Commentaar

5884 x bekeken 11 reacties

'Politiek aan de haal met rapport volksgezondheid'

De politiek misbruikt vage conclusies uit het onderzoek naar de volksgezondheid rondom veebedrijven.

Het onderzoek van RIVM en IRAS over de mogelijke effecten van de veehouderij op de volksgezondheid maakt veel emoties los in de toch al zo geplaagde veehouderij. Boeren zijn verontwaardigd over de selectieve wijze waarop er conclusies worden getrokken en hoe snel de politiek meteen met een selectie van de conclusies aan de haal gaat. Maar bovenal zijn ze verontwaardigd over de geringe weerstand hiertegen van hun eigen organisatie LTO. Zij hebben een punt.

Onderzoek roept vragen op

In hoeverre het onderzoek wetenschappelijk is, daar zal nog de nodige discussie over ontstaan. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Brabant en Limburg, streken die al lang bekend zijn om hun dichte veebezetting. Het onderzoek van de gerenommeerde instituten RIVM en IRAS lijkt objectief, maar roept toch de nodige vragen op. Op basis van alleen het VGO-onderzoek kan dan ook niet worden vastgesteld of dit oorzakelijke verbanden zijn, zo vermeldt het rapport dan ook ergens tussen de regels door.

Alleen gekeken naar effecten op longen

Maar vervolgens zijn er wel conclusies getrokken en verbanden gelegd, zoals een verhoogde kans op longontsteking in de buurt van pluimveehouderijen. Mensen met COPD die bij veehouderijen wonen zouden extra last hebben van hun ziekte. De ammoniakuitstoot uit de (rund)veehouderij zou leiden tot een verhoogde hoeveelheid fijn stof in de lucht, die ook weer schadelijk is voor de gezondheid.

Hiertegenover staan positieve effecten zoals minder vóórkomen van astma en allergie, en juist minder gevallen van COPD. En er is alleen gekeken naar de longen, niet naar de effecten op bijvoorbeeld hart en vaatziekten.

Veestapel uit voorzorg beperken

Dat de conclusies uit het onderzoek verre van harde feiten zijn, geeft de staatssecretaris zelf ook indirect toe. Hij geeft uit voorzorgprincipe de provincies een vrijbrief om het mes te zetten in de veehouderij. Inkrimping van de veestapel en de roep om een bovengrens aan de aantallen dieren per bedrijf te stellen, gaat er makkelijk in uit naam van onze volksgezondheid. Het heeft er alle schijn van dat dit RIVM-rapport wordt misbruikt om snel politieke standpunten uit te voeren in de aanloop van de verkiezingen.

Laatste reacties

 • agrieehollande

  Gebieden zijn veel te selectief. Volgens rivm dragen huishoudens meer dan de helft tov landbouw bij aan fijnstof. Toch wordt deze bron compleet buiten beschouwing gelaten. De test personen zijn wel ondervraagd of ze roken of gerookt hebben, maar niet welke fijnstof bron te thuis gebruiken; gaskachel, pellets, openhaard, houtstook of allesbrander. Terwijl juist deze laatste voor dezelfde problemen zorgen die in het #NGO onderzocht zijn. Diverse onderzoeken #ECN en GGD Groningen, Drenthe en Friesland hebben dit onderzocht dat er hoge uitstoot wordt gemeten en dat COPD, astma long en hart en vaatziekten het gevolg kunnen zijn van houtstook. 1 op de 5 stookt hout. Het aantal kachels neemt toe. Veel mensen die op het platteland wonen schrikken ze rot van de hoge stookkosten en hebben in verhouding veel meer houtstook.

 • alco1

  Prima neergezet Geert.
  Alleen jammer dat wij geen angels hebben naar de landelijke media die het overgrote deel van de consument voorgeschoteld krijgt.
  Trouwens werd vroeger altijd gezegd: "Wie werkt maakt fouten".
  Nu is het al: "Wie werkt kan beschuldigd worden".

 • Broederijbrok

  Wie een stok zoekt om . . . . . . .

 • Broederijbrok

  Welke sector heeft de meeste stallen gebouwd, volgens de MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ ?

