Redactieblog

15 reacties

'Schreeuw om leiders met visie'

Heerlijk om zo te denken als Elly van Wijk, boerin in Snelrewaard, Utrecht. Zij pleit voor het stoppen met polderen in de polder. “We kunnen beter onze tijd steken in het eigen bedrijf, onze polder.”

"Meent ze dat nou, of is het een aansporing voor onze besturen om zichtbare resultaten te behalen?", vraagt Hanna zich af. "Als ze meent wat ze schrijft, is ze naïef. Onze polder is er niet alleen voor ons. De maatschappij bemoeit zich ermee, zoals ook met industrie en nieuwbouw. Dat is een nieuw gegeven, daar kunnen we niet omheen. Ook Elly van Wijk niet, afgezonderd in haar eigen polder."

Vertrouwen in bobo's tot nulpunt gezakt

Het lijkt mij onvrede over onzekerheid voor de toekomst. Het vertrouwen in onze bobo’s is tot het nulpunt gedaald. Kijk naar hun voorspellingen over de afschaffing van de melkquotering. Zuivel, LTO en Rabobank, allemaal waren ze voor de marktwerking. Voor het fosfaatplafond werd niet gewaarschuwd. Het was bevrijdingsdag, vorig jaar 1 april. We konden weer onbeperkt melken.

'Zuivel, LTO en Rabobank polderen maar door, maar het levert niets op'

Niet dus. De problemen zijn groter dan voor de afschaffing en niemand van genoemde organisaties komt met een oplossing. Men speelt elkaar de zwarte piet toe. Ondertussen polderen ze maar door, maar het levert niets op.

"Dan is het eigen schuld dat het vertrouwen in de organisaties verdwijnt”, zegt Hanna. "We hebben ze om de koers aan te geven welke richting het uit moet. En zeker niet, zoals de Rabo nu het mis gaat een plan te presenteren, dat haaks staat op de visie van een paar jaar geleden."

Melkveehouder zoekt nu zelf naar oplossingen

Iedereen begint nu voor zichzelf oplossingen te zoeken. Zo ook Jan Aantjes, melkveehouder in Streefkerk. Die heeft een eigen plan bedacht om het overschot aan melk en fosfaat terug te dringen. Een lief plan, dat alleen werkt als alle boeren meedoen. Naïef om te denken dat boeren dat vrijwillig doen. We kunnen het als organisaties al niet eens worden, laat staan individuele boeren.

Nee, noch Elly van Wijk noch Jan Aantjes bieden een oplossing. Die moet van onze organisaties komen. Die falen echter, daarover zijn we het eens. We snakken naar leiding met visie.

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  HET PROBLEEM
  blindgangers noem ik de mensen die niet hun verantwoordelijkheid durven nemen
  alles wordt op de bobo geschoven
  2009 crisis lage melkprijs
  2012 lage melkprijs lto actie melk moet
  2013 via voerspoor fosfaat probleem oplossen
  2013 zachte landing quotum
  dus het probleem van nu komt niet uit de lucht vallen
  er was genoeg reflectie om verantwoorde beslissingen te nemen
  wie het onderste uit de(melk)kan wil krijgt het deksel enz.

 • alco1

  Vergaderboer. We hebben het al zo vaak gezegd: "Zuivel LTO en Rabobank waren helemaal niet voor vrije marktwerking". "Ze zagen dat de prijs al bepaald werd door die marktwerking".
  Daardoor kon je het quotum wel los laten. Dat is geheel iets anders.
  Wel is er door hen een misvatting ontstaan door het fosfaatplafond te onderschatten.
  Echter is deze fout nog enigszins te rechtvaardigen omdat de AMVB ingevoerd werd.
  Dat deze maatregel echter totaal ondermijnd werd door de angst van dat fosfaatplafond en dat juist de veroorzakers.(echter niets illegaals gedaan) spekkoper lijken te worden is een niet te pruimen gevolg.

