Redactieblog

8 reacties

Extra fosfaatkorting te voorkomen met andere norm

Het fosfaatplafond is zo ver overschreden dat Van Dam zich in alle bochten moet wringen om zijn belofte na te komen: maximaal 8% afroming van fosfaatrechten.

Maximaal 8% afromen op fosfaatrechten voor melkvee. Dat statement maakte staatssecretaris Martijn van Dam begin maart toen hij bekendmaakte hoe hij fosfaatrechten voor melkvee wil invoeren. Dat was nog gebaseerd op de prognose dat de melkveestapel 88,4 miljoen kilo fosfaat produceerde in 2015. Nu blijkt uit de definitieve cijfers dat het melkvee 92,8 miljoen kilo produceerde: 4,4 miljoen kilo meer dan de prognose uit januari. Een forse tegenvaller dus.

Verhoging norm is oorzaak

De oorzaak ligt deze keer niet alleen bij de boeren die meer dieren hebben gehouden, maar ook in de berekende fosfaatproductie per dier. De norm daarvoor is verhoogd. Melkkoeien produceerden volgens de rekenmethode van het CBS in 2015 43,1 kilo fosfaat tegen 40,6 in 2014. Dat is een toename van ruim 6%.

Volgens het CBS komt dat door een hogere voeropname. Die hangt samen met de gestegen melkproductie en hoge fosforgehalten in het voer. Deels in het kuilvoer uit 2014 dat in 2015 is gevoerd, deels door hogere gehalten in het weidegras en door hogere fosforgehalten in vochtige bijproducten. Ook de productienormen voor jongvee zijn in 2015 1 tot 2% hoger dan in 2014.

Korting 8,5%

Met de hogere fosfaatproductie ontstaat een nog groter probleem dan er al was. Het sectorplafond van melkvee (84,9 miljoen kilo) was al overschreden volgens de prognose en die overschrijding is nog hoger uitgevallen: 92,8 miljoen is 9% meer dan 
84,9 miljoen. Om weer op die productie van 84,9 miljoen te komen, is een korting nodig van 8,5%. Maar dat is niet genoeg. Er is immers ook ruimte toegezegd voor grondgebonden bedrijven en een beperkte groep knelgevallen. Hoe precies is nog steeds niet duidelijk. Het wetsvoorstel ligt al bij de Raad van State. Na de zomer gaat dat als het goed is naar de Tweede Kamer.

'Van Dam zit in zijn maag met een toezegging van maximaal 8% generieke afroming'.

Sector en politiek staan voor een forse opgave. Melkveehouders zitten in nog grotere onzekerheid. Van Dam zit nu in zijn maag met een toezegging van maximaal 8% generieke afroming op rechten die worden toegekend op basis van de peildatum 2 juli 2015. Onder meer melkveehouders die niet fors zijn gegroeid, vinden dat percentage sowieso al veel te hoog. En Brussel kijkt over de schouder mee hoe Nederland dat gaat oplossen.

'Gebruik niet de norm van 2015'

Hoe redt Van Dam zich hier uit? Mogelijk ligt de oplossing in diezelfde normen per dier. Nergens staat vast dat de fosfaatproductienorm van het uitzonderlijke jaar 2015 gebruikt moet worden als basis voor het beleid. Het gemiddelde in de jaren 2012 - 2015 bedraagt 40,3 kilo fosfaat per melkkoe. Dat is ruim 6% lager dan de norm 2015. Voor jongvee is de gemiddelde norm in die periode ook een paar % lager. Wie weet ligt daar de reddende ruimte die extra afroming onnodig maakt en beter is voor boer én bewindsman.

Melkveehouders zitten in nog grotere onzekerheid. Van Dam zit nu in zijn maag met een toezegging van maximaal 8% generieke afroming op rechten die worden toegekend op basis van de peildatum 2 juli 2015.<br /><em>Foto: Peter Roek</em>
Melkveehouders zitten in nog grotere onzekerheid. Van Dam zit nu in zijn maag met een toezegging van maximaal 8% generieke afroming op rechten die worden toegekend op basis van de peildatum 2 juli 2015.
Foto: Peter Roek

Laatste reacties

 • Gerjo-Kompier1

  Haalt men hier geen twee maten door elkaar? Is de door CBS berekende jaarproductie in 2015 dan gelijk aan de veebezetting op 2 juli 2015 x jaarnorm 2015? Of is het laatste een stuk kleiner?
  Dit jaar mag men nog gas geven. Over een half jaar moet het extra vee boven 2 juli 2015 weg. En daarna gaat het percentage afromen pas in, wat dan misschien lager is dan 8%. Of heb ik het verkeerd begrepen?
  Bovendien vraag ik mij af in hoeverre de mestproductie (in kg stikstof en fosfaat)is toegenomen. In de regio waar ik woon kan ik niet merken dat de ruwvoerconsumptie is toegenomen, terwijl men wel praat over toegenomen melkproductie. Dan moet volgens mij de extra productie uit een betere voerefficiëntie komen. De geleidelijk dalende gehaltes in de mest onderbouwen dit ook.

 • j.verstraten1

  De berekende jaarproductie fosfaat per koe is niet hetzelfde als de forfaitaire norm. Die wordt uit meerjarig gemiddelde vastgesteld. Het fosfaatquotum vd individuele boer is dieren 2 juli x forfaitaire norm 2015. Dus de werkelijke excretie 2015 is niet relevant. Het wordt pas spannend in 2017 als boeren ervoor kiezen forfaitair af te rekenen als de werkelijke fosfaat productie stukken hoger blijkt te zijn.Dan voldoen individuele bedrijven forfaitair aan de norm maar produceert de sectot in het geheel teveel fosfaat. Exit dderogatie.

 • Zuperboer

  Ligt het probleem nu aan de NL'se ondernemer of is het de politiek die door het uitblijven van daadwerkelijk ingrijpen de zaak voor de zoveelste keer uit de klauw laat lopen. Als melkveehouder in NL is er op dit moment maar een devies en dat is zolang de overheid geen wetgeving onvoorwaardelijk goedgekeurd heeft gekregen blijven zitten waar je zit en zorgen dat je binnen de huidige wettelijke en economische maatregelen zoveel mogelijk vee aanhoudt. De politiek is onnavolgbaar in het manipuleren van gegevens en wetgeving en de invulling daarvan, dus ondernemers die er ook in de toekomst willen blijven kunnen niets anders dan aanhouden, binnen de wettelijke normering blijven en wachten op onze sociaaldemocratische opperpolderaar.

 • BMO

  Broekzak-vestzak, als er met een lagere norm gerekend wordt krijg je ook minder kg fosfaatrechten. Dus als je met 8% hogere norm rekent en vervolgens 8% korting geeft heb je uiteindelijk even veel kilo's fosfaatrecht dan wanneer je met lagere norm rekent.

 • alco1

  Laten we hopen dat Brussel leert van de BREXIT en stopt met Nederland te bepiepelen met fosfaatfplafond e.d. onzin.

 • A1967

  Deze slechte uitvoering van Brusselse regels ligt alleen aan het onvermogen en aan de scoringsdrang van onze NL politiek.

 • Nick1983

  Wat een onzin. Dat die norm hoger is, is geen nieuws, da weten we al meer dan een jaar.

 • info519

  laat eerst de AMVB haar beslag krijgen...dat scheelt al snel 5-10%....!!!!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.