4560 x bekeken 6 reacties

'Valt het doek voor mineralenconcentraat?'

Mineralenconcentraat is een fata morgana van sommige partijen in de veehouderij, vindt Wim Kromwijk. Een rapport van het LEI en het NMI sterkt hem in die mening.

Het al of niet verkrijgen van de Brusselse kunstmeststatus is nauwelijks van belang, omdat er in de markt weinig belangstelling is voor mineralenconcentraat. Dat blijkt uit onderzoek van NMI en LEI over mineralenconcentraat.

Mineralenconcentraat is geen geschikte meststof voor grasland. Het is een zeer waterige (97%), fosfaatarme kalimeststof met een mespuntje werkzame stikstof. Melkveehouders die kalkammonsalpeter willen vervangen door mineralenconcentraat, moeten rekening houden met enorme volumes, hoge kosten voor tankopslag, loonwerk en extra aankoop van ruwvoer. Bovendien is de extreme kalidosering niet alleen verspilling van een eindige meststof, maar ook een bedreiging van de gezondheid van het melkvee.

'De begeerde EU kunstmeststatus werkt vaak averechts!'

In de akkerbouw concurreert mineralenconcentraat met drijfmest, varkensgier en/of dunne fracties uit de varkensmestscheiding: producten met een vergelijkbare stikstofwerking, maar die niet voor 100 maar voor 60 of 80% meetellen en de akkerbouwer niet alleen geld, maar ook meer stikstofbemestingsruimte opleveren. De begeerde EU kunstmeststatus werkt vaak averechts!

De ZLTO ziet de productie van mineralenconcentraat als de manier om van dunne varkensmestfracties af te komen en staat daardoor heel anders in het verhaal. ZLTO spreekt van 'een hoogwaardige groene kunstmest, geschikt voor bemesten op maat'. Onze landbouworganisaties meldden al eens dat Nederland spoedig kunstmestvrij is.

De mestspecialist van LTO, Wiebren van Stralen, rekende voor de argeloze Europese Commissie met een poortprijs van €1 per kg stikstof. Dit betekent een prijs 'aan de wortel' van minstens €2,50/kg werkzame N, ofwel het drievoudige van de actuele kunstmestprijzen. Zijn bestuurlijke baas, melkveehouder Kees Romijn, zit op de NMI-lijn en vertelde helemaal niets te zien in mineralenconcentraat, omdat op zijn kleigrasland helemaal geen kalikunstmest nodig is en ophoping niet gewenst is.

'Derogatiestatus als tussenoplossing'

Onze agro-industrie, verenigd in de Dutch Biorefinery Cluster (FrieslandCampina is ook lid) constateerde in het BioNPK-project dat terugwinning van mineralen uit hun omvangrijke zijstromen niet haalbaar is, vanwege de hoge energiekosten en lage kwaliteit van de nieuwe meststoffen.

EZ denkt dat het verkrijgen van een EU kunstmeststatus te lang gaat duren en praat over een tussenoplossing: derogatiestatus voor mineralenconcentraat aanvragen. Gaat Van Dam een derogatiestatus aanvragen voor een meststof waar volgens het NMI geen vraag naar is en die bedreigend is voor de gezondheid van melkkoeien? Of laat hij deze heikele kwestie over aan melkveehouder Jan Huitema, de 'rising EP star' van de VVD en de belangrijkste promotor van mineralenconcentraat in Brussel?

<em>Foto: Bert Jansen</em>
Foto: Bert Jansen

'Bruin goud'

De VVD is lyrisch over de mestverwerking in de melkveehouderij. Volgens mevrouw Lodders zijn melkveefosfaatrechten helemaal niet nodig; de 'bruin goud'-productie moet je niet blokkeren.

Ondergetekende krijgt Nexit-gevoelens als hij leest over de onderbouwing en de voor de gehele Nederlandse landbouw schadelijke hetze tegen kunstmest.