 • erardus1

  Van de voorspellingen is alles uit gekomen. Door dat de markt bescherming weg was, was het afschaffen van de kwotering een logisch gevolg. De EU wilde niet verder gaan om tot een zacht landing te komen. Voorspeld is dat er in 2016 een schok effect op de melkprijs zou komen. Als gevolg van het niet anticiperen op een zachte landing. Verder is er altijd aangegeven dat de millieu ruimte de nieuwe beperkende factor zou worden. Hier heeft de Nederlandse overheid veel te laat op gereageerd. De uitwerking van de hals overkop genomen beleidswijzingen is nog steeds niet van kracht. Altans de uitwerking is nog niet zichtbaar.

 • alco1

  Het probleem met mensen met visie is dat ze niet gehoord worden.
  Meepraters zijn beter gewild in de organisaties.

 • oorspronkelijk

  visie door open mogelijkheden te onderzoeken
  mening --gelijk willen hebben of krijgen
  een goeie debater hoeft dus geen visie te openbaren
  gelijk haal je met vastgeroeste stellingen die hoef je niet te bewijzen
  zo ervaar ik het

 • Rip

  Alco zit fout. De geschiedenis van de afschaffing van het melkquotum begon veel eerder. Toen waren de organisaties vor de marktwerking. Daarna kwamen de persoonlijke toeslagen. Daarna deed de markt inderdaad zijn werk. Ik kan mij niet herinneren dat LTO enz. Zich verzet nebben tegen afschaffing van de quotering .Dat deed alleen melkveehouders vakbond. En die heeft gelijk gekregen.

 • alco1

  Denk je Rip. Dat als het quotum nog bestond dat de prijs nu nog goed zou zijn?
  Verklaar dan 2009.
  Gepraat over afschaffing begon inderdaad veel eerder, omdat dat het vooruitzicht was bij afschaffing van de toeslagen.

 • oorspronkelijk

  door quotum kortere periode lage prijzen 2009
  met quotun niet zoals de laatste 5 jaar plussen.2010-2011-2012-2013-2014
  maar richten op een strategische voorraad met open oog voor de plaatsbare melk die de meerwaarde kan genereren.
  zodat niet subsidie natuur moet redden maar het uit de melkprijs kan komen
  mits de overheid visie en taken serieus neemt.

 • Farmer4life2

  Het begon met de afschaffing van export subsidies en interventie van 0,26€ in 2006. Toen viel de bescherming weg.

  Hierdoor werd het quotum ook overbodig. Wat heb je aan een melklever restrictie als je de prijs van de markt krijgt.

  Zachte landing door quotum verruiming van 1% was voor Nederland en nog 8 landen geen zachte landing.

  De balans op de wereldmarkt was er tot dusver omdat landen als New Zealand, Australië maar ook VS meer anticiperen op een lage melkprijs. Dit komt omdat hun variabele kosten per liter melk hoger zijn dan hun vaste kosten. Maw het loont om minder te melken. (Waar dat in Nederland bijna nooit het geval is)

  In 2009 was er een economische crisis en niet zo klein ook. Er is nadien veel geld in de economie gepompt en omdat het wereldwijd was en grote producerende landen als VS, NZ en andere delen snel minder produceerde kwam er in een halfjaar een stijging.

  Nu:
  Er komt vanuit elk land meer melk (nu is er kentering zichtbaar) het is vechten voor marktaandeel. Waarbij de voedselprijzen en olieprijzen/energie nog nooit zo laag zijn geweest en er grote politieke onrust is.

  Nu de melkprijs rond de 20€ zit beginnen ze eindelijk te krimpen in Europa. Helaas zal er de komende jaren een aanbod markt blijven. Waardoor de melkprijs niet snel grote pieken zal vormen. Daarnaast wordt er teveel gespeculeerd met voedselprijzen, waar alleen de handelaar mee gebaat is.

