laatste update:24 sep 2016

'Boer én milieu gebaat bij duurzame afspraken met supers'

De afspraken van milieuorganisaties en supermarkten over vermindering van middelengebruik werpen veel stof op. Herman van Bekkem verdedigt ze.

In de schappen van Jumbo en Albert Heijn liggen straks aardappelen, groenten en fruit waarbij in de productie minder middelen zijn gebruikt en die voldoen aan het Milieukeur; goed voor bijen en andere bestuivende insecten. Dat is de uitkomst van unieke afspraken tussen Greenpeace en Jumbo. Stichting Natuur en Milieu en Albert-Heijn hebben vergelijkbare plannen opgesteld. Zo spelen Jumbo en Albert Heijn in op de steeds groter wordende trend van biologisch en duurzaam.

De reacties lopen nogal uiteen: van ronduit negatief naar ‘bring it on!’. Ook zijn er de nodige onwaarheden. Tijd voor details en reflectie.

Vooral de boeren zouden het haasje zijn, betogen de criticasters. Zij zouden niet zijn betrokken en de afspraken zouden hun concurrentiepositie ten opzichten van buitenlandse boeren in gevaar brengen. Beide beweringen zijn onjuist.

Draagvlak boeren

Boeren moeten uiteraard wél in staat zijn de verduurzaming in de dagelijkse praktijk op het veld waar te maken. Daarom heeft Greenpeace voor het lanceren van de bijencampagne contact gezocht met verschillende boerenorganisaties en uitgebreid de doelen besproken. Zónder boerendraagvlak kunnen wij minder grote stappen zetten. De kennis en het vakmanschap van de boeren en telers zijn ook nodig om van de plannen een succes te maken. Bovendien trekken we aan hetzelfde eind: de prijsdruk zorgt voor problemen bij boeren, maar ook voor meer intensivering en schade aan natuur en milieu.

Jumbo en Greenpeace hebben ruggespraak gehouden met boeren en telers om ervoor te zorgen dat de doelen enerzijds ambitieus, anderzijds haalbaar en realistisch bleven.

Concurrentie met buitenlandse boeren

Greenpeace heeft zich hard gemaakt voor de concurrentiepositie van de Nederlandse telers. Zo mag de inkoop van Nederlandse producten in ieder geval niet minder worden. Voor de vaste buitenlandse telers gelden dezelfde uitgangspunten, zij moeten ook gaan voldoen aan Milieukeur of vergelijkbare certificering. Om verduurzaming mogelijk te maken is voor duurzame telers via contracten en inkoopprijzen een meerprijs bedongen.

Bovendien werkt Greenpeace ook in andere voor Nederland belangrijke exportlanden. Aldi maakte bijvoorbeeld in Duitsland bekend het gebruik van voor bijen schadelijke middelen in te perken. Dat betekent dus ook verandering voor boeren elders in Europa.

Beloning voor inspanningen

Naast de bezwaren zijn er ook genoeg positieve geluiden. Zo is er eindelijk een beloning voor de serieuze inspanningen die bijvoorbeeld Milieukeurtelers of gangbare akkerbouwers met bloemrijke akkerranden leveren. Anderen zien het als uitdaging: ‘bring it on’, zo klinkt het: u vraagt, wij zullen leveren!

Samen naar gewenste duurzaamheid

Het denken in de tegenstelling milieu versus boeren is van de vorige eeuw. De gedeelde belangen zijn veel groter dan deze discussie doet vermoeden. De grote verandering van de twee grootste retailers in Nederland laat zien waar het om draait: inspelen op de trend van meer biologisch en duurzaam. De toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw zit in duurzame kwaliteit, niet in bulkproductie voor afbraakprijzen. Daar neemt de maatschappij geen genoegen meer mee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de goede afspraken worden uitgevoerd, op een manier die voor boer én milieu een stap voorwaarts is.

Of registreer je om te kunnen reageren.