 • alphons1

  mijn vader heeft copd. als ie hier op de boerderij is heeft ie er veel minder last van dan in de stad langs de door gaande weg. daar word ie benauwd. maar van die autos durfd niemand iets te zegge

 • u.lolkema1

  Misschien is het een idee dat de dames en heren politici een maand lang 24/7 meedraaien op de boerderij? Uiteraard met behoud van hun huidige salaris, uitbetaald door hun huidige werkgever. Ik ben de beroerdste niet. Misschien snappen ze dan waar de boer allemaal mee te maken heeft.

 • zon

  Het artikel geeft 2 dingen aan die ernstig zijn,ten eerste het wazige onbetrouwbare rapport waarop beleid wordt gemaakt om de boeren weer eens te onderdrukken.
  Ten tweede de opmerking dat de LTO weinig weerstand geeft tegen dat rapport,
  Dit is misschien nog wel erger dan het eerste.
  Het lijkt erop alsof de politiek geinfiltreerd is in LTO om de weerstand die er onder de boeren leeft gelijk neer te slaan.

  Hetzelfde gebeurde bij het ammoniakbeleid,,toen bleek dat dat beleid gebaseerd was op achterhaalde feiten,zou LTO keihard moeten proberen om het oude beleid te ondermijnen.
  Maar LTO weigerde dat.
  Hoe kun je nu zeggen dat je een belangenbehartiger bent voor de boeren,terwijl je de boeren juist tegenwerkt?
  Er zijn 2 keuzes voor LTO,of het beleid zo snel mogelijk wijzigen naar een pro-boeren beleid,of opheffen.

 • vandenbrandcv1

  Net bij info avond geweest:

  Rapport op verzoek geschreven van EZ en VWS geschreven. Middelen onderzoek beperkt.

  Toch moest er heel specifiek ook naar nersten onderzoek gedaan worden, terwijl die tak uitsterft; het kan dus niet snel genoeg gaan, want met de nieuwe omgevingswet willen ze bedrijven kunnen verminderen of sluiten als de volksgezondheid in het geding is.

  Ook weer de varkensstallen er moest heel specifiek gemeten worden bij stallen zonder luchtwasser, terwijl die over 4 jaar niet meer bestaan. Je krijgt dan ook geen meetgegevens over de gedane milieu investeringen en focust op de slechtere uitslagen.

  Bij runderen is er geen enkel onderscheid gemaakt tussen wel of niet beweiden of het type vloer.

  Bij paarden schijnt er een behoorlijk verband met msra te zijn.

 • vandenbrandcv1

  vervolg informatieavond VGO:

  Van ammoniak suggereren ze dat er een binding met andere stoffen ontstaat die gezondheidsproblemen geeft. Dit treft alle sectoren!

  De samenvattingsbrochure gaat uit van een positief aspect en vier negatieve, terwijl het complete rapport (pagina 43) uitgaat van slechts 5 mindere aspecten en 8 positieve aspecten van de 13 onderzochte gezondheidsproblemen.

  De omstandigheden voor het wonen op het platteland niet slechter dan in stedelijk gebied of in de buurt van snelwegen, die ook in het onderzoeksgebied liggen.

  De andere bronnen buitenland, industrie, verkeer en huishoudens willen ze niet onderzoeken.

  Bij dit onderzoek staat dat elk causaal verband ontbreekt; toch gaat de politiek aan de haal met het rapport. Dat is heel vervelend omdat ze nu op basis van aannames beleid minder vee willen beinvloeden.

 • ...............

  Al het beleid is gebasseerd op aannames.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Stel,dat er een verband met gezondheidsproblemen zou zijn,dan hoort de politiek die een maatschappelijke verantwoording moet hebben aan te geven welke technische hulpmiddelen er zijn om dit te voorkomen.De politiek praat alleen over inkrimping van de veestapel.Daar gaat het hele mogelijke probleem niet over.Wanneer er te veel uitstoot is door het wegverkeer wordt ook over technische hulpmiddelen gepraat en niet over inkrimping van het wegverkeer.Dit rapport is alleen een stok om mee te slaan.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.