Huitema zit kennelijk veel in Brussel of achterin het hooiland, want de recente catastrofes rond de kunstmestfabrieken Biogreen Salland, Aqua Purga, Funki Manura, Manure (van de Dairy Campus), AgriModem (het paradepaardje van LTO Noord) en Serigas zijn hem kennelijk volledig ontgaan.

Nieuw mestverwerkingsdrama

Jammer dat het LEI/NMI-rapport niet 10 jaar eerder is uitgebracht. Alle relevante feiten waren toen ook al bekend. Het had de schatkist veel geld bespaard.

Inmiddels nadert een nieuw mestverwerkingsdrama haar voltooiing. De traditie van onze 'high tech' mestverwerkers (produceren van meststoffen waar geen vraag naar is), wordt anno 2016 nog steeds voortgezet. Ik schat dat de afgelopen 25 jaar minimaal €1 miljard aan kansloze mest- en biogasprojecten in rook is opgegaan. Gaan we daar €2 miljard van maken?

In Brabant worden revolutionaire plannen ontwikkeld voor de gehele veehouderij. Varkensboeren gaan zelf de mesttouwtjes in handen nemen. Dat gebeurde bij Biogreen Salland ook. Mestintermediairs worden buiten spel gezet en zullen alleen voor transport worden ingeschakeld. Het zijn wel de loonwerkers en mestintermediairs die de mestmarkt kennen, verstand hebben van logistiek en de akkerbouwers verstaan. In tegenstelling tot industriële mestverwerking, is de distributie wel een groot succes. Zij hebben in feite de intensieve veehouderij in stand gehouden.

Vind nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto's van de nieuwste of meest gebruikte installaties en meer dit dossier.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  De wereld op zijn kop. Mineralenconcentraat moet concurreren met kunstmest dus de kosten zijn voor de eindgebruiker nooit hoger dan kunstmest. Boeren kunnen best rekenen.
  Daarbij is het altijd een aanvulling nooit een basisbemesting. Geen enkele veehouder gaat zijn volledige kunstmest N gebruiksruimte invullen met concentraat.
  Gebruik je als akkerbouwer varkensmest als basisbemesting, dan heb je meestal nog stikstofplaatsingsruimte over en voor veel gewassen nog een kali tekort. Veel grasland, zeker als het gemaaid wordt en op zandgrond kent inmiddels ook een kali tekort. Dan past een m3 of 6 concentraat prima voor bijvoorbeeld een 4e snede.
  Het is niet de vraag of concentraat bij de eindgebruiker past, maar of de producent het concurrerend kan produceren want dáár liggen de kosten. En daar zit de bottleneck. Tenzij kunstmest veel duurder word is concentraat een kostenpost die negatief bijdraagt aan de kostprijs van mestverwerking en dus zijn verwerkers op zoek naar technieken die concentraat opwaarderen of waarbij deze stroom in het geheel niet ontstaat.

 • Mtstermors1

  hij heeft ook aandelen in de kunstmest branche

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Wat een waardeloos artikel weer. Zoals j.verstraten1 al aangeeft is mineralenconcentraat nooit een basisbemesting.
  Verder heeft Wim Kromwijk het over een "mespuntje" werkzame stikstof. Er zit bruto tussen de 7 en 9 kg stikstof per M3 in mineralenconcentraat. Dit is 1,5 tot 2 keer zoveel als in gewone rundveedrijfmest. Verder zit er 8 - 10 kg kali in een M3 die een behoorlijke waarde vertegenwoordigd, waardaar je in ieder geval al een stuk minder kali hoeft te strooien in de vorm van kunstmest.

 • alco1

  Zie ook "Keurentjes hoeft zich niet te vervelen" van Jan van Weperen.

 • Marcel v

  Artikel lijkt niet neutraal geschreven, op linkedin lees ik dat deze meneer tot zijn elleboog in de (kunst)mest zit .

 • fruitteelt zit te springen om kali

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.