Redactieblog

'Ook Franse boer worstelt met Nitraatrichtlijn'

Volgens een bericht in de krant Charente Libre hebben ook de Fransen moeite met de implementatie van de Nitraatrichtlijn. En dan schijnt het vooral te gaan om de teeltvrije zones van 10 meter langs riviertjes.

Er is veel voorlichting op agrarische bedrijven die zich daarvoor beschikbaar stellen, meldt het bericht in Charente Libre.
De overheid in actie. Op het terrein van de betrokken boer wordt gemeten en toegelicht. Er wordt gewezen op de grote gevolgen als de boer niet voldoet aan de regels: kortingen op de inkomenssteun.

Meanderend perceel is lastig te bewerken

Een van de problemen is dat die riviertjes nogal meanderen en als je dan overal 10 meter moet aanhouden, je ook een meanderend perceel krijgt. En dat is uiteraard niet prettig bewerken. Daar kan dus snel een non-conformiteit worden geconstateerd, zoals bij de boer die zijn terrein openstelde. Ditmaal heeft dat voor de betrokkene geen gevolgen, als hij belooft zijn 'zone de tampon' te vergroten. Hij wil dat ook wel, omdat zijn eigen drinkwater uit het riviertje wordt gewonnen en de kwaliteit daarvan niet geweldig is.

Overheid koppelt resultaten maatregelen niet terug

Daarmee wordt meteen een groter probleem aangestipt: de boeren krijgen geen terugkoppeling over de resultaten van de maatregelen. Dat is in Nederland ook zo. Boeren betwijfelen vaak het nut van allerlei milieumaatregelen, en die twijfel wordt alleen maar versterkt als de boer niet te horen krijgt of er daadwerkelijk iets ten goede verandert. Natuurlijk wordt wel in algemene zin gerapporteerd over bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Maar als je een teeltvrije zone aanhoudt bij een bepaalde sloot, wil je ook het effect in diezelfde sloot weten. Daar zouden misschien eenvoudige meethulpmiddelen voor beschikbaar moeten komen. Dat moet toch te doen zijn?

Term als 'klimaatverandering' staat te ver weg van boer

Algemene termen als 'de klimaatverandering' en 'de luchtkwaliteit' komen niet dicht genoeg bij de mensen waarvan verwacht wordt dat zij maatregelen nemen of over zich heen laten komen. Aan de andere kant: stel nu eens dat de effecten op microniveau helemaal niet meetbaar zijn? Tja, dan moet de conclusie zijn dat de regels niet deugen. Maar voordat zo'n conclusie wordt getrokken, zal er nog heel wat water door het riviertje stromen.

Of registreer je om te kunnen reageren.