Redactieblog

laatste update:8 jul 2016

'Geen steun bij ramp valt amper uit te leggen'

De coalitie voelt er niets voor de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen open te stellen voor de weerschade in Zuidoost-Nederland. Staatssecretaris Van Dam zoekt oplossingen in bestaande regelingen.

Of de ondergelopen akkers, verzopen gewassen of noodgedwongen braakgelegde percelen nu het gevolg zijn van een ramp, van ongewoon veel regen of van een uitzondering - het doet er voor de eigenaren niet zoveel toe. Wie de weerschade in Zuidoost-Nederland met eigen ogen heeft aanschouwd, weet dat daar iets is gebeurd wat letterlijk zijn weerga niet kent.

Recht op steun van de overheid

Carla Dik-Faber, woordvoerder van de ChristenUnie in de Tweede Kamer sprak donderdag, tijdens een debat met de staatssecretaris van Economische Zaken, over de boomteler die 10 jaar zorgvuldig en met liefde opgekweekte bomen in een kwartier naar de filistijnen zag gaan. Daar was geen verzekering tegen opgewassen. Heeft zo iemand recht op steun van de overheid? Je zou het denken. Is dat een ramp? Voor de ondernemer zeker. Bij wie moet deze ondernemer aankloppen?

Staatssecretaris Martijn van Dam noemde heel veel instanties die zouden kunnen helpen: de gemeenten, de provincies, de banken, de verzekeraars, de waterschappen, zelfs de organisaties voor de geestelijke volksgezondheid. En ja, natuurlijk kon de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook nog wel een rol spelen om te zorgen dat de boeren door deze situatie hun directe betalingen niet zouden mislopen. Let op: hier wilde de overheid niet geld geven, maar helpen zorgen dat boeren het Europese geld waar ze recht op hebben, niet kwijtraken.

Waarmee Van Dam ook over de brug kwam, er was, behalve de regeling voor werktijdverkorting, geen extra geld. Van Dam had in de kleine en grote letters van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongelukken ook kunnen zoeken naar de mogelijkheden om wél geld uit te trekken. Uiteindelijk bepaalt het kabinet zelf of er sprake is van een ramp. En dus is het geen ramp, omdat het kabinet het geen ramp vindt. En, omdat het geen ramp is, mag Nederland van Europa geen steun geven, legde Van Dam uit. Bovendien: veel van de schade was toch te verzekeren geweest? Niet voor niets heeft de overheid daar de afgelopen jaren miljoenen aan premies voor gesubsidieerd.

Coalitie geeft niet thuis

Vijfhonderd miljoen schade moet worden vertimmerd met behulp van bestaande regelingen: werktijdverkorting, borgstellingsregeling, asbestsanering. Oh ja, de gemeenten kunnen ook uitstel geven van ozb-belasting. Toen dat werd genoemd, was het ingehouden hoongelach op de publieke tribune niet van de lucht.

Toen er een mooi schilderij moest worden gekocht en daarvoor €80 miljoen nodig was, werden alle zeilen bijgezet. Nu een deel van de sector op zijn gat ligt - niet door zijn eigen schuld, maar door onvoorzien, onvermijdbaar en verwoestend natuurgeweld - geeft de coalitie niet thuis. Krijg dat maar eens uitgelegd aan Maerten of Oopjen.

Of registreer je om te kunnen reageren.