Redactieblog

1 reactie

'Lof voor One Health en Nederlandse veehouderij'

Wanneer het zeer hoog aangeschreven medisch tijdschrift The British Medical Journal aandacht besteed aan de Nederlandse veehouderij, mag je even rechtop gaan zitten. Dan is er echt iets aan de hand.

Niet alleen in de humane gezondheidszorg in Nederland worden zeer restrictief antibiotica gebruikt, ook in de veehouderij handelen we zo. Het besef welk groot gevaar resistentie van bacteriën met zich meebrengt en dat het alleen aangepakt kan worden met integraal beleid, heeft geleid tot het 'One Health'-initiatief.

In Nederland werken de humane én de diergeneeskunde samen in het terugdringen van antibioticaresistentie. In 2007 heeft de overheid een doel gesteld: 50% reductie van antibioticumgebruik. Dat leek toen erg veel. Na dataverzameling van 40.000 veebedrijven is bekeken hoe en waar we het gebruik konden verminderen.

Veranderen gewoontes bleek niet zo moeilijk

6 jaar later bleek dat we het zelfs nog beter konden: een daling van 58,1%. En wat zeer belangrijk is; het heeft ervoor gezorgd dat in Nederland zeer lage niveaus van antimicrobiële resistentie voorkomen. Dit hebben we bereikt door geavanceerde middelen te bewaren voor noodgevallen en het preventieve gebruik van antibiotica sterk te verminderen. Van bovenaf opgelegd, van onderaf uitgevoerd. Het veranderen van gewoontes bleek niet zo moeilijk als tevoren ingeschat, het was vooral het bewustzijn dat aangewakkerd moest worden.

Nederland heeft dan ook niet nagelaten om deze benadering tijdens het voorzitterschap van de EU te delen met de 28 Europese landen en hen te overtuigen zich te verbinden aan een Europese 'One Health'-aanpak.

Waardering verdiend

Op onze resultaten mogen we enorm trots zijn en ze zijn een prachtig voorbeeld van hoe grote ambitie kan leiden tot grote veranderingen. The British Medical Journal wordt wereldwijd gelezen. Het is te hopen dat ons antibioticumbeleid ook in landen die echt problemen hebben met resistentie gevolgd zal worden of op zijn minst tot meer bewustzijn zal leiden. De waardering voor de Nederlandse veehouderij was er al in het buitenland.

De verantwoordelijkheid die veehouders dragen en nemen voor een gezonde toekomst voor alle burgers, is respectabel. Dat verdient alleen maar lof. En dat heeft de auteur van het artikel in het Britse tijdschrift heel goed begrepen. Het zou fijn zijn als Nederlandse veehouders die waardering ook krijgen van hun landgenoten, de Nederlandse consumenten.

Eén reactie

  • koestal

    Heel mooi bericht voor het imago van de Nederlandse veehouderij,welk Nederlands dagblad neemt het over ?

Of registreer je om te kunnen reageren.