denktank van de Europese Commissie pleit ook voor een omslag van het beleid. In de praktijk is dat niet eenvoudig.

Het landbouwbeleid moet duurzamer. Het beleid dat lange tijd vooral de productie van landbouwproducten heeft gestimuleerd, moet zich meer gaan richten op het platteland. Natuur en milieu, de sociale aspecten en het economisch belang, moeten op gelijke voet komen te staan. Dat staat in het advies van Karl Falkenberg, een van de senior-adviseurs van Jean-Claude Juncker. Dat Falkenberg eerder directeur-generaal was bij de Europese Milieucommissie is merkbaar in zijn strategische notitie. Hij maakt zich grote zorgen over de effecten van de huidige - in zijn ogen geïndustrialiseerde - landbouw. De biodiversiteit en de stand van de natuurlijke bestuivers gaat achteruit, milieunormen worden niet gehaald. Daarnaast neemt het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw af en staan de inkomens van boeren onder druk.

Dit voorjaar kwam staatssecretaris Martijn van Dam met een vergelijkbare visie in zijn discussiestuk over het GLB na 2020. Hij wil minder inkomenssteun, maar meer mogelijkheden voor de boer om het inkomen uit de markt te halen. Steun aan de landbouw moet in zijn ogen meer gericht zijn op maatschappelijke doelen als duurzaamheid, landschapsbeheer en dierenwelzijn.

Landbouwbeleid moet anders, maar hoe?

Dat het landbouwbeleid anders moet, staat buiten kijf. De tijd dat een boer subsidie kreeg omdat hij boer is, ligt achter ons. Stimulans voor meer productie van voedsel is niet meer nodig. Het argument dat Europa moet produceren voor de wereldmarkt krijgt steeds minder steun. De effecten van de huidige strategie voor natuur en milieu worden steeds duidelijker zichtbaar. Daar komt bij dat uitgave van belastinggeld aan de landbouw steeds moeilijker te verantwoorden is. Het moet dus anders, daar is iedereen wel over eens. Maar hoe?

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Vergroening tot op een heg nauwkeurig omschreven

Onder leiding van toenmalig Eurocommissaris van landbouw Dacian Ciolos werd het GLB voor de periode van 2014 tot 2020 al flink aangepast. Ciolos wilde het landbouwbeleid vergroenen, waarbij meer aandacht is voor natuur en milieu en een duurzaam gebruik van hulpbronnen. De verdeling van het budget over de boeren in de verschillende lidstaten moest eerlijker worden en het beleid moest erop gericht zijn dat boeren meer inkomen uit de markt kunnen halen. Na jaren onderhandelen leidde dit tot een ingewikkeld beleid met vergroeningseisen die tot op de omvang van een heg beschreven is. Het GLB is een gedrocht geworden. Reden voor de huidige Eurocommissaris Hogan om niet opnieuw een totale hervorming in gang te zetten.

Bijsturen van beleid in EU gaat langzaam

De EU is een als een olietanker. Bijsturen kan, maar het gaat langzaam. Het roer in een keer om lukt niet, als je er met 28 – of straks 27 – lidstaten uit wil komen. Hoe sterker echter de wens is om het beleid meer te richten op duurzaamheid, hoe sterker er gestuurd zal worden.

De gedachte dat een boer recht heeft op steun en daar misschien steeds meer maatschappelijke diensten voor moet verlenen, zal moeten veranderen in: de boer moet zijn eigen broek ophouden en wordt met EU-geld ondersteund voor maatschappelijke diensten gesteund bij de omslag naar schonere productie.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Krijg een enorme hekel aan mensen die zeggen dat het anders moet omdat ze zelf vinden dat het anders moet. Hoezo staat buiten kijf dat het anders moet? Waarom is het verkeerd om een boer subsidie te geven omdat hij boer is? Een huurder krijgt toch ook huursubsidie omdat hij huurder is? Uitleggen dat een boer steun krijgt van de belastingbetaler is niks moeilijker dan uitleggen dat een miljonair hypotheekrente-aftrek krijgt. Ecolo's willen gewoon erdoor drukken dat alles groener moet. Hoe minder boeren hoe beter. Eén van de redenen dat ze er alles aan doen om het inkomen van die boer neer te halen. Immers de boeren hebben het land, wat de ecolo's graag willen inpikken. Het liefst zo goedkoop mogelijk. Bah.

  • agratax(1)

    @farmerbn. Het gaat hierover steun voor voedsel productie. De beleidsmakers denken dat je eten goedkoper elders kunt maken. Dus weg boeren. Dit laatste kan ook niet want dan komt het niet bewoonde gebied in een fase van verloedering en dat kunnen de plannen makers niet verantwoorden. Dus is onderhoud nodig en hier is de boer voor nodig. De spagaat de boer moet de open ruimte onderhouden zoals de plannenmakers graag willen en dat kost geld. Geld dat ze nu net de boer wilden onthouden. Oplossing de boer moet produceren voor de markt maar niet onder vrije markt voorwaarden. Ik kom niet verder dan of EINDE landbouw of EINDE open markt met prijsbescherming voor de boer via lonende prijzen voor deze milieu beschermende landbouw methoden. De gevolgen zullen zijn, minder geld bij de burger voor bestedingen buiten het voedselpakket, dus een dalende economie.

  • mariapeel

    Ik hoop dat als de boer zijn inkomenssteun weg is .het voedsel zo duur is dat ze weer beseffen waar het eigenlijk voor bedoeld is : de mens goedkoop aan het eten houden dus . Een Boer heeft er recht op . En zolang Brussel het bepaald zal het beleid niet verandere. France duitsland ierland bepalen en nederland moet gewoon luisteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.