Commentaar

1 reactie

'Fusie wordt hopelijk niet ondergang voor LTO'

Of de fusie tussen NVV en LTO Varkenshouderij wenselijk is, hangt af van de uitvoering.

Ooit was de varkenshoudersvakbond de luis in de pels van LTO. Maar de grote broer verkeert in een identiteitscrisis en bezint zich op de eigen organisatie. De sector die beide organisaties vertegenwoordigen is enorm gekrompen. Sinds de oprichting van LTO en NVV in 1994 zijn er van 24.000 varkenshouders nog ongeveer 3.000 over.

'Het voornemen tot een fusie verdient dan ook toejuiching'.

Een grote, redelijke club en een klein keffertje om de boel scherp te houden, dat kan alleen als er een enorme achterban is. Maar de tijd van massaorganisaties is voorbij in de landbouw. Dat besef is doorgedrongen in de sterk geslonken varkenshouderijsector. Een sector die bovendien aan de vooravond staat van de uitvoering van een grote transformatie (Vitale Varkenshouderij). Het voornemen tot een fusie verdient dan ook toejuiching.

Uitvoering

Echter, heel veel zal afhangen van de uitvoering. Gaat de nieuwe organisatie wel of niet onder de vleugels van een landelijke, sector overstijgende koepelorganisatie (LTO) werken? Of gaan we richting een puur sectorale belangenbehartiging? Dat laatste scenario betekent juist verbrokkeling van het boerengeluid. Dan dreigt op landbouwniveau wat men binnen de varkenshouderij zelf wil voorkomen. En wat wordt de relatie met producentenorganisatie POV?

Fundamentele vragen die een goede, open discussie verdienen. Het is daarom jammer dat de luiken meteen weer dicht zijn gegaan na de uitlatingen van LTO voorzitter Eric Douma. Een open discussie is bovendien de beste garantie voor een oplossing met draagvlak. De eerste resultaten van een online enquête van Boerderij hierover wijzen dan wel op een grote meerderheid voor de fusie. Maar over de vraag hoe, lopen de meningen sterk uiteen.

'Hopelijk wordt dit niet het begin van het einde voor LTO'.

Andere sectoren zullen met argusogen het proces volgen, omdat het wellicht ook hun voorland wordt. Hopelijk wordt dit niet het begin van het einde voor LTO. Een krachtige, gezamenlijke belangenbehartiging voor alle boeren komt niet zomaar terug. Dat terwijl alle boerenbedrijven voor zeer grote uitdagingen staan, maar hun invloed sterk tanende is in de afzetketen, politiek en maatschappij.

Eén reactie

  • HJ O R

    Beste Geert
    Bij de ondergang van het LANDBOUWSCHAP dacht men ook dat er een ramp gebeurde, die is toen uitgebleven.
    Waarom zal er nu wel een ramp gebeuren, LTO is ver over de houdbaarheidsdatum, de actieve boeren zijn geen lid, alleen een stel graaiende (regio) bestuursleden. Dat is natuurlijk een mooi inkomen in deze moeilijke tijd, maar daar is LTO (en haar voorgangers) destijds niet voor opgericht.
    Zoals het nu gaat kan het ook niet verder, dus opheffen die club!!

Of registreer je om te kunnen reageren.