  Tot zover de wereld....

 • Farmer4life2

  In Nederland zijn we innerlijk Triëst bezig.
  Het is of lage kostprijs strategie en daarmee intensief en schaalvergroting.

  Of meerwaarde halen uit de markt.
  Echte grote boeren of ambitieuze boeren in Nederland zullen dan moeten verkassen naar plekken in de wereld waar minder weerstand is.
  De natuur incl vogelbeheer is dé troef/kans om meerwaarde te halen. Je ziet dat niemand het meer weet. Als wij boeren eens een plan neerleggen dat WIJ het gaan regelen met goede afspraken. Dan kunnen we én het land houden. (Daarmee macht en kapitaal) en worden we niet afgezet als landarbeiders.

  In de varkenshouderij zijn er meer zetbazen dan echte ondernemers!

  http://www.foodlog.nl/artikel/unive-geeft-nieuwe-horigheid-boer-zetje/

 • landboer

  Ja natuurlijk alco was de melkprijs veel beter als er nu nog quotum was! 2009 was een hele andere situatie dan nu,toen stortte de wereldeconomie in elkaar,en daarmee de vraag, nu is er veel te veel melk , het was en is toch van de zotte dat men het hele quotum in de prullebak gegooid heeft, terwijl men nu geen middel meer heeft om te reguleren, waarom niet eerst het bestaande quotum 10% verhogen,dat kun je later altijd aanpassen.

 • alco1

  Weet je landboer dat 20 % productie verhoging in ons land, slechts 0.2 % is op wereldschaal.
  Boycotten van Rusland veroorzaken tientallen procenten uitval voor sommige zuivel verwerkers.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, je geeft in jouw twee reacties een uitstekende analyse. Er staat echter één zin in waar ik het niet mee eens ben: "het is of lage kostprijsstrategie en daarmee intensief en schaalvergroting".
  Groei naar een intensief bedrijf in een land wat al intensief is leidt niet tot kostprijsdaling maar juist tot kostprijsstijging.

  Boeren met voldoende grond hebben én de laagste kostprijs én de juiste uitgangspositie om meerwaarde uit de markt te halen.

 • Farmer4life2

  @Bennie
  Ja en nee.
  A. De hectare prijzen zijn zó hoog in NL dat er geen rendabele teelt voor de melkveehouderij te behalen is. Alleen een intensieve akkerbouw teelt)
  Dus telt het aantal kilogrammen melk per ha.

  B. Het enige waar Nederland mee zit, zijn de mestproblemen. Het is té duur geworden. Dit komt door te weinig plaatsingsruimte.

  - vergisten/verwerken
  - plaatsingsruimte per ha
  - mineralen concentraat
  - afzet buitenland.

  A + B = te hoog. Als B zakt door meer ruimte in de mestwetgeving dan is de mestproblematiek opgelost en kan het terug naar 6 euro de ton.

  Maïs en andere producten zijn prima in te kopen.
  De prijzen zijn immers ook wereldbreed en als je blijft rekenen ben je niet goedkoper uit op eigen land, mits de prijs van maïs niet boven de 65€ de ton gaat. Daarnaast haalt de brokprijzen een Max in de ruwvoeders.

  Soja is één van de efficiëntste eiwit/stikstof vervangers.

  Belangrijkste is dan hoe hoog je voederconversie is. Meer melk tov ds (voerefficientie). Etc. Varkenshouderij en pluimvee praat ;-)

  Hoe je het ook wendt of keert je zult het óf uit de breedte moeten halen (natuur, toerisme, minder validen) of uit de verkoopprijs. Kostprijs zakken is simpelweg meer liter, meer intensief, meer monoteelt en vooral hoge financieringskosten voor innovatie en efficiëntie.


 • Farmer4life2

  Trouwens, we hebben een tijd gehad 1 stuks melkvee per ha... nu moeten we legio mest afvoeren. ;-)

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.