Redactieblog

7 reacties

'Verzekerbare risico’s'

Tegemoetkoming in de water- en hagelschade is mogelijk zonder verzekerden te duperen.

Het is in Drenthe nog steeds aan de droge kant. Maar ook hier wordt steeds duidelijker dat de water- en hageloverlast in Zuid-Nederland meer was dan een stevig buitje. Kennissen die door het getroffen gebied gereden hebben, zijn onder de indruk van de schades. Schade in dure gewassen, maar vooral ook in gewone bulk, zoals suikerbieten en mais. Het is dan ook niet zo raar dat er nagedacht wordt over hoe die schades moeten worden afgehandeld. Geurts en Buma van het CDA wilden meteen de Rampenwet openstellen, maar zo eenvoudig is dat niet.

'Het is niet zo logisch om die onverzekerden met overheidssteun tegemoet te komen, terwijl de verzekerden dikke premies hebben betaald'.

Wel/niet verzekerd

Het lastige is namelijk dat een deel van de boeren en tuinders in de getroffen gebieden wel verzekerd is. Kassen en schuren zijn meestal verzekerd als opstal en gewassen kunnen worden verzekerd via de brede weersverzekering. Die verzekering dekt niet elke schade en kent een hoog eigen risico, maar toch. En ook al betaalt de overheid mee aan de premie, tot wel 65%, veel boeren vinden de premie te hoog en de dekking te laag en doen niet mee. Het is niet zo logisch om die onverzekerden met overheidssteun tegemoet te komen, terwijl de verzekerden dikke premies hebben betaald. Als dat zou gebeuren, is het helemaal gedaan met de verzekering, want wie zou dan nog willen deelnemen?

Garantstellingen

Van Dam houdt het vooreerst op garantstellingen, waardoor banken aangepaste financiering kunnen geven. Zijn redenering is dat gezonde bedrijven het daarmee wel redden. Het is de vraag of dat wel zo is. Als ik de berichten van eerdergenoemde vrienden en bekenden moet geloven, gaat het hier toch om meer dan gewoon ongunstig weer. En dus zou er iets gedaan moeten worden met de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS), maar dan zonder de verzekerden te duperen.

Staatssecretaris Martijn van Dam bezocht boeren en tuinders die schade hadden na het noodweer.<br /><em>Foto: Jan Willem Schouten </em>
Staatssecretaris Martijn van Dam bezocht boeren en tuinders die schade hadden na het noodweer.
Foto: Jan Willem Schouten

Voorstel

Volgens mij is de beste weg voor elk schadegeval te bepalen wat de brede weersverzekering zou vergoeden als de gedupeerde verzekerd was geweest. En vervolgens kan ook bepaald worden wat dan het eigen risico zou zijn geweest. Het verschil tussen de feitelijk geleden schade en de door de brede weersverzekering afgedekte schade, inclusief eigen risico, zou dan de grondslag moeten zijn voor een WTS-uitkering. Voor mijn part met een drempel of een afroming en met extra steun voor boeren die wel verzekerd waren. Dat zou een mooie aanbeveling voor deelname aan de brede weersverzekering betekenen. De WTS sluit trouwens verzekerbare risico’s al uit, dus mijn voorstel past daar goed in.

'Sommige boeren stemmen immers VVD en een enkeling zelfs PvdA'.

Komende verkiezingen

Dat de brede weersverzekering allerlei schades uitsluit, doet er niet zoveel toe. De grondslag voor de WTS-uitkering zou er immers in gelijke mate groter van worden. Ik stel voor dat Van Dam er nog eens goed over nadenkt. Sommige boeren stemmen immers VVD en een enkeling zelfs PvdA. Met verkiezingen op komst is dat een belangrijk gegeven.

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Wie PvdA stemt heeft nog nooit van werken gehoord

 • agratax(1)

  Hagelschade verzekeren is al decennia een normale zaak binnen de akkerbouw. Bij regenschade ligt dat anders, hier zitten haken en ogen aan. Als ik het goed heb begrepen, is extreme regenval ter plaatse te verzekeren, maar wateroverlast veroorzaakt door regenval elders valt hier buiten. In de dalen komt het water niet alleen uit de hemel maar meestal komt er meer water uit de hoger gelegen gebieden en dat valt niet onder de regenverzekering. Hier is het waterschap schuldig, omdat zij de waterhuishouding niet zo op orde hebben dat het water van de bovenstroom NIET op de lager gelegen akkers kan lopen. Waterschappen zijn semi overheden en daarmee is volgens mij de overheid mede verantwoordelijk voor de gevolgen van deze extreme regenval.

 • boerderij12

  goede colum ,helemaal met bovenstaande eens

 • melkveehouder .

  @agratax. Een dikke pluim hoe je de problematiek met zo weinig woorden zo duidelijk kint neerzetten. In één woord: chapeau!!! Ik hoop dat Jacco Geurts dit ook leest. Het voornamelijk zijn partijgenoten die de scepter bij de waterschappen zwaaien en de oren laten hangen naar de belangen van de natuurorganisaties als het op onderhoud van de watergangen aankomt!!

 • meter

  Doen we dat dan ook even met terugwerkende kracht voor de boeren die de afgelopen jaren verzopen zijn en de komende jaren verzuipen anders blijft het gewoon pure willekeur!

 • hylkema.l

  De situatie met de waterschade is te vergelijken met de muizenschade van 2 jaar geleden in andere delen van het land. Ook toen geen schadevergoeding uit het rampenfonds.

 • Smitske

  Dirk Strijker/Boerderij, zet deze column please ook in de landelijke bladen en op Facebook. Zo to the point en raak geschreven. Zie hier het Ei van
  Columbus. Dit moet door heel Nederland gelezen worden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.